Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Artikelen

MSc Earth Systems Science
MSc Earth Systems Science
Vanaf september is de eerste Nederlandse masteropleiding op het wetenschapsdomein klimaatverandering te volgen bij Wageningen Universiteit. De opleiding is bedoeld voor studenten met interesse voor klimaat in het brede scala van natuurwetenschappelijke en sociaaleconomische kennis. De bundeling van deze beide richtingen is uniek en geeft de student veel ruimte om binnen brede kaders zijn of haar eigen studieprogramma samen te stellen. Het onderwijs bestaat uit een mix van verplichte, verdiepende en keuzevakken, aangevuld met werkcolleges, lab- en veldpractica.
Master Zorgmanagement
Master Zorgmanagement
De master Zorgmanagement van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) / instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is een opleiding die het studenten mogelijk maakt door te stromen naar leidinggevende posities binnen de gezondheidszorg. De zorg in Nederland heeft managers nodig die zowel verstand hebben van financieel management, HRM, logistiek als kennismanagement. Er is bovendien behoefte aan managers die naast theoretische kennis ook daadwerkelijk probleemoplossende vaardigheden hebben. De toegevoegde waarde van de masteropleiding is dan ook deze bijzondere combinatie van kennis, vaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. Het systematisch leren oplossen van problemen is mogelijk door de analyse van cases uit de praktijk van zorginstellingen. Het keer op keer analyseren van concrete problemen bereid je voor op leidinggevende functies in de gezondheidszorg. Studenten met geringe werkervaring binnen de zorg kunnen via een duaal leertraject worden voorbereid op managementfuncties.
Master Milieu-Natuurwetenschappen
Master Milieu-Natuurwetenschappen
In een master Milieu-Natuurwetenschappen leer je milieuproblemen op te lossen, waarbij je verdiept in zowel de natuurwetenschappelijke als de maatschappelijke aspecten van milieukwesties. Je ontwikkelt en implementeert innovatieve oplos-singen voor beheer van land en water. Deze nieuwe benadering vraagt andere beheerstechnieken en meer aandacht voor publieke betrokkenheid. Het is daarom van groot belang dat jij als toekomstige beleidsmaker, onderzoeker of bestuurder op het gebied van land- en waterbeheer een goed begrip hebt van sociologie, recht, management, naast de traditionele disciplines als ecologie en waterbouwkunde. Bovendien is een internationale aanpak van vitaal belang.
Leraar VHO Maatschappijleer
Leraar VHO Maatschappijleer
Je bent een bijna afgestudeerde bachelor of master uit een economische, bedrijfskundige of bestuurskundige studierichting, en het lijkt je van belang de toekomstige Nederlandse generatie nu eens goed het ‘economisch denken’ bij te brengen.
Master of Education
Master of Education
Het onderwijs is na de introductie van het bamasysteem zowel inhoudelijk als organisatorisch volop in ontwikkeling. In hbo-raad verband hebben de hogescholen daartoe een visie ontwikkeld van een samenhangend stelsel van educatieve masteropleidingen.
Master Fiscaal Recht
Master Fiscaal Recht
De opleiding Fiscaal Recht is juridisch getint. Dat neemt niet weg dat de fiscaal jurist ook goed op de hoogte moet zijn van leerstukken uit met name de economie. Het bestuderen van fiscaal recht is veelzijdig. Het is juist de wisselwerking tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de economische realiteit en de juridische randvoorwaarden die het fiscale recht tot een boeiend en dynamisch rechtsgebied maakt. Academisch opgeleide fiscaal juristen zijn niet alleen bekend met de systemen en achtergronden van het fiscaal recht, maar zij kunnen daar ook kritisch op reflecteren.
The Benefits of Management Development Applied to Leadership
The Benefits of Management Development Applied to Leadership
It is not easy to choose the relevant strategy for a given company, yet it is even more difficult to ensure that it is duly executed.
Bami of Bama?
Bami of Bama?
Het hoger onderwijs verandert, sinds de Europese leiders besloten tot de invoering van de bachelor-master (BaMa)structuur. Vergroten van de mobiliteit van kennis en het versterken van de Europese kenniseconomie: een flexibeler hoger onderwijs is ervoor noodzakelijk. Vooruitlopend op de verdere internationalisering van de onderwijsmarkt en de mobiliteit van de student, buitelen Nederlandse universiteiten en hogescholen over elkaar heen met het aankondigen van samenwerkingsverbanden, fusies en overnames. Het bedrijfsleven is er niets bij.
Kiezen van een Masteropleiding in het Angelsaksische Onderwijssysteem (Bachelor-Master)
Kiezen van een Masteropleiding in het Angelsaksische Onderwijssysteem (Bachelor-Master)
Door de invoering van de BAMA-structuur, hebben Bachelorstudenten de gelegenheid om het tweede gedeelte van hun opleiding (master) beter af te stemmen op de persoonlijke behoefte, de wensen van het bedrijfsleven of de overheid als werkgever of hun (verdere) maatschappelijke carrière. Wij adviseren studenten om van dit tweede keuzemoment* gebruik te maken en goed te evalueren wat jij daadwerkelijk in de nabije toekomst met de voltooide masteropleiding wenst te gaan doen. Het selecteren van een passende masteropleiding bepaalt immers voor een groot gedeelte jouw verdere carrièremogelijkheden.
Heb jij Masterplannen? Let op de Instroomeisen!
Heb jij Masterplannen? Let op de Instroomeisen!
Als je je bachelor bijna hebt afgerond ben je misschien al aan het nadenken over het volgen van een master. De Landelijke Studentenvakbond raadt iedereen aan om hier goed over na te denken, zodat je een master kan volgen die bij jou past en aan je wensen voldoet. Het daadwerkelijk starten met een master kan nog lastig zijn omdat instellingen allerlei regels hebben die niet altijd even duidelijk zijn.Hieronder hebben wij geprobeerd een klein overzicht voor je te maken, zodat je beter weet waar je aan toe bent als je wil beginnen met een master.