Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfskunde

De Haagse Hogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Elke organisatie kent processen, die perfect moeten verlopen. Wil jij een carrière waarin je ideeën kunt ontwikkelen, organiseren en adviseren? Kies dan voor de 4-jarige opleiding Bedrijfskunde MER.


Processen komen overal voor. Neem nou dat bijbaantje. Het begint met een arbeidscontract. Hierin is vastgelegd wat je werktijden en je taken zijn. Er staat in hoeveel verlof je hebt en wat je krijgt betaald. Elke maand wordt je salaris gestort en 1 keer per jaar krijg je vakantiegeld. Dat gaat zó en niet anders. Want zo hebben jij en je werkgever het afgesproken. In organisaties zijn keuzes en handelingen samen te vatten in processen. Bedrijfskundige afwegingen hangen samen met economische en juridische overwegingen. Jij hebt de processen, precies op dit snijvlak, in de smiezen.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO) economie of maw of m&o
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO) economie of m&o
Natuur en Techniek (HAVO) economie of m&o
Cultuur en Maatschappij economie of maw of m&o
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid economie of m&o
Natuur en Techniek economie of m&o
MBO niveau 4 middenkader- of specialistenopleiding


Kosten
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Tijdens de propedeuse maak je kennis met de inhoud van de opleiding en verken je de verschillende kernvakgebieden en functies van de bachelor Bedrijfskunde MER. Aan het eind van het jaar pas je je verworven kennis en vaardigheden toe in een project. Per blok krijg je een nieuw rooster en een toetsrooster. Je rooster wisselt dus nogal vaak. Het kan zijn dat je in een blok een lesvrije dag hebt, maar dat hoeft niet of kan in een volgend blok anders zijn.

curriculum

De voltijdopleiding bestaat uit een propedeuse (1 jaar) en een hoofdfase (3 jaar). Elk jaar is onderverdeeld in 4 blokken van 10 weken. De opleiding bestaat uit de 'major' en de 'minor'. De major zijn de (verplichte) onderwijseenheden die bij de opleiding horen. De minors zijn onderwijseenheden die je zelf kunt kiezen binnen de eigen opleiding, bij andere opleidingen van De Haagse Hogeschool of bij andere hogescholen.

internship

In het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde MER ga je gedurende 2 blokken op stage. Dat kan zowel in binnen- als buitenland zijn. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats vindt die aansluit bij je interesses en leerwensen. Vaak blijkt de stage de springplank voor je toekomst. Het gaat om een combinatie van een meeloopstage en een projectstage; dan werk je aan een bepaalde opdracht, zoals het ontwerp en de implementatie van een communicatieplan voor (een deel van) de organisatie.

job perspective

Bedrijfskunde MER-studenten zijn generalisten die na hun studie op veel terreinen aan de slag kunnen. Denk aan jobs bij banken, verzekeraars, uitzendbureaus of bij de overheid en maatschappelijke organisaties. Ook kun je terecht in het midden- en kleinbedrijf.

study abroad

We vinden het belangrijk dat je buitenlandervaring opdoet. Er is immers geen bedrijf dat geen internationale contacten heeft! Sterker nog: wij geloven dat onze studenten wereldburgers in wording zijn. Op het gebied van internationalisering organiseren we dan ook allerlei activiteiten.
* Internationaal blok in jaar 2, waaronder een studiereis
* Internationale minors in jaar 4
* Stage- of afstudeeropdracht in het buitenland

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240