Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfskunde

Nationale Handelsacademie

  • Beschrijving
  • Overzicht

De diversiteit aan werkzaamheden maakt het werk van een Bedrijfskundige aantrekkelijk en uitdagend. Als Bedrijfskundige bent u de spil van een organisatie en dient u van veel markten thuis te zijn. U moet in staat zijn om zich op diverse niveaus te begeven en bent de schakel tussen werkvloer en topmanagement of directie. Enerzijds adviseert u de directie over het te voeren beleid, anderzijds bent u in staat om het uitgestippelde beleid te vervatten in concrete acties voor het middenkader en de mensen op de werkvloer. Om deze rol goed te kunnen vervullen dient u breed opgeleid te zijn en knowhow te hebben van de belangrijkste disciplines van een organisatie.

Een Bedrijfskundige dient kennis te hebben van zaken als automatisering, logistiek, financiën en marketing. Nog belangrijker is echter om de raakvlakken tussen deze disciplines goed in beeld te hebben. Wat zijn de consequenties van een beslissing op een bepaalde afdeling voor de totale organisatie? Hoe dient een strategische beleidsverandering te worden vertaald in concrete procedures voor de werknemers in het middenkader en op de werkvloer? Welke impact heeft een geplande marketing-actie op de productie en logistiek? Op welke wijze dient een nieuw automatiseringssysteem in een organisatie te worden geïmplementeerd? Dit is slechts een kleine greep uit de vraagstukken die een Bedrijfskundige moet kunnen oplossen.

Belangrijk is dat een Bedrijfskundige altijd het overzicht behoudt en alles vanuit een strategische en integrale invalshoek weet te benaderen. Juist deze methode van werken gaan we u in deze fantastische opleiding leren. U doet namelijk niet alleen kennis op van een groot aantal afzonderlijke vakgebieden, maar weet deze specifieke kennis ook te combineren tot concrete organisatie-oplossingen. Met de kennis uit deze opleiding zult u een fantastische sparringpartner zijn voor de directie en management van een organisatie!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

- Personen met een Nemas / Management-vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van een aantal andere aanverwante vakgebieden (zoals logistiek, marketing, personeel & organisatie). Dit is mogelijk door de vrijstellingsmogelijkheden. Uiteraard dient u wel te voldoen aan de vooropleidingseisen.

- Personen met een aanverwante vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van Bedrijfskunde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die een vooropleiding hebben gevolgd op het gebied van marketing, logistiek of personeel & organisatie. Dit is mogelijk door de vrijstellingsmogelijkheden. Uiteraard dient u wel te voldoen aan de vooropleidingseisen.

- Personen die voldoen aan de vooropleidingseisen maar geen bedrijfskundig getinte of aanverwante vooropleiding hebben gevolgd. Door middel van het volgen van deze opleiding is het mogelijk om in zeer beknopte periode een krachtige bedrijfskundige basis te ontwikkelen.

Welke persoonskenmerken heeft een Bedrijfskundige?

Een Bedrijfskundige is klantgericht, objectief, flexibel dienstverlenend en gaat oplossingsgericht te werk. Hij is communicatief vaardig en kan goed met mensen omgaan. Hij voelt zich zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden en is daadkrachtig en resultaatgericht. Hij heeft een sterk analytisch vermogen.

Beroepsmogelijkheden en werkveld

Een Bedrijfskundige is een generalist die in staat is om de directie en het hoger management ondersteunt en adviseert op het gebied van bedrijfseconomische, bedrijfskundige, automatiseringstechnische, logistieke en commerciële processen. U kunt zowel terechtkomen bij organisaties in de private sector als bij organisaties in de publieke sector. Mogelijke beroepen:

- Operations Manager
- Procescontroller
- Manager Inkoop & Logistiek
- Kwaliteitscoördinator
- Management Consultant
- Projectleider/ manager
- Business development manager
- Beleidsmedewerker
- Supply chain analist
- Manager Planning & Control
- Commercieel Manager
- Business analist

Uiteraard behoort het zelfstandig ondernemerschap ook tot de mogelijkheden.

Zo studeert u

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent en een studieloopbaanbegeleider staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U stuurt de huiswerkopgaven en opdrachten, voorzien van eventuele vragen, via internet naar uw eigen privé-docent of studieloopbaanbegeleider. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Zij zijn uw steun en toeverlaat die u graag begeleiden. U mag tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Vriendelijke vakdocenten
Uw docenten en docentes hebben maar een doel voor ogen: U helpen, steunen en adviseren. Elke docent heeft zijn eigen specialisme en neemt alle tijd voor u. Net zo lang tot u geslaagd bent. U kunt bij uw docent terecht voor het corrigeren van uw huiswerk en voor extra vragen over de lesstof. Het contact verloopt via het uiterst moderne Studentenplaza van Hogeschool NHA.
Veel NHA-docenten zijn als auteur betrokken bij de ontwikkeling van de lesstof. U bent dus verzekerd van professionele, praktijkgerichte begeleiding en van lesstof die goed aansluit op de examens en op de praktijk.

Ervaren hoofddocent per opleiding
De hoofddocent heeft de supervisie over uw opleiding en stuurt meerdere vakdocenten aan. Deze vakdocenten zijn de specialisten binnen het betreffende vakgebied. Dankzij deze aanpak bent u verzekert van een praktijkgerichte en kwalitatieve studieondersteuning.

Uw persoonlijke studieloopbaan-begeleider helpt u met uw studievragen
Voor al uw studievragen kunt u via telefoon, email of persoonlijk terecht bij uw studieloopbaan-begeleider. Uw studieloopbaan-begeleider informeert u en stimuleert u tijdens uw studie. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij de planning kunt u een beroep doen op uw studieloopbaan-begeleider. Zo staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten.


Plan uw persoonlijke leerweg
Tijdens onze competentie gerichte opleidingen gaat u, ondersteund door uw studieloopbaan-begeleider van de NHA, uw eigen persoonlijke leerweg samenstellen. Aan de hand van de POP's (Persoonlijke Ontwikkel Plannen) en PAP's (Persoonlijke Actie Plannen) bepaalt u voor uzelf de optimale weg naar het officiële getuigschrift toe.

Studieleiding:
Dhr. J. Krol

Contactdagen in Utrecht
Vier keer per jaar bieden wij u (vrijblijvend) de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan onze Hogeschool-contactdagen, in Utrecht. U ontvangt hiervoor tijdens de opleiding de uitnodigingen. Op deze contactdagen worden thema's behandeld als: optimaal studeren; hoe pak je een scriptie aan; time management enz.
Aansluitend aan zo'n contactdag kunt u ook een persoonlijk gesprek voeren met uw studieloopbaan-begeleider van Hogeschool NHA. Dankzij de persoonlijke (één-op-één) begeleiding krijgt u alle aandacht!

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma