Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 92 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Universiteit Utrecht
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
Universiteit Utrecht

ALPO leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een PABO-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijskunde. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Ad Human Resource Management (HRM)
Hanzehogeschool

Met een Ad Personeel en Arbeid bent u een zeer geschikte kandidaat voor beroepen als personeelsconsulent, personeelsmedewerker, medewerker personeelsadministratie en medewerker van een uitzendbureau.Het eerste (oriënterende) jaar betreft de propedeuse, waarin u kennismaakt met de basisprincipes uit het vakgebied. Meer informatie
HBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
TiasNimbas
Advanced Human Resource Program
TiasNimbas

This program has been designed for management executives who need to acquire targeted skills, in particular specialists who want to broaden their knowledge of Human Resource Management.Human Resource Management is an evolving and dynamic field that challenges the ability of even the most seasoned professionals to keep abreast of policies, procedures, compliance requirements and best practices. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Algemene sociale wetenschappen
Universiteit Utrecht

ASW: interdisciplinaire opleiding die elementen uit psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie combineert in de studie van en onderwijs in hedendaagse sociale en maatschappelijke thema's.Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuur en beleid
Universiteit Utrecht

Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues in de publieke sector, een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.In het masterprogramma kan het hele spectrum aan betrokken instellingen en organisaties aan de orde komen: overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en private partijen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht

In de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.De bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap koppelt onderwijs en onderzoek aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
De Haagse Hogeschool

U heeft belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken, staat middenin de samenleving en bent toe aan een management- of beleidsfunctie. De deeltijdvariant wordt afgebouwd. Meer informatie
HBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
Universiteit Utrecht

This programme will train you to become a professional who is able to analyse and influence problematic childrearing situations so you can contribute to the innovation of pedagogic care systems.Childrearing is not always easy. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical and Health Psychology
Universiteit Utrecht

Learn how to treat and prevent psychological problems and how to help people to change their health habits.A great many people continue to suffer from mental health problems. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool
Communicatie
De Haagse Hogeschool

Bij de opleiding Communicatie leer je hoe je communicatie vormgeeft voor bedrijven, organisaties en instellingen, zowel in de profit- als de non-profitsector.Als communicatiedeskundige in een organisatie zorg je voor de interne, marketing en externe communicatie. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
Communicatie
Hanzehogeschool

Ben je creatief, sociaal vaardig, een organisatietalent en heb je affiniteit met taal en media. Dan is de opleiding Communicatie iets voor jou. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Communicatie, beleid en management
Universiteit Utrecht

Communicatie, beleid en management gaat over de rol van communicatie in strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in organisaties en over gedragsbeïnvloeding, samenwerking en kennismanagementJe leert inzien welke cruciale rol communicatie vervult bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Daarbij ontdek je verschillende manieren waarop managers communicatiemiddelen kunnen inzetten om via samenwerking het kennismanagement in hun organisatie te bevorderen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Communication Research & The campaign
Hanzehogeschool

This course is aimed at developing your skills in analyzing and creatively solving communication problems by means of a communication campaign.You will learn what an organisational and communication problem is and how you can research such a problem. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Creatieve Therapie
Hogeschool Utrecht

Creatieve Therapie is een onderdeel van de vaktherapeutische beroepen. De vaktherapeutische beroepen bieden specialistische behandelvormen. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Stenden Hogeschool
Creatieve Therapie
Stenden Hogeschool

Wil je graag mensen met (psychische) problemen helpen door middel van creatieve middelen.De studie Creatieve Therapie is een bijzondere opleiding. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
Creating International Events
Hanzehogeschool

With an international group of students you will organize an international student event. Students must drive the entire process from developing the initial concept to implementation and evaluation. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation
Universiteit Utrecht

The master's Cultural anthropology: Sociocultural transformations allows you to develop the knowledge, attitude and skills needed to evaluate and conduct excellent research in this relevant field.Are you fascinated by issues of ethnicity and religion under globalization, political conflict and social suffering, social justice and reconstruction, power and state formation. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Cultural Antropology: Sustainable Citizenship
Universiteit Utrecht

Explore the social component of sustainability and focus on the triangle of People, Planet, and Profit.After the wave of pro-democracy protests and social uprisings from Cairo to Kiev, from Syria to Greece, the world has looked with horror at the deaths of thousands of people trying to make their way from North Africa and the Middle East into Europe. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Universiteit Utrecht

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen, zoals de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, symbolen en religies.De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie biedt een inhoudelijk interessant en stimulerend programma met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool
Culturele en Maatschappelijke Vorming
De Haagse Hogeschool

Deze opleiding wordt afgebouwd met ingang van 1 september 2017. De Bachelor of Social Work volgt de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)Samenleven in buurt en stad, cultuur, sport, onderwijs - mensen ontmoeten elkaar op uiteenlopende plekken. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Culturele en Maatschappelijke Vorming
Hogeschool Utrecht

Ben je creatief. Ben je ondernemend. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Development and Socialisation in Childhood and Adolescence
Universiteit Utrecht

The Master's in Development and Socialisation in Childhood and Adolescence focuses on general processes of socialisation and child rearing and offers insight into the development of young people.The Development and Socialisation in Childhood and Adolescence (DaSCA) programme focuses on general processes of socialisation and child rearing and on normative developmental pathways. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Doing Business in Europe (International Communication)
Hanzehogeschool

In addition to our course Doing business in Europe "Marketing/ Market Entry" we offer the course: International Communication. Same outline as the Marketing track, but a different focus. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Educational Sciences: Learning in Interaction
Universiteit Utrecht

The Master's in Educational Sciences: Learning in Interaction addresses the theory, use and effects of innovative educational developments aimed at making learning more meaningful and enjoyable.We never learn alone. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
English History, Language and Culture advanced B2 Course
Hanzehogeschool

Students become experts in the histories and cultures of Britain, the USA and the most important countries within the Commonwealth.The first part of the Minor is focused on the histories of the various parts of the English-speaking world (UK, USA and Canada, India and the Far East, Sub-Sahara Africa, Australia and New Zealand, Hong Kong and the Middle East) as well as their cultures and basic geographies. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure