Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HBO Bachelor Bedrijfskunde, specialisatie Logistiek en Organisatie

Nationale Handelsacademie

  • Beschrijving
  • Overzicht

In een modern bedrijf speelt logistiek een essentiële rol. Het logistieke proces dient ervoor te zorgen dat goederen- en informatiestromen binnen een bedrijf optimaal verlopen. Door de constant veranderende omgevingsfactoren moet een bedrijf in staat zijn om bliksemsnel op deze veranderingen te kunnen inspelen. Producten veranderen, de vraag vanuit de markt verandert, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en er ontstaan nieuwe afzetmarkten. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het logistieke proces binnen een bedrijf.

In deze context is een goed opererend logistiek apparaat voor een bedrijf van levensbelang. Alle processen binnen een bedrijf dienen naadloos op elkaar aan te sluiten en bij veranderingen in de omgeving moet er snel geschakeld kunnen worden. In de unieke opleiding Logistiek & Organisatie wordt u opgeleid tot een allroundorganisatiedeskundige die in staat is om complexe logistieke en organisatorische vraagstukken op adequate wijze op te lossen. U overziet alle processen en probeert deze constant te structureren en te optimaliseren. U bent in staat om de goederen- en informatiestromen binnen een bedrijf zodanig te laten verlopen dat elke afdeling hier van kan profiteren.

In de opleiding wordt niet alleen aandacht besteed aan logistiek maar ook aan andere bedrijfsprocessen. Hoe kunnen alle processen zodanig op elkaar worden afgestemd dat er binnen een organisatie een optimale "routing" ontstaat. Dit geldt niet alleen voor productiebedrijven. Ook in handelsbedrijven en dienstverlenende bedrijven speelt logistiek een grote rol.

In deze opleiding doet u bijvoorbeeld kennis op van zaken als productie-logistiek, distributie-logistiek, inkoop-logistiek en supply chain management. Er wordt echter ook aandacht besteed aan onderwerpen als marketing, verkoop, administratieve organisatie, financiële en bedrijfseconomische aspecten, management vaardigheden en juridische aspecten. Zo bent u constant in staat om vanuit een logistieke invalshoek op een creatieve manier mee te denken met andere afdelingen.

De opleiding Logistiek & Organisatie van de NHA is uniek omdat hij is opgezet vanuit een integrale bedrijfskundige benadering. Waar liggen de raakvlakken tussen logistiek en andere disciplines binnen het bedrijf? Welke invloeden kunnen bepaalde activiteiten van andere afdelingen hebben op het functioneren van het logistieke apparaat? Onze visie is dat een goede Manager Logistiek & Organisatie een brede kijk dient te hebben op de organisatie en altijd afdelingsoverschrijdend bezig dient te zijn. Door het volgen van deze opleiding bent u straks dus niet alleen een specialist op logistiek gebied maar bent u door uw bedrijfskundige kennis breed inzetbaar binnen de gehele organisatie!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

- Personen met een logistiek getinte vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van een aantal andere aanverwante vakgebieden (zoals financieel management, marketing, personeel & organisatie). Dit is mogelijk door de vrijstellingsmogelijkheden. Uiteraard dient u wel te voldoen aan de vooropleidingseisen.

- Personen met een aanverwante niet-logistiek getinte vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van financieel management. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die een vooropleiding hebben gevolgd op het gebied van marketing, financieel management of personeel & organisatie. Dit is mogelijk door de vrijstellingsmogelijkheden. Uiteraard dient u wel te voldoen aan de vooropleidingseisen.

- Personen die voldoen aan de vooropleidingseisen maar geen logistiek getinte of aanverwante vooropleiding hebben gevolgd. Door middel van het volgen van deze opleiding is het mogelijk om in zeer beknopte periode een krachtige logistieke basis te ontwikkelen.

Welke persoonskenmerken heeft een Manager Logistiek & Organisatie?

Een Manager Logistiek & Organisatie is klantgericht, objectief, flexibel dienstverlenend en gaat oplossingsgericht te werk. Hij is communicatief vaardig en kan goed met mensen omgaan. Hij voelt zich zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden en is daadkrachtig en resultaatgericht. Hij heeft een sterk analytisch vermogen.

Beroepsmogelijkheden en werkveld

In deze opleiding wordt u opgeleid voor management functies op het gebied van logistiek, productie-planning, service, beleidsadvies of financiële administratie. In deze hoedanigheid bent u de verbindende schakel tussen de directie en de werkvloer. U bent in staat om complexe bedrijfsprocessen te overzien en waar nodig te structureren en optimaliseren.

Doordat deze opleiding bijzonder breed is opgezet behoren leidinggevende functies op andere afdelingen ook zeker tot de mogelijkheden.
Mogelijke beroepen:

- Logistiek Manager
- Supply chain manager
- Operations Manager
- Productie manager
- Warehouse manager
- Purchasing (inkoop) Manager
- Transport Manager
- Management consultant/Business Coach
- Kwaliteitscoördinator

Uiteraard behoort het zelfstandig ondernemerschap ook tot de mogelijkheden.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma