Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Ad Human Resource Management (HRM)

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Met een Ad Personeel en Arbeid bent u een zeer geschikte kandidaat voor beroepen als personeelsconsulent, personeelsmedewerker, medewerker personeelsadministratie en medewerker van een uitzendbureau.Het eerste (oriënterende) jaar betreft de propedeuse, waarin u kennismaakt met de basisprincipes uit het vakgebied. Het tweede jaar gaat u dieper in op HRM-aspecten en arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, naast meer algemene organisatiekundevakken. Dit tweede jaar sluit u af met een eindassessment Associate degree. Het grootste deel van de opleiding loopt parallel aan het programma van de bachelorroute.

Er wordt volop projectmatig gewerkt. Zelfstandig of met een studieteam werkt u praktijkgerichte opdrachten uit, vaak direct afkomstig uit het bedrijfsleven. Omdat bij deze opdrachten vaak een beroep wordt gedaan op meerdere vakken en competenties, leert u snel hoe de meest uiteenlopende aspecten van het werk samenhangen en invloed uitoefenen op elkaar.

Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld 12 tot 14 uur zelfstudie (voorbereiding, schrijven rapporten, tentamens leren e.d.) Het totale programma omvat 120 studiepunten (EC), inclusief het eindassessment. Na het behalen van de opleiding heeft u de graad Associate degree Human Resource Management.

Kosten

2015 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1756 / jaar
2015 Part-time Internationaal € 7500 / jaar
2016 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1984 / jaar
2016 Part-time Institutioneel € 7500 / jaar
2016 Part-time Internationaal € 7500 / jaar

job perspective

Je bewaakt de arbeidsverhoudingen, zorgt ervoor dat de medewerkers (en dus de organisatie) zich goed kunnen ontwikkelen en dat zij zijn toegerust voor toekomstige taken. Je rapporteert, geeft leiding, adviseert en ondersteunt, bijvoorbeeld bij werving en selectie van nieuw personeel. Zo zorg je dat de juiste mensen op de juiste plek in een organisatie terechtkomen.

Personeel en organisatie
Als HR-manager stel je jouw kennis ter beschikking aan de organisatie. Je ondersteunt managers zodat ze hun werk beter kunnen doen, je zorgt ervoor dat het bedrijf een aantrekkelijke werkgever is en dat medewerkers tevreden zijn.

Als HR-manager of personeelsadviseur werk je meestal vanuit de afdeling HRM of Personeel en Organisatie. Medewerkers vormen de belangrijkste (productie)factor. Je hebt als HR-manager de kennis in huis om medewerkers optimaal in te zetten om de doelen van de organisatie te realiseren. Je gaat je onder andere bezighouden met:
* arbeidsomstandigheden;
* aannemen en inhuren van medewerkers;
* beoordelen en belonen;
* loopbaanontwikkeling;
* opleiden van personeel.

Een belangrijke taak is het adviseren en ondersteunen van het management om de organisatiedoelen en het welzijn van medewerkers op elkaar af te stemmen. Je maakt ook veel gebruik van ICT-toepassingen.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 120