Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Industrieel Product Ontwerpen

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Industrieel Product Ontwerpen ligt op het snijvlak van mens en techniek. Hier leer je hoe je gebruiksvriendelijke producten ontwikkelt en de gebruikskwaliteit van bestaande producten verbetert.Bij Industrieel Product Ontwerpen halen we het uiterste uit jouw creativiteit en oplossingsgericht denken. Jij wordt de mensgerichte ontwerper die de eindgebruiker centraal stelt bij het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde producten. Je doet onderzoek naar behoeften, bedenkt oplossingen en ontwikkelt op basis daarvan een werkelijk product. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan het bestuderen van de mens in zijn maatschappelijke, sociale en fysieke omgeving. Juist voor het ontwerpen van complexe producten en diensten is deze studie daarom interessant.

Tijdens de opleiding leer je hoe je aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en betaalbare producten ontwerpt die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker(s). Je maakt deel uit van het ontwikkelteam waarbij je als ontwerper de schakel vormt tussen de consument en de makers van het product.Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Economie en Maatschappij (HAVO) natuurkunde
Natuur en Gezondheid (HAVO) natuurkunde of nlt
Natuur en Techniek (HAVO)
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4 Er zijn aanvullende eisen voor studenten uit de mbo-domeinen 'Handel & Ondernemerschap' of 'Economie en Administratie'. Studenten uit de overige Mbo-domeinen zijn direct toelaatbaar.

Mbo 4 domein Handel & Ondernemerschap - Wiskunde A of B
Mbo 4 domein Economie en Administratie - Wiskunde A of B


Kosten
2017 Full-time Institutioneel € 3033 / jaar
2017 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2006 / jaar
2018 Full-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

In het eerste jaar werk je aan vier verschillende thema's. Deze thema's zijn: User Based Design, Design for Interaction, Playful Interactions en Design for Sustainability. Per thema komen theorie en practica samen in een project, waarbij je samenwerkt met je medestudenten. De vakken die aan bod komen zijn onder andere: gebruik(er)sonderzoek, ontwerpmethodologie, materiaalkunde, constructieleer, productietechnologie, Human Factors & ergonomie, creatieve technieken, communicatie en projectmanageme

characteristics

Deze opleiding Industrieel Product Ontwerpen heeft ankers in het vakgebied Human Technology. Zowel de technische kant van productontwerp alsook de gebruiker en gebruiksvriendelijkheid van het product en/of dienst komen aan bod. Er wordt veel aandacht besteedt aan het bestuderen van de mens in zijn maatschappelijke, sociale en fysieke omgeving.

curriculum

In het eerste jaar maak je kennis met het brede werkterrein van Industrieel Product Ontwerpen. Je volgt vier thema's waarin je samen met medestudenten de theoretische ondewerpen uit de vakken in de praktijk brengt in de bijbehorende projecten. Daarnaast ga je aan de slag in de werkplaatsen. In de hoofdfase staat de verdieping centraal. De vorm waarin dit gebeurt varieert van werk, en hoorcolleges, groepsopdrachten tot interviews en projectwerk.

internship

In jaar 3 en 4 ben je bezig met de praktijk en de verbreding of verdieping van je kennis. In jaar 4 staat je afstuderen central.

job perspective

Met jouw kennis en vaardigheden kun jij je inleven in de gebruikersgroep van producten en diensten. Je kunt toegepast onderzoek doen en prototypen maken. In verschillende sectoren kun je aan de slag zoals de maakindustrie, de gezondheidszorg, energiewereld en ICT.

objectives

Je wordt opgeleid tot human centred designer (mensgerichte ontwerper) en je adviseert en ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van producten en diensten in woon,-werk,- en leefomgeving.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten €1951
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240