Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 192 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Athens University of Economics and Business
Informatics
Athens University of Economics and Business

1st semester 2nd semester 3111 Calculus 3114 Discrete Mathematics 3121 Introduction to Economic Science 3130 Introduction to Computer Science 3131 Introduction to Computer Programming *Foreign Language 3112 Linear Algebra and Applications 3123 Accounting 3134 Computer Programming in Java 3233 Computational Mathematics 3242 Digital System Design 3990 Greek Economic History *Foreign Language 3rd semester 4th semester 3132 Computer Programming in C++ 3133 Probability Theory 3231 Data Structures 3241 Computer Systems Organization *Foreign Language 3234 Automata and Complexity 3331 Databases 3333 Algorithms 3334 Operating Systems *Foreign Language 5th semester 6th semester 3351 Information Systems Analysis and Design 3341 Data Transmission - Communications 3330 Translators 3352 Software Engineering Modules' Compulsory Courses (students have to choose 3-4 of these courses) 3452 Management of Information System Projects 3454 Information Retrieval Systems 3441 Computer Architecture 3381 Operations Research 3238 Applied Numerical Analysis 3212 Logic 3342 Design of Database Systems 3435 Artificial Intelligence 3443 Computability 3458 Security of Information Systems 3344 Computer Networks 3448 Special Topics in Algorithms 3831 Special Topics in Discrete Mathematics 3451 Software Verification, Validation and Support 3144 Applied Probability and Statistics 3433 Distributed Operating Systems 3453 Information Systems: Strategy & Economics 3454 Information Retrieval Systems 7th semester 8th semester Elective Courses (students have to choose 3-10 of these courses) 3470 Wireless Networks & Mobile Communications 3412 Actuarial Mathematics 3236 Computer Graphics 3484 Networks and Combinatorial Optimization 3800 Data and Web Mining 3361 Human - Computer Interaction 3486 Statistical Decision Theory 3455 Decision Support Systems 3271 Time Series and Forecasting Methods 3490 Degree Project 3703 Industrial Training 3462 Information Systems Application Development 3446 System and Networks Performance Analysis 3261 Management of Information Systems Projects 3621 Human Resource Management 3482 Special Topics in Operations Research 3444 Information Theory 3363 Accounting Information Systems 3282 Mathematical Programming 3801 Network Economics 3354 Management Information Systems 3600 Multimedia Technologies 3490 Degree Project 3703 Industrial Training Optional courses (all Semesters) Autumn Semesters Spring Semesters 3401 Teaching Skills 3047 Asset Pricing and Portfolio Management 3019 International Organizations 3923 International Political Economy 3016 European and International Economy and Society 3013 Political Integration in the EU 3049 Multinational Corporations 3029 Business Administration & Technology 3009 Organizational Behaviour and Leadership 3055 Organizational Psychology 3044 International Accounting Standards 3061 Internal Auditing 3030 General Accounting Plans 3028 Consolidated Financial Statements: Mergers & Aquisitions 3058 Financial Econometrics 3006 Public Relations 3014 Quality and Change Management 3073 Applied Communication 3092 Social Psychology 3069 Retail and Wholesales Marketing 3064 Sales Management 3062 Consumer Behaviour 3098 Design of Interactive Applications 3071 Psychology 3003 Industrial Relations 3007 Advertising and Promotion Techniques 3051 Management Accounting 3001 Auditing 3005 Strategic Marketing Design 3053 Sales and Brand Management 3010 Technical Topics of Industry I 3081 Companies Taxation 3966 Agricultural Economics 3950 Fiscal Economics I 3975 EU: Institutions & Economic Policy 3967 History of Economic Analysis 3021 Marxian Economic Analysis I 3982 Economic Geography 3901 Theory of Industrial Organization and Industrial Policy 3979 Theory and Practice of Economic Integration 3004 Mathematics of General Insurance 3045 Time Series Analysis 3022 Non-Parametric Statistics 3048 Sampling Techniques 3032 Computational Statistics 3102 Principles of Education 3483 Introduction to Political Science & International Relations 3077 The International Dimension of the EU 3017 International Law 3026 Analysis and Modelling of Processes and Systems 3054 Production and Operations Management 3089 Tax Books and Record Books - Indirect Taxation 3913 Cost Accounting 3932 Financial Analysis and Company Valuation 3011 Financial Accounting 3066 International & Export Marketing 3093 Mass Communication Media 3906 Marketing Research 3043 Communication Strategy 3929 Organizational Behaviour 3911 Intermediate Accounting 3997 Strategic Electronic Marketing 3910 Strategic Marketing Planning 3958 Fiscal Economics II 3933 Structure and Problems of the Greek Economy 3945 Structure and Problems of the Greek Economy 3984 E.U. Meer informatie
HBO Full-time Diploma

