Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

De bachelors Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) worden op 1 september 2017 samengevoegd tot bachelor Social Work.De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening leidt je op tot hulpverlener op het terrein van preventie, psychosociale ondersteuning, ontwikkelingsgerichte ondersteuning, praktische hulpverlening. Je ondersteunt mensen die het alleen niet redden in de samenleving. Bijvoorbeeld vanwege psychische, pedagogische, financiële of sociale moeilijkheden. Om die professional te worden, ontwikkel je jezelf door vakinhoudelijke studie, training van vaardigheden, samenwerking met medestudenten en stages in de beroepspraktijk.

De pedagogisch hulpverlener is op veel terreinen inzetbaar. Denk aan jeugdzorg, (forensische) psychiatrie, maatschappelijke opvang, sociale wijk/dorpenteams, vrouwenhulpverlening, vluchtelingenwerk of het ondersteunen van mensen met een beperking. In de praktijk kom je complexe vragen tegen zoals: Hoe kan deze jongere met begeleiding thuis blijven wonen? Welke ondersteuning hebben ouders nodig bij de opvoeding? Hoe kan, binnen deze wijk/dit dorp, door de bewoners en vrijwilligers ondersteuning gegeven worden aan mensen in de wijk/het dorp. Ook kun je namens een cliënt of burger onderhandelen met instellingen en instanties over materiële en immateriële zaken.Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4
HBO propedeuse geen generieke vrijstellingen, verloopt altijd via de examencommissie


Kosten
2017 Full-time Institutioneel € 3033 / jaar
2017 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2006 / jaar
2017 Part-time Institutioneel € 3033 / jaar
2017 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1805 / jaar
2018 Full-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar
2018 Part-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1854 / jaar

1st year

Je maakt bijvoorbeeld een plan voor een burger met een ondersteuningsvraag. Daarnaast volg je vaardigheidslessen waarin je gesprekstechnieken traint. Ook maak je kennis met de beroepspraktijk door middel van opdrachten die je de praktijk in sturen.

curriculum

Het eerste jaar van de opleiding is gelijk aan het eerste jaar van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Vanaf jaar twee kies je voor een profiel. Er zijn drie profielen:
Profiel 1: Sociaal werk in het jeugddomein
Profiel 2: Integraal sociaal werk
Profiel 3: Sociaal werk in de zorg
In jaar 4 volg je verdiepingsprogramma's en doe je een praktijkgericht onderzoek.
Tijdens je hele studie word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

internship

In jaar 3 ga je een jaar lang op stage.

objectives

De maatschappelijk werker is op veel terreinen inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg, (forensische) psychiatrie, maatschappelijke opvang, sociale wijk/dorpenteams, vrouwenhulpverlening, vluchtelingenwerk of het ondersteunen van mensen met een verstandelijke of fysieke beperking.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240