Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Pedagogische wetenschappen

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Bij Pedagogische wetenschappen (Pedagogiek) bestudeer je opvoeding en ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Je richt je hierbij op actuele maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.


Als student Pedagogiek ga je aan de slag met de toekomst van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Je bestudeert hun successen, hindernissen, problemen en mogelijkheden in verschillende ontwikkelingsfasen. De kennis die je opdoet tijdens je studie, vertaal je naar nieuwe ideeën, oplossingen, toepassingen, behandelmethodes en preventieve (beleids)maatregelen voor de praktijk. Zo ondersteun je bijvoorbeeld ouders, leraren en jeugdwerkers, oftewel iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Als pedagoog sta je midden in de samenleving. Een samenleving die steeds meer divers en veelzijdig wordt en veel snelheid, dynamiek en veranderingen kent. Dat maakt de huidige tijd uitdagend en spannend om in op te groeien; vol kansen, mogelijkheden en uitdagingen. De keerzijde van al die diversiteit en dynamiek is onrust en onzekerheid. Het is vaak lastig voor kinderen en jongeren zich hierin staande te houden en hun eigen weg te vinden. Als pedagoog kijk je naar de effecten van veranderingen in de samenleving op kinderen en jongeren, en draag je wezenlijk bij aan de hulp en steun voor alle betrokkenen.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Academische propedeuse
HBO propedeuse Bij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger.


Kosten
2018 Full-time Institutioneel € 8208 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 9345 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Tijdens je opleiding doe je o.a. in de verplichte vakken kennis op over diversiteit in ontwikkeling en opvoeding. Diversiteit vind je ook terug in de werk- en toetsvormen. Door de keuzeruimte (een kwart van je opleiding) kun je naar eigen wens en inzicht verdieping dan wel verbreding aanbrengen in je studie.
In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied en relevante vraagstukken. Je bestudeert theorieën en onderzoek over 'normale' opvoeding en ontwikkeling.

characteristics

De bachelor Pedagogische wetenschappen in Utrecht biedt als enige opleiding in Nederland de mogelijkheid om je te specialiseren op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. De opleiding besteedt veel aandacht aan actuele problematiek in het vak en in de veranderende maatschappij.

curriculum

Het volledige studieprogramma vind je op www.uu.nl/bachelors/pedagogiek.

job perspective

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als orthopedagoog, schoolbegeleider, beleidsmaker, opvoedingscoach maar ook pedagoog. Beroepen waarin je te maken hebt met kinderen in de context van ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek.
De focus in de opleiding ligt op de werkvelden jeugdzorg, leerlingenzorg, forensische zorg en gehandicaptenzorg.

study abroad

Je kunt in het derde studiejaar een tijdje aan een buitenlandse universiteit studeren. Studeren in het buitenland betekent: je horizon verbreden, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe culturen leren kennen en je academische kennis uitbreiden. Studenten Pedagogische wetenschappen gaan bijvoorbeeld naar Australië, Canada, Engeland, Finland, Zuid-Afrika, België (Leuven), Noorwegen en Verenigde Staten.

study association

Alcmaeon is de faculteitsvereniging voor Sociale Wetenschappen. Dit betekent dat wij allerlei activiteiten organiseren voor studenten aan deze faculteit. Van lezingen en congressen tot feestjes, studiereizen en culturele activiteiten zoals toneelvoorstellingen of een bandjesavond.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 180