Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 94 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Universiteit Utrecht
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
Universiteit Utrecht

ALPO leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een PABO-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijskunde. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Ad Human Resource Management (HRM)
Hanzehogeschool

Vooropleiding Profiel Extra vakken Cultuur en Maatschappij (HAVO) Economie en Maatschappij (HAVO) Natuur en Gezondheid (HAVO) Natuur en Techniek (HAVO) Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek MBO niveau 4 Academische propedeuse HBO propedeuse Kosten 2017 Part-time Institutioneel € 3033 / jaar 2017 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1805 / jaar 2018 Part-time Institutioneel € 3115 / jaar 2018 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1854 / jaar . Meer informatie
HBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
TiasNimbas
Advanced Human Resource Program
TiasNimbas

This program has been designed for management executives who need to acquire targeted skills, in particular specialists who want to broaden their knowledge of Human Resource Management.Human Resource Management is an evolving and dynamic field that challenges the ability of even the most seasoned professionals to keep abreast of policies, procedures, compliance requirements and best practices. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Algemene sociale wetenschappen
Universiteit Utrecht

ASW: interdisciplinaire opleiding die elementen uit psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie combineert in de studie van en onderwijs in hedendaagse sociale en maatschappelijke thema's.Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Applied Cognitive Psychology
Universiteit Utrecht

Learn to apply knowledge of human cognitive, sensory and motor systems in real-life situations.The Master's programme Applied Cognitive Psychology is one of the broadest programmes in the field of psychology. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuur en beleid
Universiteit Utrecht

Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues in de publieke sector, een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.In het masterprogramma kan het hele spectrum aan betrokken instellingen en organisaties aan de orde komen: overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en private partijen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuur en beleid voor professionals
Universiteit Utrecht

Het geaccrediteerde masterprograma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording.De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. Meer informatie
WO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht

In de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.De bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap koppelt onderwijs en onderzoek aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
De Haagse Hogeschool

U heeft belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken, staat middenin de samenleving en bent toe aan een management- of beleidsfunctie. De deeltijdvariant wordt afgebouwd. Meer informatie
HBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Clinical Child and Adolescent Psychology
Universiteit Utrecht

Learn about the psychology of children and adolescents. Apply your knowledge of developmental psychology in clinical practice. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
Universiteit Utrecht

This programme will train you to become a scientist practitioner who is able to analyse, perform assessments and intervene, when problems in raising children or adolescents arise.The Master's programme Clinical Child, Family and Education Studies (Orthopedagogiek) prepares you, from a transnational perspective, for a career in a clinical setting, working in areas such as youth care, special needs care in schools, care for people with a disability, paediatric rehabilitation, forensic care and (inter)national knowledge institutions focusing on issues regarding raising future generations. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical Psychology
Universiteit Utrecht

Learn how to treat and prevent psychological problems and disorders. Acquire fundamental knowledge and skills in evidence-based psychotherapies and become familiar with the research methods. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool
Communicatie
De Haagse Hogeschool

Bij de opleiding Communicatie leer je hoe je communicatie vormgeeft voor bedrijven, organisaties en instellingen, zowel in de profit- als de non-profitsector.Als communicatiedeskundige in een organisatie zorg je voor de interne, marketing en externe communicatie. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
Communicatie
Hanzehogeschool

Ben je creatief, sociaal vaardig, een organisatietalent en heb je affiniteit met taal en media. Dan is de opleiding Communicatie iets voor jou. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Communicatie
Hogeschool Utrecht

Ben je nieuwsgierig en creatief. Wil jij social media professioneel leren gebruiken. Meer informatie
HBO Full-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Communicatie, beleid en management
Universiteit Utrecht

Communicatie, beleid en management gaat over de rol van communicatie bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie.Je leert inzien welke cruciale rol communicatie vervult bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Communication Research & The campaign
Hanzehogeschool

This course is aimed at developing your skills in analyzing and creatively solving communication problems by means of a communication campaign.You will learn what an organisational and communication problem is and how you can research such a problem. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Stenden Hogeschool
Creatieve Therapie
Stenden Hogeschool

Wil je graag mensen met (psychische) problemen helpen door middel van creatieve middelen.De studie Creatieve Therapie is een bijzondere opleiding. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Creatieve Therapie
Hogeschool Utrecht

Ben jij kunstzinnig, creatief, flexibel en sociaal. Heb je oog voor wat andere mensen nodig hebben en weet je ook goed hoe je zelf in het leven staat. Meer informatie
HBO Full-time Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
Creating International Events
Hanzehogeschool

With an international group of students you will organize an international student event. Students must drive the entire process from developing the initial concept to implementation and evaluation. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation
Universiteit Utrecht

As a qualified anthropologist, you will study the relation between cultural diversity and power within the process of sociocultural transformation.Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation introduces you to the analysis of the complex interplay of cultural diversity and power throughout the world with a particular emphasis on multi-level analyses ranging from interpersonal relations and local communities to regional, national and global socio-cultural configurations. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Cultural Antropology: Sustainable Citizenship
Universiteit Utrecht

Explore the relationship between citizenship, cultural diversity, and social sustainability.This Master's programme in Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship focuses on the triangle of People, Planet, and Profit, pointing out that sustainability does not just have an environmental meaning, but also an economic and sociocultural one. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Universiteit Utrecht

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen, zoals de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, symbolen en religies.De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie biedt een inhoudelijk interessant en stimulerend programma met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool
Culturele en Maatschappelijke Vorming
De Haagse Hogeschool

Deze opleiding wordt afgebouwd met ingang van 1 september 2017. De Bachelor of Social Work volgt de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)Samenleven in buurt en stad, cultuur, sport, onderwijs - mensen ontmoeten elkaar op uiteenlopende plekken. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Development and Socialisation in Childhood and Adolescence
Universiteit Utrecht

Become a social scientist in the field of developmental psychology, pedagogy, and/or interdisciplinary social sciences.From the day a child is born, their family and the culture in which they are raised have a huge impact on their socio-emotional development and psychological adjustment. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350