Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen, zoals de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, symbolen en religies.


De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie biedt een inhoudelijk interessant en stimulerend programma met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Er is in het programma voldoende keuzeruimte om je persoonlijke interesse te volgen.

In het eerste jaar volg je (verplichte) inleidende cursussen in de Culturele antropologie en haar onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je ruimte voor twee keuzevakken.

Het tweede jaar bestaat uit keuzevakken, die verdieping geven op een aantal onderwerpen die in het eerste jaar aan de orde zijn geweest. De major wordt afgesloten met het bachelorproject. Onderdeel daarvan is het veldwerk van ongeveer tien weken in het buitenland.

In de profileringsruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen uiteenlopende vakken zijn binnen of buiten je major, in Utrecht of aan een andere (buitenlandse) universiteit.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met culturele antropologie. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Academische propedeuse
HBO propedeuse Bij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger;


Kosten
2018 Full-time Institutioneel € 8208 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Het eerste jaar volg je vooral inleidende vakken waarin termen en begrippen, de kerngebieden, de theorievorming en sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden aan bod komen. Naast inhoudelijke kennis is er ook aandacht voor de ontwikkeling van je academische vaardigheden en wetenschappelijk schrijven.

characteristics

Uniek aan de opleiding is dat studenten de hele empirische cyclus doorlopen, het opzetten van een onderzoek, het verrichten van veldwerk en het schrijven van een bachelorthesis op grond van theoretische en methodisch kennis opgedaan in de opleiding en de in het veld verzamelde data.

curriculum

In het eerste jaar volg je inleidende vakken in de culturele antropologie en in methoden en technieken van onderzoek. Het tweede jaar stel je zelf een programma samen uit de keuzevakken van de opleiding en/of je vult je profileringsruimte in. Je sluit de opleiding in het derde jaar af met het bachelorproject. Onderdeel daarvan is het veldwerk van ongeveer tien weken in het buitenland.

internship

In een stage doe je ervaring op in praktische antropologische werkzaamheden. Een stage in Nederland of het buitenland biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen.

job perspective

Je vindt antropologen in beleids- en adviesfuncties bij overheid, in het bedrijfsleven, en bij internationale en non-gouvernementele organisaties. Je kunt daarbij denken aan: beleidsmedewerker bij lagere overheid (b.v. een gemeente of een stad), beleidsmedewerker bij ministeries (b.v. bij Buitenlandse Zaken, Justitie), medewerker beleidsafdeling politieke partij, beleids-/advies-/voorlichtingsmedewerker bij ILO, FAO en Artsen zonder Grenzen. Of projectmedewerker uitgezonden door een NGO of als onderzoeker op een onderzoeksinstituut variërend van de Algemene Rekenkamer tot het Meertensinstituut. Maar ook in de media, van radio/tv tot kranten/opiniebladen werken antropologen.

study abroad

Het tweede jaar biedt mogelijkheden om een half jaar aaneengesloten in het buitenland te studeren.

study association

Studievereniging Djembé is de vereniging van Culturele Antropologie, die naast studie gerelateerde zaken als symposia, congressen en studiereizen ook zorgt voor gezelligheid en binding tussen studenten uit verschillende fases van de opleiding. Er wordt nauw samengewerkt met docenten en medewerkers van de afdeling Culturele Antropologie van de Unversiteit Utrecht.

www.djembehok.nl

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 180