Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: Biologie

Aangeboden door: Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Dierengedrag, tropische bossen, de werking van onze hersenen, klimaatverandering, het leven in zee en gentherapie; dat is allemaal Biologie!Wil je weten hoe een sprinkhaan ademt, hoe HIV bestreden kan worden of wat de gevolgen zijn van het broeikaseffect op het leven in de oceaan? Dan is biologie iets voor jou. Als bioloog doe je onderzoek naar verschillende maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals ontbossing, onderzoek naar ziekten of duurzame productie.

Vragen waar een bioloog zich mee bezig houdt zijn:
* Hoe ademt een sprinkhaan?
* Hoe kan HIV bestreden worden?
* Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect op het leven in de oceaan?
* Hoe kunnen we het tropisch regenwoud behoeden voor rampen?
* Hoe voorkomen we dat cellen niet ongecontroleerd gaan delen?
* Waarom is het gapen van een mannetjes chimpansee aanstekelijker dan het gapen van een vrouwtje?
* Hoe kun je goed bètaonderwijs ontwikkelen?Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Natuur en Gezondheid natuurkunde
Natuur en Techniek biologie
HBO propedeuse Een propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt, aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken wiskunde A/B, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Een propedeuse of einddiploma van één van de vier HBO-opleidingen die redelijk goed aansluiten bij de bacheloropleiding biologie:

* Life Sciences
aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken alleen wiskunde B, of wiskunde A + natuurkunde samen
* Biologie & medisch laboratoriumonderzoek
aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken alleen wiskunde B, of wiskunde A + natuurkunde samen
* Chemie & medisch laboratoriumonderzoek
aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken alleen wiskunde B of wiskunde A + natuurkunde samen
* Toegepaste biologie
aangevuld met certificaten op vwo-niveau voor de vakken wiskunde B + scheikunde of wiskunde A + natuurkunde + scheikunde


Kosten
2015 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 1951 / jaar
2015 Full-time Institutioneel € 10430 / jaar
2015 Full-time Internationaal € 12000 / jaar
2016 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 1984 / jaar
2016 Full-time Institutioneel € 10430 / jaar
2016 Full-time Internationaal € 12000 / jaar

characteristics

== Molecular Life Sciences ==
Molecular Life Sciences is een combinatiestudie van Scheikunde, Biologie & Farmacie. Je kunt de studie als Biologiestudent vanaf jaar 1 volgen. Het gaat over hoe het leven werkt op het allerkleinste niveau. En hoe we deze kennis kunnen gebruiken om ziektes zoals kanker en verstoringen van het immuunsysteem beter te behandelen.

== Honoursprogramma ==
Een honoursprogramma volg je gedeeltelijk bovenop je reguliere rooster. Het zorgt voor extra verdieping en verbreding.

== Meningen van studenten ==
In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze biologiestudenten noemden de volgende punten:
* veel keuzevakken en keuzevrijheid
* leuke sfeer
* goede docenten
* hoge kwaliteit/hoog niveau in vergelijking met andere universiteiten

== Studiesucces ==
Van alle eerstejaars biologiestudenten in Utrecht, gaat 68% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 76%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 70% binnen vier jaar zijn diploma. Landelijk ligt dit percentage op 72%.

curriculum

De hele bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.

job perspective

== Arbeidskansen ==
Na afronding van de master, heeft 90% van de biologen in Nederland binnen 1.5 jaar werk.

study abroad

In je keuzeruimte kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Maar je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.

tracks

In het tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Je kunt je hierbij laten leiden door de zgn. studiepaden, waarmee je binnen je studie al een bepaalde richting kiest. Maar je kunt ook je eigen studiepad bepalen: je kiest dan de vakken die jou het leukst lijken.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 180