Dé opleidingensite voor hbo en hoger

TU Delft eerste universiteit met 'studiebijsluiter'

TU Delft komt, net als eerder een aantal hogescholen al deden, voor komend schooljaar met een studiebijsluiter. Hierin worden studiekiezers per opleiding geïnformeerd over onder andere studenttevredenheid, contacturen, studie-uitval en baankansen. TU Delft is de eerste universiteit die dit doet.

TU Delft komt, net als eerder een aantal hogescholen al deden, voor komend schooljaar met een studiebijsluiter. Hierin worden studiekiezers per opleiding geïnformeerd over onder andere studenttevredenheid, contacturen, studie-uitval en baankansen. TU Delft is de eerste universiteit die dit doet.

 

Meer duidelijkheid
Scholieren- en studentenorganisaties pleitten al jaren voor meer duidelijkheid voor de studiekiezer. Er worden altijd mooie glimmende folders aangeboden, waar niks in wordt vermeld over de hoogte van de studie-uitval en over het aantal afgestudeerden dat niet aan een baan komt.

Demissionair staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs was het hiermee eens en kondigde in 2011 aan dat opleidingen in 2014 een ‘bijsluiter’ moesten meeleveren bij hun studiekeuze-informatie. Minister Bussemaker nam het stokje van hem over en diende een wetsvoorstel in waarin de bijsluiter in 2014 verplicht wordt. Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Windesheim en Saxion Hogescholen hebben niet afgewacht tot 2014, maar gaven in 2012 deze informatie al mee. TU Delft is de eerste universiteit die alle cijfers blootlegt. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berguniversiteit zegt dat het nog te vaak gebeurt dat studenten hun opleiding aan de TU Delft niet afmaken omdat ze verkeerde verwachtingen hadden.

 

De bijsluiters
Officieel genaamd 'studie in cijfers' is gebaseerd op informatie uit onder andere de Nationale Studenten Enquête. Hierin is te lezen over de tevredenheid van studenten over hun opleiding, over de hoeveelheid eerstejaars, of er studenten uitvallen of switchen van studie en wat de kansen zijn op een baan. In de bijsluiter worden de cijfers van de opleiding afgezet tegen het landelijk gemiddelde van de studie.

 

Minder verkeerde studiekeuzes

Voorzitter Kai Heijneman van de Landelijke Studentenvakbond: “Een verkeerde studiekeuze wordt steeds duurder, dus eerlijke informatie is erg belangrijk.” Hij hoopt dat er snel meer hogescholen en universiteiten volgen.

 

Bron: Erasmus magazine online