Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: Master Fysiotherapie/Oefentherapie bij mensen met Chronisch Zieken

Aangeboden door: Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

De zorgvraag wordt de komende decennia, door toename van het aantal ouderen, complexer. In 2,5 jaar wordt u opgeleid om cliënten met meervoudige problematiek efficiënt en effectief te helpen.Naast een toename van het aantal zieke en zorgbehoevende mensen zal ook het aantal chronisch zieken in alle leeftijdscategorieën toenemen. Velen daarvan lijden aan een combinatie van verschillende chronische ziekten. De zorgvraag wordt daardoor complexer en de vraag naar zorg neemt toe.

Het ‘zorglandschap' gaat er de komende jaren door politieke, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen anders uitzien. Dit stelt specifieke eisen aan de professionals die mensen met chronische ziekten begeleiden.

Naast een brede en specialistische kennis op het gebied van chronische aandoeningen, is een goed inzicht in de interactie tussen deze aandoeningen noodzakelijk. Verder is het van belang dat de professional op de hoogte is van de nieuwste behandelmogelijkheden van alle zorgdisciplines die bij de begeleiding betrokken zijn. De opleiding is bedoeld voor afgestudeerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck of Cesar met minimaal twee jaar relevante werkervaring. U bent werkzaam binnen een eerste, tweede- of derdelijnspraktijk, waar het accent ligt op de begeleiding van mensen met chronische ziekten.Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Bachelor

curriculum

Tijdens de opleiding wordt niet alleen aandacht besteed aan de problematiek van chronisch zieken maar ook aan klinisch redeneren, ketenzorg, preventie, kwaliteitszorg, wetenschappelijke vorming en casemanagement. U volgt colleges over deze onderwerpen en u krijgt les in specifieke praktische vaardigheden. Ook werkt u samen met medestudenten aan verschillende (praktijk) opdrachten. Al tijdens het eerste jaar start u met uw afstudeeropdracht (masterproof en/of innovatieopdracht).

admission

Op de werkplek moet u worden begeleid door iemand die minimaal mastergeschoold is.

job perspective

Naast het therapeutisch begeleiden en behandelen van patiënten met complexe chronische problematiek, bent u na afronding van de master in staat multidisciplinaire zorgprogramma's en evidence based richtlijnen te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. U kunt binnen multidisciplinaire zorggroepen vorm en inhoud geven aan vernieuwende zorgconcepten op basis van gevalideerde effectstudies.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type Academic Master (WO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
Credits 75