Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Hanzehogeschool

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen, de oudste multisectorale hogeschool van Nederland, ontwikkelt zich, met ruim 30 lectoraten en 6 kenniscentra, tot een kennisinstelling voor toegepast onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Het onderwijsaanbod van de Hanzehogeschool Groningen omvat:

 • Ruim 70 bacheloropleidingen.
 • 7 programma's voor Associate degrees.
 • 18 Master Programmes.
 • Nederlands-, Duits- en Engelstalige opleidingen.

Daarnaast maken jaarlijks zo'n 1.500 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van het contractonderwijs bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Master Programmes

De Master Programmes van de Hanzehogeschool Groningen kenmerken zich door grote aandacht voor uw persoonlijke professionele ontwikkeling. De groei van het individu is het belangrijkste element: groei in professionele vaardigheden, groei in de functie, groei in reflectievermogen, groei in inhoudelijke kennis en groei in internationale oriëntatie.

U ontwikkelt competenties die onmiddellijk in de praktijk toepasbaar zijn. Al onze Master Programmes leiden op tot een officiële mastertitel.

De verschillende Master Programmes:

Advanced Nursing Practice

In vrijwel iedere zorginstelling bestaat de behoefte aan verpleegkundig specialisten die zelfstandig patiënten diagnosticeren en behandelen op het gebied van zijn of haar deskundigheid. Wilt u zich verder ontwikkelen, maar wilt u wel betrokken blijven bij patiënten? Dan is de masteropleiding Advanced Nursing Practice uw volgende stap.

Architectuur

De masteropleiding Architectuur van de Academie van Bouwkunst Groningen is een aantrekkelijke en uitdagende leerroute voor mensen die architect willen worden. Het is een pure ontwerpopleiding, waarin de studie gecombineerd wordt met werken in de beroepspraktijk.

Kunsteducatie

Ontwikkelingen in het kunsteducatieve werkveld zijn complex, uitdagend en soms tegenstrijdig. Het is voor de professional daarom belangrijk om een heldere visie te ontwikkelen en het eigen artistiek-educatief handelen te onderzoeken. In deze masteropleiding ontwikkelt u zich in de interdisciplinaire aspecten van de kunsteducatie.

Leiderschap

De Master Leiderschap van de Hanzehogeschool Groningen is opgezet voor leidinggevenden die zich durven te vernieuwen, open staan voor verandering en die hun visie op leiderschap willen ontwikkelen. Kortom, leidinggevenden die het lef hebben uit hun comfortzone te stappen en zich durven te ontplooien tot leiders.

Pedagogiek (Leren & Innoveren)

Deze masteropleiding leidt u op voor een voortrekkersrol in het pedagogische en educatieve werkveld. Veel afgestudeerden komen terecht in coördinerende, beleids- en adviesfuncties of soms in een leidinggevende positie. U doet uw kennis en vaardigheden op over veranderingen en innovaties in genoemde beroepsomgevingen. U wordt een 'change agent', die vanaf de werkvloer veranderingen en innovaties binnen uw pedagogische of educatieve werkveld kan initiëren en begeleiden.


Physician Assistant

U werkt al weer een aantal jaren in de zorg en u bent toe aan een nieuwe uitdaging. U bent integer en hebt zowel een groot

verantwoordelijkheidsgevoel als inlevings-vermogen. Het lijkt u boeiend om als zelfstandig beroepsbeoefenaar bij te dragen aan de kwaliteit van de medische patiëntenzorg in uw instelling. De masteropleiding Physician Assistant is dan een goede vervolgstap.

Rehabilitation Counselor

Tegenwoordig doen mensen met beperkingen veel meer dan vroeger een beroep op andere maatschappelijke diensten dan de traditionele intramurale en ambulante hulpverlening. De veranderingen in de wet- en regelgeving (o.a. WMO) en het zorgstelsel versterken deze tendensen. Met de masteropleiding Rehabilitation Counselor wordt u in twee jaar opgeleid om mensen met beperkingen efficiënt en effectief te helpen bij het functioneren in maatschappelijke / sociale rollen, die men zelf graag wil (gaan) vervullen.

Social Work

Het werkveld Social Work heeft te maken met complexe, maatschappelijke vraagstukken. Ontwikkelingen als vergrijzing, integraal werken en marktwerking vragen om ervaren en gespecialiseerde professionals. Om deze uitdagingen binnen het vakgebied aan te gaan, bieden de Hanzehogeschool Groningen en NHL Hogeschool gezamenlijk de masteropleiding Social Work aan.

Engelstalig:

European Master in Renewable Energy

Within the rapidly expanding European renewable energy industry, an urgent demand exists for more post-graduate trained staff, specialised in renewable energy technology. The aim of the European Master in Renewable Energy is to train post-graduate students to fill the gap between the growing industry demand for specialised renewable energy expertise and the skills currently available on the job market.

European Master in Social Work

Do you want to specialise in social work from a European perspective? In this practice oriented Master's degree programme, you take various study components at different European universities, including: Children and Youth at Risk, Ageing in Europe and intercultural Social Work. The European Master in Social Work is an alliance between Hanze UAS and universities in Bulgaria, Lithuania, Germany, Denmark and Spain.

Master of Business Administration
(full-time)

The Master of Business Administration (MBA) full-time programme is targeted at business professionals who want to become tomorrow's leaders and managers, and who are looking for a comprehensive education on business management in a global context. This programme teaches you to integrate the main business processes of organizations into effective and efficient corporate strategy. In addition, it teaches you to deal with the diverse and sometimes diverging interests of various stakeholders involved in international business.

Master of Business Administration

(part-time)

The Master of Business Administration (MBA) part-time programme is targeted at business professionals who want to become tomorrow's leaders and managers, and who seek to support their practical experience with theoretical knowledge and benchmark their expertise with the experiences of other professionals. In today's dynamic global environment, an international MBA opens up new international career opportunities.

Master in International Business and Management

Graduates with a business degree can propel their executive international business career with the Master in International Business and Management. Today, international businesses carry more and more responsibility and are expected to address economic, environmental and social challenges, both locally and globally. The Master in International Business and Management programme focuses on students developing and presenting innovative solutions - in a boordroam-style environment - to meet these challenges head-on.

Master International Communication

Five universities across Europe, all specialising in communication and public relations in international professional contexts, have joined forces to create a unique joint programme offering you the full benefit of their collective expertise and international networks: the Master International Communication (MIC). The Hanze University is one of these five schools.

MFA Interactive Media and Environments

The MFA Interactive Media & Environments educates media artists who create interactive work and perform autonomous research into the use and application of nascent technologies in the artistic practice and the public domain on the basis of a reflective and critical attitude.

MFA Painting

The MFA Painting educates visual artists who create individual work and perform autonomous research with a view to gaining insight into new prospects for painting in a digital era on the basis of a reflective and critical attitude.

MFA Scenography

The MFA Scenography educates scenographers who give shape to spatial environments in an expressive and imaginative way and perform autonomous research into the theatrical context of the artistic practice on the basis of a reflective and critical attitude.

Master of Music

The Master of Music at the Prince Claus Conservatoire is primarily aimed at the individual opportunities of students in relation to the future professional field. Prospective Master students are not only expected to have a high level of musical skills, but also a vision of their personal future.

The programme has four unique study paths: Classical Music, New York Jazz, New Audiences and Innovative Practice' (NAIP), and Instrumental Learning and Teaching.

» Algemene informatie
 • » Landbouw en natuurlijke omgeving
  • Landbouw en natuurlijke omgeving
 • » Sectoroverstijgend
  • Sectoroverstijgend