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Informatiekunde
Universiteit Utrecht

Informatiekundigen zijn specialisten in informatie- en communicatietechnologie; ze slaan bruggen tussen wensen van bedrijven en ICT-toepassingen== Niet alleen technisch == Als informatiekundige ben je een bruggenbouwer. Je vertaalt de wensen van een bedrijf naar nieuwe ICT-toepassingen, je zorgt ervoor dat die goed gebruikt worden en het gewenste resultaat opleveren. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Information Services
Hanzehogeschool

What is an information service. Many things. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Van Hall Larenstein
Innovations for sustainability
Hogeschool Van Hall Larenstein

It puts a special emphasis on environmental issues, such as waste, water, energy, biodiversity and climate change. The programme covers technology, management and policy while putting the focus on natural sciences. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Van Hall Larenstein
Integrale handhaving omgevingsrecht
Hogeschool Van Hall Larenstein

Wil je niet achter een bureau zitten, ben je communicatief ingesteld, standvastig en schuw je enig speurwerk niet. Voor de toekomstige handhaver/toezichthouder is omgevingskwaliteit het sleutelwoord. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Biomedical Engineering
Hanzehogeschool

The focus of this course is on the design and production of medical devices.You will learn to design and develop applications that, literally, come in contact with people. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Civil Engineering Management
Hanzehogeschool

International Civil Engineering Management is part of the Bachelor study programme Civil Engineering. Exchange and Certificate programme: one or two semesters (30 or 60 ECTS). Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool
International Communication Management (Engelstalige variant van Communicatie)
De Haagse Hogeschool

Het studieprogramma van de opleiding International Communication Management aan De Haagse Hogeschool duurt drie jaar en leidt op tot Bachelor of Communication.Je leert er alles over de manier waarop bedrijven en organisaties intern en extern communiceren; hoe PR en marketing werken, hoe je communicatieproducten en -acties coördineert, maar ook hoe overheidsorganisaties hun kennis delen. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Construction Management
Hanzehogeschool

International Construction Management is part of the Bachelor study programme Architecture and Construction Engineering. Exchange and Certificate programme: one or two semesters (30 or 60 ECTS). Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Industrial Entrepreneurship
Hanzehogeschool

International Industrial Entrepreneurship (IIE) is a programme focusing on entrepreneurial knowledge and skills.You learn how to formulate a strategy for an international company in the field of renewable energy and apply that strategy when setting up a production facility abroad as part of the corporate concern. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Life Sciences
Hogeschool Utrecht

Al eeuwen is de mens nieuwsgierig naar het ontstaan en genezen van ziektes bij mensen en dieren. Jij ook. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master Control Systems Engineering
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Werkt u in de meet- en regeltechniek op hbo-niveau en wilt u de nieuwste theorieën en technieken direct in een industriële omgeving leren toepassen. Volg dan nu in voltijd of deeltijd de als 'zeer goed'-bestempelde en praktijkgerichte Master Control Systems Engineering in deeltijd (3 jaar) of voltijd (1½ jaar). Meer informatie
WO Full-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master in Molecular Life Sciences
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

U heeft een HLO bacheloropleiding achter de rug, maar u heeft het gevoel dat u méér kunt. U ziet uzelf in het bedrijfsleven of in toepassingsgerichte onderzoeksinstituten graag als doelgerichte medewerker die als schakel fungeert tussen analisten en ervaren projectleiders en die ook met de belangen van andere afdelingen rekening houdt. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingsgroep
Master in Projectmanagement, specialisatie Technisch projectmanagement en innovatie
NCOI Opleidingsgroep

NCOI is officieel erkend door het Ministerie van OCW volgens de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). NCOI biedt al zijn Masteropleidingen aan op basis van het kwaliteitssysteem van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Meer informatie
HBO Part-time Diploma

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de architectuur (Brussel)
KU Leuven

De kern van de master in de architectuur is zonder twijfel het ontwerpen. Tegelijkertijd vervolmaak je je kennis op het kruispunt van de humane wetenschappen, exacte wetenschappen, projectmanagement en grafische en beeldende vormgeving. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de architectuur (Gent)
KU Leuven

De kern van de master architectuur is zonder twijfel het ontwerpen. Tegelijkertijd vervolmaak je je kennis op het kruispunt van de humane wetenschappen, exacte wetenschappen, projectmanagement en grafische en beeldende vormgeving. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-informatica (Leuven)
KU Leuven

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen. De doelstellingen vertalen zich in de volgende algemene eindtermen voor elke bio-ingenieursopleiding en elke masteropleiding: - grondige basis en geavanceerde kennis; - op een inventieve en creatieve manier probleemoplossend kunnen denken en werken; - in staat zijn om zelfstandig en in teamverband te werken; - bekwaam om eigen verantwoordelijkheid op te nemen en beslissingen door te voeren; - het vaardig kunnen omgaan met en kritisch beoordelen van vakliteratuur en gegevensbestanden; - schriftelijke, mondelinge en digitale communicatievaardigheden bezitten; - vakspecifieke domeinkennis actief aanwenden om bij te dragen tot het maatschappelijk debat vanuit een kritisch-wetenschappelijk houding. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek (Leuven)
KU Leuven

Biosysteemtechniek is een multidisciplinaire opleiding met een sterk accent op het gebruik van moderne ingenieurstechnieken voor de analyseren en sturing van biologische processen en systemen op verschillende ruimtelijke schalen (van subcellulair tot ecosysteemniveau). De opleiding leert je hoe de techniek ten dienste staat van het welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant en plaatst je zo in een unieke positie voor de integratie van techniek en biologische kennis. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie (Leuven)
KU Leuven

Deze master biedt zowel een fundamentele als een toepassingsgerichte biotechnologische vorming. De basis van de opleiding is de studie van de moleculaire en cellulaire processen actief in micro-organismen, plant, dier en mens. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie (Leuven)
KU Leuven

Vanuit een wetenschappelijke basis wordt via seminaries, projectwerk en eventuele stages de brug gelegd naar de praktijk, met aandacht voor de technologische en socio-economische aspecten van de chemische productie. Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie (Leuven)
KU Leuven

Tijdens de masteropleiding krijg je inzicht in de verwerking van biologische grondstoffen tot levensmiddelen. Je bestudeert de principes van uiteenlopende (bio)chemische, microbiologische en fysische omvormingsprocessen van grondstoffen en intermediairen in de levensmiddelenproductie. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie (Leuven)
KU Leuven

Je krijgt praktische ervaring in milieumetingen met chemische, fysische en biologische technieken en leert de beginselen van het milieubeleid en -wetgeving. Daarnaast is een cluster van aangeboden opleidingsonderdelen (in optie) specifiek gericht op de functie van milieucoördinator in de bedrijfsomgeving. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie (Geel)
KU Leuven

Voedingsproducten moeten bewerkt en/of verwerkt worden voordat ze geschikt zijn voor consumptie. Je wordt opgeleid voor een job in de industriële verwerking van levensmiddelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de industriële wetenschappen: Elektromechanica (Oostende)
KU Leuven

LET OP. De vakfiches (ook ECTS-fiches genoemd) bij de opleidingsonderdelen in deze opleidingsprogramma's zijn voorlopig nog richtinggevend. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure