Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Sensor Technology

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Sensoren zijn de kern van alle moderne innovaties. Denk aan robotica, i-security en de smartwatch. Sensortechnologie is een cross-over tussen electronics, ict en innovatie.== WAT ZIJN SENSOREN? ==
Sensoren zijn de zintuigen van computers. Ze meten een waarde (bv snelheid of afstand) en geven dit door aan een computer. Op basis van die waarde stuurt de computer een voorgeprogrammeerde actie aan, zoals remmen. Zo stopt een auto op tijd, als de afstand tot een object te klein dreigt te worden.

== PRAKTIJK ==
Je leert welke verschillende sensoren er zijn en hoe je ze kunt toepassen. Tijdens praktijkopdrachten kun je met bestaande sensoren nieuwe toepassingen bedenken en deze uitvoeren. Deze opdrachten komen rechtstreeks uit het werkveld. De opleiding werkt samen met toonaangevende partners als Astron, Philips en TNO.

== THEORIE ==
Naast theorie, practica en projecten is er ook aandacht voor creatief denken, ethiek en projectmanagement. Bovendien zijn er geregeld interessante lessen van gastdocenten. Hier leer je direct wat zich NU in het werkveld afspeelt.

== TOP-OPLEIDING ==
De Keuzegids HBO Voltijd 2018 heeft deze opleiding aangemerkt als 'Top-opleiding'. Dit betekent dat het tot de beste opleidingen van Nederland gerekend mag worden. Ook de studenten zelf geven een hoge waardering, namelijk een 8.2 in de Nationale Studenten Enquête van 2017.Sensors are the senses of computers. They measure a value (like distance) and pass this on to a computer. Based on these measurements, the computer carries out an predefined action, such as pulling the breaks. For example, a car stops in time, when the distance to an object become too short.

PRACTICE
You learn about the different kind of sensors that are available and how they can be applied. During practical lessons, existing sensors can be used to design and build new applications. The education program works closely with leading partners such as Astron, NAM, Philips and TNO.

THEORY
Besides theory, practicals and projects the program also focuses on personal skills such as creative thinking and ethics. Moreover, frequently guest lecturers are invited to talk about the latest developments.

TOP RATED PROGRAMME
This programme has been marked 'Top Rated Programme' by the Dutch study guide 'Keuzegids HBO Voltijd 2018'. This means it belongs to the best in the Netherlands. It also received high rating from students: 8.2 in National Student Survey 2017.Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Natuur en Gezondheid (HAVO) natuurkunde of nlt
Natuur en Techniek (HAVO)
Economie en Maatschappij natuurkunde
Natuur en Gezondheid natuurkunde of nlt
Natuur en Techniek
MBO niveau 4 Er zijn aanvullende eisen voor studenten uit de mbo-domeinen 'Handel & Ondernemerschap' of 'Economie en Administratie'. Studenten uit de overige Mbo-domeinen zijn direct toelaatbaar.

Mbo 4 domein Handel & Ondernemerschap - Wiskunde B en Natuurkunde
Mbo 4 domein Economie en Administratie - Wiskunde B en Natuurkunde
Academische propedeuse relevant vakgebied
HBO propedeuse relevant vakgebied


Kosten
2017 Full-time Institutioneel € 3033 / jaar
2017 Full-time Internationaal € 7500 / jaar
2017 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2006 / jaar
2018 Full-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 7700 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

In het eerste jaar (propedeuse) maak je kennis met de veelzijdige en boeiende wereld van elektrotechniek. Het eerste semester gaat over het thema Health, het tweede over Energy. Vakken als wiskunde, scheikunde, analoge en digitale elektronica, programmeren, maar ook Engels en professional skills komen aan bod. In het eerste jaar vergaar je de kennis die je in de hoofdfase (jaar 2, 3 en 4) nodig hebt. Het jaar wordt afgesloten met een propedeuse ceremonie.

