Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 58 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)KU Leuven
Master en langue et littérature francaises (Leuven)
KU Leuven

Le but principal de cette formation est l'étude scientifique de la linguistique et de la littérature françaises, tant dans leurs aspects fondamentaux que dans leurs aspects appliqués. Cet objectif suppose, d'une part, que les étudiants atteignent une maîtrise avancée de la langue française et, d'autre part, qu'ils développent la capacité d'adopter une démarche scientifique, notamment à travers l'étude critique de données issues de la recherche et de la réflexion méthodologique. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven (Leuven)
KU Leuven

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen. . Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de archeologie (Leuven)
KU Leuven

Je krijgt de kans je verder te specialiseren in prehistorie, protohistorie, Egypte en het Nabije Oosten, de klassieke periode of postklassieke archeologie. Ook blijf je sterk betrokken bij de laatste ontwikkelingen in de theorievorming en het onderzoek van alle periodes of gebieden. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de culturele studies (Leuven)
KU Leuven

In de opleiding culturele studies bestudeer je de relatie tussen kunst, maatschappij en het geheel van media en technieken die vandaag zowel kunst als maatschappij vormgeven. Het is om die reden een interdisciplinaire benadering, waarbij cultuurwetenschappers met diverse achtergronden inzicht willen verwerven in de relaties tussen maatschappij en media. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de geschiedenis (Leuven)
KU Leuven

Deze master geeft je de mogelijkheid om je kennis van de geschiedenis te verdiepen en zelf origineel historisch onderzoek uit te voeren. De vier profileringen worden georganiseerd door de gelijknamige onderzoekseenheden: o middeleeuwen o nieuwe tijd o cultuurgeschiedenis na 1750 o Europese samenleving in de 19e en 20e eeuw. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de geschiedenis van de oudheid (Leuven)
KU Leuven

Deze Leuvense master is de enige geschiedenisopleiding in Vlaanderen die exclusief aan de oudheid is gewijd. Dankzij een evenwichtig opgebouwd programma kun je je verdiepen in de Griekse en/of Romeinse wereld. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (Leuven)
KU Leuven

Je kunt deze master vol- of deeltijds volgen. Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de kunstwetenschappen (Leuven)
KU Leuven

De opleiding biedt naast een specifieke theoretische basis ook praktische kennis, dit laatste door de stage die een belangrijk deel uitmaakt van de opleiding. Dit is mogelijk dankzij het internationaal vertakte netwerk van de docenten en de goede samenwerking met verscheidene binnen- en buitenlandse musea en onderzoeksinstellingen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de meertalige communicatie (Antwerpen)
KU Leuven

# Je bestudeert het Nederlands en een of twee vreemde talen of je kiest twee vreemde talen. # Je bepaalt deels zelf je eigen vakkenpakket. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de meertalige communicatie (Brussel)
KU Leuven

" Je volgt een universitaire opleiding van taal en communicatie. " Je krijgt een brede kijk op de specifieke communicatieprocessen in het bedrijfsleven. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de musicologie (Leuven)
KU Leuven

In de master musicologie bouw je verder op de basisvaardigheden die je in de bacheloropleiding verworven hebt. Je muziekhistorische kennis, analytische inzichten en theoretische reflectie worden verder verdiept. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en letterkunde (Leuven)
KU Leuven

De master in de taal- en letterkunde is specifiek bedoeld voor wie zich in één taal of in een taalpaar wil specialiseren. Daarbij verwerf je wetenschappelijk inzicht in de verschillende facetten van die taal en van de woordcultuur binnen dat domein. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten (Leuven)
KU Leuven

De masteropleiding in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten bereidt je voor op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens deze master ontwikkel je een kritische ingesteldheid, een zin voor synthese en vaardigheden die ook buiten het eigen vakgebied nuttig zijn. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde (Leuven)
KU Leuven

Deze studie is enerzijds een goede voorbereiding op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds krijg je een stevige basis kritische vaardigheden en intellectuele routines mee die ook buiten het eigen vak nuttig zijn. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: japanologie (Leuven)
KU Leuven

De master japanologie sluit aan bij de basisvaardigheden die je verwierf tijdens de bachelor. De belangrijkste doelstelling is je een onderzoeksattitude aan te leren die direct aansluit bij het Leuvense onderzoek. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: sinologie (Leuven)
KU Leuven

Verder ontwikkel je kennis en vaardigheden, ofwel in het domein van de Chinese filosofie en geschiedenis ofwel in een zelfgekozen economische specialisatie. Er gaat ook veel aandacht naar algemene onderzoekstrategieën, mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, en de specialisatie in een zelfgekozen aspect van de Chinese wereld. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde (Leuven)
KU Leuven

De bedoeling is om enerzijds je kennis van de Russische en/of Poolse taal en regio uit te breiden en anderzijds je kritische vaardigheden en intellectuele attitudes aan te scherpen. Het zijn stuk voor stuk troeven die je ook buiten het vakgebied kunt uitspelen, voor wetenschappelijke en andere carrières. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taalkunde (Leuven)
KU Leuven

In deze master verwerf je de theoretische, descriptieve en methodologische kennis en competentie om zelfstandig taalkundig onderzoek op te zetten en uit te voeren. Het hoofdaccent ligt op de theoretische en descriptief-vergelijkende taalkunde, de variatielinguïstiek, de taaltechnologie en taalverwerving en het -onderwijs. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie (Leuven)
KU Leuven

Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldgodsdiensten en het pluriforme karakter van religies. Zo leer je vanuit diverse godsdienstwetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de westerse literatuur (Leuven)
KU Leuven

Specialisten op het terrein van literaire theorie, vergelijkende literatuurwetenschap en uiteenlopende literaire tradities en perioden (van de oudheid tot actuele literatuur) werken nauw samen in een aantal didactische teams. De master biedt je ook de mogelijkheid een programma samen te stellen waarin je interesses maximaal aan bod komen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de wijsbegeerte (Leuven)
KU Leuven

Veel colleges uit het masterprogramma, bijvoorbeeld de vraagstukken, zijn gebaseerd op het persoonlijke onderzoek van de docent en hebben daardoor een jaarlijks wisselend thema. Hierdoor krijg je als student de kans om van dichtbij kennis te maken met het wijsgerig onderzoek aan de verschillende onderzoekscentra van de faculteit. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het tolken (Antwerpen)
KU Leuven

" Je krijgt een grondige mondelinge en schriftelijke allround training in drie talen: het Nederlands en twee vreemde talen. " Je leert de basistechnieken van het tolken kennen in een brede waaier aan contexten (bijvoorbeeld bedrijfstolken en sociaal tolken) vanuit zowel een wetenschappelijk als een praktisch en marktgericht perspectief. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het tolken (Brussel)
KU Leuven

" In deze universitaire opleiding word je een bemiddelaar die de gevoeligheden en typerende kenmerken van de ene taal of cultuur behoedzaam weet om te zetten in de andere. " Je kunt gesproken woorden snel en efficiënt omzetten in een andere taal. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het vertalen (Antwerpen)
KU Leuven

# Je leert onder meer websites, multimediaproducten, brochures, literaire en technische teksten en juridische documenten vertalen. # De opleiding beschikt over een goed uitgerust en heel modern studeercentrum dat naast e-learning ook gespecialiseerd is in vertaaltechnologie. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het vertalen (Brussel)
KU Leuven

" Je volgt een universitaire opleiding als vertaler met het oog op verschillende toepassingen in het bedrijfsleven en de media. " Je vertaalt in alle richtingen tussen het Nederlands en een of twee vreemde talen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure