Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Disclaimer & privacy

Gebruik gegevens

Millian/P&O is een onderdeel van McMillian & Company. Uw gegevens worden niet, al dan niet in opdracht van derden, doorgegeven aan derden voor het doen van persoonlijke aanbiedingen of het toezenden van informatie die niet is gerelateerd aan de informatie die beschikbaar is gesteld op de site waar persoonlijke gegevens kunnen worden achtergelaten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de millian.nl en diens service te verbeteren en voor u aantrekkelijker te maken. Deze gegevens worden strict anoniem behandeld. Hiervoor kunnen op bepaalde delen van de site cookies worden gebruikt. Indien u wenst kunt u via de instellingen van uw browser het gebruik van cookies uitschakelen.

Naast het gebruik van uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden op geaggregeerd/geanonimiseerd niveau kan McMillian & Company uw gegevens ook gebruiken, om u aanbiedingen en informatie te zenden, indien u via onze site kenbaar heeft gemaakt dat u een bepaalde interesse heeft voor informatie of delen daarvan waarover McMillian & Company beschikt.

U kunt hiernaast te allen tijde aangeven dat u geen verdere prijs stelt op het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen en informatie door ons dan wel door derden via ons. Door in een betreffende e-mail op de uitschrijf link te klikken. Wij zullen geen persoonlijke informatie onthullen wanneer dit het hierop toegepaste recht zou schenden.

Veiligheid

Alle informatie die McMillian & Company via sites ontvangt, wordt opgeslagen op een server afgezonderd van het publieke Internet en zijn uitsluitend toegankelijk voor McMillian&Company. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en wij zullen deze gegevens beschermen tegen misbruik.

Disclaimer

McMillian & Company heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt McMillian & Company geen enkele aansprakelijkheid.

De gegevens op deze site zijn gebaseerd op en beperken zich tot de bij McMillian & Company bekende gegevens. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. McMillian & Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.

McMillian & Company streeft ernaar de informatie op deze site zo accuraat, volledig en actueel mogelijk te houden. Daarbij is uw hulp meer dan welkom. Mail uw suggesties, feedback en correcties naar info@millian.nl.

McMillian & Company is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van en het gebruik en verdere verwerking van rechtmatig verkregen gegevens aan haar zakenpartners en/of adverteerders en/of beheerders van andere websites die aan deze site gelinkt zijn.

McMillian & Company is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (re)acties van bezoekers van sites onder beheer van McMillian & Company op door u ten behoeve van opname beschikbaar gestelde gegevens.

McMillian & Company behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde te kunnen wijzigen. Wijzigingen in het privacy beleid zullen kenbaar gemaakt worden in de privacy statement.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons privacy beleid en de door ons verwerkte persoonsgegevens, heeft u klachten of opmerkingen dan kunt u daartoe een e-mail zenden aan info@millian.nl.Neem contact met mij op