Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Ervaringsdeskundige in de zorg

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Wilt u uw ervaring als gebruiker van de zorg inzetten voor lotgenoten? Werkt u als ervaringswerker en wilt u uw kennis en vaardigheden verdiepen?
De opleiding bereidt studenten voor op functies in deIn de opleiding worden de deelnemers aangesproken op de kennis die ligt opgesloten in hun ervaringen en hun ervaringsdeskundigheid. Het gaat om 'persoonlijke kennis' die vaak niet verwoord is of zelfs niet verwoord kan worden: impliciete, belichaamde kennis. Daarmee is de persoon van de deelnemer zelf, met zijn/haar emotioneel verwerkte ervaring een belangrijk leermiddel.
Naast kennis en vaardigheid verbonden met de persoonlijke ervaring in het leven met een beperking en het herwinnen van de regie over het eigen leven zijn door de student en werkveld ingebrachte kenmerkende beroepssituaties een tweede steunpunt voor het curriculum. Kenmerkende beroepssituaties zijn zich in de praktijk van de ervaringswerker voordoende situaties, waarbij de werker handelt op basis van keuzes en beslissingen. Binnen de kenmerkende beroepssituaties worden de opleidingskwalificaties ontwikkeld, verbreed en verdiept.
Naast het verwerven van nieuwe kennis, herstelondersteunende en empowerende vaardigheden gaat het om de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden, communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
MBO niveau 4
Academische propedeuse
HBO propedeuse


Kosten
2018 Part-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1854 / jaar

1st year

Het eerste jaar is opgebouwd rond thema's. Voor het eerste jaar zijn de thema's:
Blok 1: Oriëntatie op ervaringsdeskundigheid

Blok 2: Oriëntatie op maatschappelijke vraagstukken 

Blok 3: Empowerment en vraagsturing

Blok 4: Emanciperend werken

Vakken die in het eerste jaar aan de orde komen, zijn o.a.: herstel & empowerment, herstelondersteunend omgaan met psychische aandoeningen, agogische vaardigheden, vraagsturing, psychologie en sociologie.

characteristics

Enige associate degree Ervaringsdeskundige in de Zorg in Nederland.

curriculum

De Ad wordt in deeltijd aangeboden en duurt in principe twee jaar. Naast een vaste dag in de week waarop u werkt aan opdrachten, colleges volgt en vaardigheden traint, moet u min. 8 uur in jaar 1 en min. 16 uur in jaar 2 (betaald of onbetaald) werken in het werkveld. Deze leerwerksituatie is onderdeel van het studieprogramma. Veel van wat in de programma's op school aan de orde komt wordt hier toegepast en geoefend.

job perspective

Ervaringsdeskundigen zijn een nieuw fenomeen binnen de gezondheidszorg. GGZ Nederland heeft dit tot een van haar speerpunten gemaakt om ervaringsdeskundigen aan het functiehuis toe te voegen.

tuition fee

Instellingscollegegeld bij eerdere afgeronde hbo. Zie www.hanze.nl.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 120