Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 115 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Hanzehogeschool
Ad Sport, Gezondheid en Management
Hanzehogeschool

Wil jij werken op het terrein van sport, bewegen en gezondheid. Deze opleiding waarmee je een Associate Degree behaalt, leidt je in twee jaar op tot operationeel sportmanager. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
Advanced Nursing Practice
Hanzehogeschool

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een masteropleiding en ervaring op het niveau van expert die individuele behandelrelaties aangaat met een omschreven groep patiënten. Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Applied Data Science Postgraduate
Universiteit Utrecht

The aim of this Applied Data Science Postgraduate Master's programme is to prepare you to apply current and upcoming data science methods and techniques within the health domain on an academic level. . Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
NCOI Opleidingsgroep
Associate Master Bedrijfskundig Zorgmanagement
NCOI Opleidingsgroep

De opleiding Associate Master Bedrijfskundig Zorgmanagement wordt aangeboden door NCOI Business School. NCOI is officieel erkend door het Ministerie van OCW op grond van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Meer informatie
HBO Part-time Diploma

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)
KU Leuven

Onderzoekers werken dagelijks aan de vooruitgang in de medische wereld, het onderzoek naar ziekten en het onderzoeken van nieuwe therapeutische mogelijkheden. De bacheloropleiding geeft je een stevige wetenschappelijke basis met een sterk accent op biomedische opleidingsonderdelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de biomedische wetenschappen (Leuven)
KU Leuven

Biowetenschappen en biotechnologie kennen de laatste jaren een snelle evolutie. Vooral in de biomedische wetenschappen zijn heel wat disciplines en facetten in die stroomversnelling terechtgekomen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de farmaceutische wetenschappen (Leuven)
KU Leuven

In de bacheloropleiding krijg je een ruim assortiment basisopleidingsonderdelen en een degelijke inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek aangeboden. o Je bestudeert het geneesmiddel in alle stadia, van ontwikkeling tot gebruik. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de geneeskunde (Kortrijk)
KU Leuven

Voorafgaand aan het medisch handelen verwerf je tijdens de bacheloropleiding de basiskennis over lichaam, psyche en hun onderlinge samenspel, en over de sociale en maatschappelijke context waarbinnen de mens functioneert. Het pakket basiswetenschappen wordt beperkt tot wat een arts echt nodig heeft en waar mogelijk de klinische relevantie ervan aangetoond wordt. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de geneeskunde (Leuven)
KU Leuven

De opleiding bestaat uit vier opleidingslijnen: o kennis en grondslagen van de geneeskunde o wetenschappelijke vorming o de arts in de samenleving o vaardigheden & communicatie Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen. Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (Leuven)
KU Leuven

De opleiding bestudeert de bewegende mens vanuit een multidisciplinaire benadering. Naast de opleidingsonderdelen uit de humane wetenschappen, de natuurwetenschappen en de biomedische wetenschappen komen er ook opleidingsonderdelen, gericht op het ontwikkelen van professionele competenties, aan bod. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (Leuven)
KU Leuven

In de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen bestudeer je het intermenselijke communicatiegedrag. o Je probeert de communicatie te bevorderen en zo nodig te optimaliseren. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de psychologie (Leuven)
KU Leuven

Je maakt kennis met de wetenschappelijke ontwikkelingen en de theorievorming in deze gebieden. Vanuit die theoretische basis bekwaam je je in een bepaald domein: o arbeids- en organisatiepsychologie, o schoolpsychologie, o klinische en gezondheidspsychologie o theorie en onderzoek. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Brugge)
KU Leuven

De evaluatie, de therapie (genezing) en de revalidatie (heropvoeding) van bewegingsfouten en -tekorten staan centraal in deze opleiding. Basiswetenschappelijke opleidingsonderdelen zoals celbiologie, natuurkunde en anatomie leggen de grondslag voor een diepgaand wetenschappelijk inzicht in de meer toegepaste opleidingsonderdelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Leuven)
KU Leuven

De evaluatie, de therapie (genezing) en de revalidatie (heropvoeding) van bewegingsfouten en -tekorten staan centraal in deze opleiding. Basiswetenschappelijke opleidingsonderdelen zoals celbiologie, natuurkunde en anatomie leggen de grondslag voor een diepgaand wetenschappelijk inzicht in de meer toegepaste opleidingsonderdelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de tandheelkunde (Leuven)
KU Leuven

De tandarts neemt de verantwoordelijkheid op voor de gehele mondzorg. Dat gaat samen met de algemene gezondheid en omvat een waaier van deelgebieden: o de conserverende tandheelkunde: behandeling van tandweefselverlies zoals cariës o de prothetische tandheelkunde: al dan niet uitneembare tandprothesen en kroon- en brugwerk o de parodontologie: o. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Biofabrication
Universiteit Utrecht

Creating functional tissue models with 3D printing technologies: Biofabrication combines advanced fabrication techniques with biological systems to prepare designed tissue constructs. Tissue constructs can be applied for tissue engineering, as 3D in vitro biologic models or as medical therapeutic products. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Biology of Disease
Universiteit Utrecht

Centraal staat de vertaling van een ziektebeeld naar een in het laboratorium hanteerbare benadering of model om het principe of mechanisme te kunnen doorgronden. Dit programma leidt op tot specialist in biomedisch onderzoek maar niet per se tot master gespecialiseerd in één klinisch specialisme of één methode. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Biomedical Sciences: Medical Biology
Universiteit van Amsterdam

Medical Biology is an interesting study for those who are fascinated by acquiring in-depth fundamental knowledge of the biochemical and molecular biological background of medical phenomena. You are are interested in unravelling the secrets of life, enjoy doing experiments and wish to specialize in one or multiple areas of this field of research. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Biomedical Sciences: Neurobiology
Universiteit van Amsterdam

Neurobiology is a relative young field of study on the cutting edge of multiple disciplines such as biology, psychology, philosophy and computer science. The Master's programme Neurobiology is for those students who are fascinated by the functioning of the human brain. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Biomedische wetenschappen
Universiteit Utrecht

Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden. Hoe zit een gezond mens in elkaar. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Biomedische wetenschappen
Universiteit van Amsterdam

Hoe voorkom je obesitas. Is een erfelijke afwijking als taaislijmziekte te genezen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Cancer, Stem Cells and Developmental Biology
Universiteit Utrecht

The Master's in Cancer, Stem Cells and Developmental Biology guides you in exploring the mysteries of embryonic growth, stem cells, evolution and development in relation to health and disease. This Master's programme combines research in the fields of oncology,molecular developmental biology and genetics in animals and humans. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Clinical Research
Erasmus Universiteit Rotterdam

Patient care and clinical research: what a combination. Learn both how to produce the best diagnoses and provide the best treatment, and get ready for a dual career as a clinician and a researcher. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht

Hoe functioneert een gezond dier. Wat als het functioneren fout gaat. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Epidemiology
Universiteit Utrecht

Het masterprogramma epidemiology gaat over toegepast (bio)medisch onderzoek en menselijke of veterinaire medicijnen op het gebied van de verspreiding van gezondheid en ziekteverschijnselen. In de master epidemiology verwerf je buitengewone kennis en praktische vaardigheden op het gebied van epidemologisch onderzoek gebaseerd op een solide basis van gezondheidsonderzoek en ziektebestrijdingsprogramma's. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350