Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Voeding en Diëtetiek

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Na het volgen van de opleiding Voeding en Diëtetiek ben je dé specialist op het gebied van voeding in relatie tot de gezondheid van de mens.Tijdens de opleiding wordt veel tijd besteed aan de praktische kanten van het beroep. Naast medische kennis, doe je veel voedingskundige kennis op, leer je voorlichting te geven en komt omgaan en samenwerken met patiënten, cliënten en collega's aan bod. Ook is er aandacht voor de benodigde onderzoeksvaardigheden en voor bedrijfsmatige aspecten zoals productontwikkeling.

Beroepsmogelijkheden
Na de opleiding ben je diëtist en kun je o.a. gaan werken binnen:
* de gezonheidszorg
* de voedings- en farmaceutische industrie
* voorlichtings- en adviesbureaus's
* scholen
* sportorganisatiesVooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4 MBO-studenten uit alle mbo-domeinen zijn toelaatbaar.
Academische propedeuse
HBO propedeuse


Kosten
2017 Full-time Institutioneel € 3033 / jaar
2017 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2006 / jaar
2018 Full-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Het eerste jaar kent 4 blokken die thematisch zijn opgebouwd. Naast het verwerven van een degelijke kennisbasis werk je tijdens elk blok aan een aantal concrete beroepsproducten (vb: voorlichtingplan, voedingskundig advies, onderzoeksopzet/rapport etc.)

characteristics

Deze opleiding staat hoog aangeschreven. Werkgevers kiezen graag voor onze afgestudeerden. Eén van de redenen hiervoor is dat we betrokken zijn bij toegepast
wetenschappelijk onderzoek.

curriculum

Het onderwijs binnen de opleiding Voeding en Diëtetiek is geordend rondom een aantal thema's die nauw aansluiten bij de (werk)praktijk. Deze thema's worden in blokken van tien weken behandeld aan de hand van projecten. Daarbij sluiten de theorie (zoals bijvoorbeeld voedingsleer, fysiologie, psychologie, gezondheidskunde, dieetleer, chemie, communicatie en informatica) en praktijk naadloos op elkaar aan. Tijdens de projecten werk je - samen met medestudenten - aan concrete opdrachten.
Het eerste jaar kent 4 blokken van 10 weken die thematisch zijn opgebouwd. Naast het verwerven van een degelijke kennisbasis werk je tijdens elk blok aan een aantal concrete beoepsproducten, zoals een het samenstellen van een voorlichtingplan, het geven van voedingskundig advies en het opzetten van een onderzoeksopzet en -rapport.
Na twee jaar kies je een richting (major) die maakt dat je meer wordt voorbereid op werken met patiënten (in de zorg), met cliënten (preventie/voorlichting) of met consumenten/'producten (in het bedrijfsleven). In de hoofdfase wordt ook de kennisbasis verder uitgebouwd en vindt een aantal stages plaats (jaar 2: oriëntatiestage, jaar 3: interne stage, jaar 4: majorstage).

job perspective

Als Diëtist heb je een paramedische bevoegdheid. Deze bevoegdheid heb je nodig als je in het ziekenhuis of bij een thuiszorgorganisatie wilt gaan werken. Verder heb je dezelfde beroepsmogelijkheden als de Voedingskundige.
Je kunt in de gezondheidszorg gaan werken, maar ook daarbuiten zijn er heel veel mogelijkheden voor de diëtist. Immers, waar voeding een rol speelt, is plek voor jou! Voedings- of productvoorlichting geven in de medische wereld of het bedrijfsleven, en eigen praktijk opzetten en voedingsonderzoek opstellen en/of uitvoeren, werk maken van voedselveiligheid: als onderzoeker of als voorlichter bij consumentenbelangenorganisaties, zelfstandig adviseur voor consumenten, bedrijven en instellingen of sportdiëtist. 

objectives

Deze opleiding staat hoog aangeschreven. Werkgevers kiezen graag voor onze afgestudeerden. Een van de redenen hiervoor is dat we betrokken zijn bij toegepast
wetenschappelijk onderzoek. Na het behalen van je studie kun je je, ongeacht je gekozen major, laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici.

study abroad

Voeding en Diëtetiek biedt je de mogelijkheid je in het buitenland te oriënteren. Je kunt een stage volgen over de grens in bijvoorbeeld België, Zuid Afrika, India, de Nederlandse Antillen, Nicaragua of Suriname.

study advise

Een student ontvangt een bindend (afwijzend) advies indien hij aan het eind van het eerste jaar van inschrijving (31 augustus) minder dan 48 EC's van het propedeuseprogramma heeft gehaald. Bij de opleiding Voeding en Diëtetiek geldt als kwalitatieve eis dat bovendien alle 4EC voor de studieloopbaanbegeleiding aan het eind van het eerste jaar behaald dienen te zijn.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240