Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: Leraar Basisonderwijs pabo (Amersfoort of Utrecht)

Aangeboden door: Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

De opleiding tot leraar basisonderwijs (HU pabo) bereidt je vakkundig voor op het veelzijdige beroep van leerkracht op de basisschool. In een prettige sfeer, met persoonlijke aandacht en begeleiding.Als leraar in het basisonderwijs vind je het leuk om kinderen te ondersteunen bij het leren lezen, rekenen, tekenen en omgaan met elkaar. Je weet kinderen o.a. te prikkelen de wereld om hen heen te onderzoeken en te leren begrijpen. Bovendien bied je als juf of meester de kinderen een omgeving waar ze zich veilig en op hun gemak voelen.

Het onderwijs aan de HU pabo bestaat uit een mix van werkcolleges, werkplekleren (stages), hoorcolleges en indviduele begeleiding. Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie. Ook zijn er aansprekende themaweken en bijzondere activiteiten, zoals een voorleeswedstrijd, die je studie extra verdieping en inspiratie geven.

Wat je aan theorie leert, breng je elke week op je stageschool in de praktijk. Al een paar weken na de start van je studie ga je een dag in de week naar je stageschool en draai je mee in de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8). Iedere tien weken ben je een volle week op deze school.

Je kunt de pabo bij de HU volgen in Amersfoort of Utrecht. Je maakt de keuze hiervoor al bij inschrijving en volgt dan de gehele opleiding in één van de twee plaatsen. Inhoudelijk zijn de opleidingen in Amersfoort en Utrecht gelijk.Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
HBO propedeuse
MBO niveau 4

1st year

In het eerste jaar van de opleiding oriënteer je je op het beroep en verwerf je inzicht in de belevingswereld van jongere en oudere kinderen. Jongere kinderen kijken namelijk anders naar de wereld dan oudere kinderen. Een kleuter ziet zichzelf als middelpunt van alles, terwijl een negenjarig kind objectiever naar zijn omgeving kan kijken. Ook leer je hoe je kinderen kunt begeleiden in hun leerproces. Bijvoorbeeld hoe je een kind uitlegt dat 'hij wordt' met een 't' op het eind wordt geschreven.

admission

Wil je deze opleiding volgen maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? En ben je 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor het toelatingsonderzoek 21+. Kijk voor meer informatie op www.toelatingsonderzoek.hu.nl

after 1st year

In het tweede jaar leer je vakdidactiek en toepassing ervan op je stageschool. Kun je met kinderen tegelijkertijd met verschillende vakken bezig zijn: vakoverstijgend werken? In het derde jaar bouw je je competenties uit. Je leert rekening te houden met verschillen tussen kinderen (culturele achtergrond, leertempo, interesse etc). Er is aandacht voor jouw persoonlijke vorming: welke leraar wil jij zijn? Je kiest tot slot voor specialisatie in het jonge (4-8 jaar) of het oudere kind (8-12 jaar).

job perspective

In je eerste baan verdien je ongeveer € 2250,- (bruto bij een fulltime aanstelling).

tuition fee

Meer informatie over het collegegeldtarief waaronder de opleiding valt is te vinden in de HU collegegeldmeter: www.collegegeldmeter.hu.nl.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten €1569
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240