characteristics

Unieke punten van Elektrotechniek, major Sensor Technology:
* specialisatie in sensortechnologie
* 6 achtereenvolgende jaren gekozen door de Keuzegids HBO als 'Top-opleiding'
* in elk thema participeert een toonaangevend technologiebedrijf
* mogelijk om bachelor en master in 4+1 jaar te doen
* aandacht voor professional skills (presenteren, creativiteit, ethiek, interculturele vaardigheden)
* studenten van over de hele wereld
* 100% Engels programma
* uitstekende begeleiding

curriculum

In het 1e jaar maak je kennis met elektrotechniek. In het 2e jaar ga je je verdiepen in sensortechnologie met vakken als modelleren en simuleren, signaalverwerking, object oriënterend programmeren, robotica en datacommunicatie. In het 3e jaar verdiep je je kennis door de twee semesters: Research & Development en Internet of Things / Entrepreneurship. In het 4e jaar volg je een minor binnen of buiten je eigen opleiding en doe je een afstudeeropdracht bij een (inter)nationaal bedrijf.

instruction modes

Elk thema wordt het onderwijs (theorie, praktijk) rondom een project georganiseerd. Deze projecten komen rechtstreeks uit het werkveld.

job perspective

De meeste afgestudeerden gaan als Technisch Ontwerper aan de slag waarbij ze nieuwe sensortoepassingen ontwikkelen. Anderen komen als Technisch Adviseur in een adviesfunctie terecht. Verder kunnen afgestudeerden projectleider of wetenschappelijk onderzoeker worden. Ook gebruiken afgestudeerden hun vaardigheden om een eigen bedrijf te starten.

study abroad

Studenten kunnen hun minor en afstudeeropdracht in het buitenland doen.

1st year

The semesters of the first year focus on healthcare and energy, respectively. The curriculum covers a wide range of subjects related to sensor technology, including biology, chemistry, electronics, mathematics and computer programming, as well as extensive English and professional skills lessons. Students gain the knowledge required to enter the main phase of the programme.

characteristics

Characteristics of Electrical Engineering, major sensor technology:
* Specialisation in sensor technology
* Top rated programme for 6 years in a row
* A leading technology company participates in each theme.
* Possible to do bachelor and master's degree in 4+1 years.
* Attention to professional skills (presentation, creativity, ethics, intercultural skills)
* Students from all over the world
* 100% English programme
* Excellent support

curriculum

In the 1st year you become acquainted with electrical engineering. The 2nd year focuses on sensor technology with subjects such as modelling & simulation, signal processing, object oriented programming, robotics and data communication. The 3rd year deepens your knowledge with the two semesters: Research & Development and Internet of Things. In the 4th year you will follow a minor in- or outside your study programme and complete a graduation assignment at an (inter)national company.

instruction modes

Projects, lectures, practicals, assignments.

job perspective

Many of our graduates will be employed in areas where the emphasis is on creating new systems, and therefore will become Technical Designers. A smaller number of the graduates become Technical Advisors. There will also be graduates who may become Project Leaders or Academic Researchers. You may even use the entrepreneurial skills you have developed to set up your own company.

objectives

The Sensor Technology programme develops professionals with a great understanding of ICT and electronics. All graduates have extensive technical knowledge, broad professional skills and entrepreneurial experience,.

tuition fee

Please check www.hanzeuniversity.eu/tuitionfees for current tuition fees.

1st year

Im Mittelpunkt stehen im 1. Jahr die Themen Gesundheitswesen und Energie. Der Lehrplan bietet ein breites Themenspektrum im Zusammenhang mit der Sensortechnologie, einschl. Biologie, Chemie, Elektronik, Mathematik und Computerprogrammierung, umfasst aber auch extensiven Unterricht in Englisch und beruflichen Fertigkeiten. Die Studierenden erwerben das Wissen für die Teilnahme an der Hauptphase des Programms.

characteristics

Elektrotechnikprogramm mit Schwerpunkt Sensortechnologie. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen, wie Shell und Philips.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240