Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 80 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Universiteit Utrecht
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
Universiteit Utrecht

ALPO leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een PABO-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijskunde. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Algemene sociale wetenschappen
Universiteit Utrecht

ASW: interdisciplinaire opleiding die elementen uit psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie combineert in de studie van en onderwijs in hedendaagse sociale en maatschappelijke thema's.Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
KU Leuven
Bachelor in de communicatiewetenschappen (Leuven)
KU Leuven

In de opleiding communicatiewetenschappen bestudeer je de maatschappelijke en culturele rol van de media. o Je verdiept je in alle aspecten van media: mediasociologie, -ethiek, -recht, -beleid en -effecten. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie (Leuven)
KU Leuven

Afstudeerrichting politieke wetenschappen o Hoe worden macht en gezag gebruikt. o Hoe komen beleidsbeslissingen lokaal en internationaal tot stand. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Bestuur en beleid
Universiteit Utrecht

Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues in de publieke sector, een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.In het masterprogramma kan het hele spectrum aan betrokken instellingen en organisaties aan de orde komen: overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en private partijen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuur en beleid voor professionals
Universiteit Utrecht

Het geaccrediteerde masterprograma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording.De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. Meer informatie
WO Part-time Diploma
Universiteit Utrecht
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht

In de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.De bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap koppelt onderwijs en onderzoek aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
Universiteit Utrecht

This programme will train you to become a professional who is able to analyse and influence problematic childrearing situations so you can contribute to the innovation of pedagogic care systems.Childrearing is not always easy. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical and Health Psychology
Universiteit Utrecht

Learn how to treat and prevent psychological problems and how to help people to change their health habits.A great many people continue to suffer from mental health problems. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Communicatie, beleid en management
Universiteit Utrecht

Communicatie, beleid en management gaat over de rol van communicatie in strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in organisaties en over gedragsbeïnvloeding, samenwerking en kennismanagementJe leert inzien welke cruciale rol communicatie vervult bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Daarbij ontdek je verschillende manieren waarop managers communicatiemiddelen kunnen inzetten om via samenwerking het kennismanagement in hun organisatie te bevorderen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation
Universiteit Utrecht

The master's Cultural anthropology: Sociocultural transformations allows you to develop the knowledge, attitude and skills needed to evaluate and conduct excellent research in this relevant field.Are you fascinated by issues of ethnicity and religion under globalization, political conflict and social suffering, social justice and reconstruction, power and state formation. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Cultural Antropology: Sustainable Citizenship
Universiteit Utrecht

Explore the social component of sustainability and focus on the triangle of People, Planet, and Profit.After the wave of pro-democracy protests and social uprisings from Cairo to Kiev, from Syria to Greece, the world has looked with horror at the deaths of thousands of people trying to make their way from North Africa and the Middle East into Europe. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Universiteit Utrecht

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen, zoals de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, symbolen en religies.De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie biedt een inhoudelijk interessant en stimulerend programma met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Development and Socialisation in Childhood and Adolescence
Universiteit Utrecht

The Master's in Development and Socialisation in Childhood and Adolescence focuses on general processes of socialisation and child rearing and offers insight into the development of young people.The Development and Socialisation in Childhood and Adolescence (DaSCA) programme focuses on general processes of socialisation and child rearing and on normative developmental pathways. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Educational Sciences: Learning in Interaction
Universiteit Utrecht

The Master's in Educational Sciences: Learning in Interaction addresses the theory, use and effects of innovative educational developments aimed at making learning more meaningful and enjoyable.We never learn alone. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
European Governance
Universiteit Utrecht

European Governance investigates vital questions facing European countries today. It will equip you with knowledge and skills to formulate appropriate responses to the challenges they pose. Meer informatie
WO Full-time Diploma Meer dan €4550
TiasNimbas
Executive Master of Real Estate (MRE)
TiasNimbas

De Executive Master of Real Estate (MRE) opleiding van TIAS School for Business and Society is een vooraanstaande opleiding in Nederland op het gebied van vastgoedmanagement op academisch niveau.Deelnemers leren de kennis vanuit de opleiding toe te passen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Meer informatie
WO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Antwerp Management School
Full-time Master in Human Resource Management
Antwerp Management School

Het HRM thema staat centraal in het curriculum van het programma. Naast een overzichtsvak, komen tevens een aantal verdiepingsseminaries aan bod. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Geo-communicatie
Universiteit Utrecht

Geo-communicatie gaat over het optimaal toepassen van geografische kennis op verschillende terreinen in de samenleving.In de masteropleiding Geo-communicatie bestudeert de student de communicatie over geografische kennis op verschillende niveaus: - door het beoordelen van de kwaliteit en het gebruik van informatie; - door het analyseren van geografische beelden, geuit via communicatie of in de vorm van mentale beelden; - door het interpreteren van de communicatie vanuit maatschappelijke structuren en ontwikkelingen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Global Criminology
Universiteit Utrecht

The programme offers a multidisciplinary, critical, and comparative perspective on criminology.There is a growing demand for qualified researchers, legal practitioners and policy makers who can address these and comparable issues. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
International Development Studies
Universiteit Utrecht

International Development Studies focuses on current development issues and teaches conceptual, theoretical, and empirical knowledge of trends and topics on the development agenda.Over the past decade, the number of actors active in the development domain has multiplied. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Jeugdstudies
Universiteit Utrecht

De master jeugdstudies gaat over maatschappelijke thema's als het functioneren van de Jeugdzorg, normbesef en het gedrag van jongeren, ontwikkelingen in het gebruik van alcohol en drugs.In het interdisciplinaire masterprogramma jeugdstudies bestudeer je actuele jeugdvraagstukken op het brede terrein van de zorg voor de jeugd (onderwijs, jeugdzorg, jeugdbeleid). Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Klinische kinder- en jeugdpsychologie
Universiteit Utrecht

Het masterprogramma kinder- en jeugdpsychologie is gericht op de beschrijving en theorievorming van de menselijke ontwikkeling gedurende de levensloop tijdens de kinder- en jeugdperiode.In de master kinder- en jeugdpsychologie bestudeer je veranderingen in gedragingen en belevingen van kinderen en jeugdigen, zowel normale als problematische ontwikkelingsprocessen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Leiderschap
Hanzehogeschool

Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met visie. Neem uw organisatie mee naar de toekomst. Meer informatie
WO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bent u manager of adviseur in de zorg of dienstverlening en wilt u goede zorg en diensten leveren nu en in de toekomst binnen de financiële mogelijkheden van bijvoorbeeld DBC of ZZP. Mist u de bedrijfskundige kennis en vaardigheden hierbij. Meer informatie
WO Full-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure