Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfsmodelinnovatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Ontdek nieuwe methoden voor het tot stand brengen, beoordelen en implementeren van bedrijfsmodelinnovatie in je organisatie.


De drie dagen durende cursus 'Bedrijfsmodelinnovatie' van RSM Executive Education inspireert je op basis van sterk onderzoek om vernieuwde werkwijzen te introduceren in je bedrijf.

De vereisten voor het opbouwen en beheren van een succesvol bedrijf zijn sterk veranderd vanwege veranderingen in technologie, de samenleving, markten en verwachtingen van consumenten. Je bedrijf moet zich transformeren en vernieuwen om te overleven en succesvol te zijn. Het innoveren van producten en diensten is niet langer voldoende. Het bedrijfsmodel moet worden aangepast. Maar hoe maak je geslaagde nieuwe bedrijfsmodellen voor je organisatie die op de lange termijn winstgevend zijn?

De cursus 'Bedrijfsmodelinnovatie' van RSM wordt gegeven door toonaangevende academici. Onze cursus vergroot je begrip, kennis en praktische vaardigheden voor het creëren van bedrijfsmodelinnovatie binnen je organisatie. De cursus is zeer interactief en combineert korte hoorcolleges met casusbesprekingen, korte opdrachten en plenaire discussies. Je ontwikkelt je eigen bedrijfscasus en bespreekt deze tijdens de cursus met faculteitsleden. Tijdens de online vervolgbijeenkomst word je geholpen om je nieuwe kennis en vaardi

Boost your knowledge and skills with innovative methods to successfully create, assess and implement business model innovation in your organisation, in order to stay ahead of the competition. Drawing on powerful research, the three-day Business Model Innovation programme by RSM Executive Education will inspire you to bring transformational practices into your business.

The requirements for building and managing a successful business have been radically altered by changes in technology, society, markets and consumer expectations. Your company must transform and innovate to survive and succeed. Innovating products and services is no longer sufficient. You need to change your business model. But how do you create successful new business models for your organisation that are profitable in the long term?

RSM's Business Model Innovation programme is taught by leading academics. Our programme will boost your understanding, knowledge, and practical skills for building business model innovation into your organisation. The programme is highly interactive and combines short lectures with case discussions, brief assignments and plenary discussions. You will develop your own business case, an

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 2750 / hele opleiding
2018 Full-time Internationaal € 2750 / hele opleiding

characteristics

Na deze cursus:
* heb je geleerd hoe je bedrijfsinnovatie vanuit een financieel oogpunt moet evalueren; * weet je hoe je innovatieve en potentieel bruikbare voorstellen voor nieuwe bedrijfsmodellen moet ontwikkelen;
* heb je geleerd hoe je de methodiek voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen kunt gebruiken;
* heb je relevante methodiek verkend, met name analyse van de omgeving, technieken voor individuele en collectieve creativiteit en analyse van businesscases;
* heb je geoefend met ee

characteristics

*explore relevant methodologies, particularly analysis of the environment, individual and collective creativity techniques and business case analysis
*practice a number of models that can be used in the application of these methodologies, such as the five-forces model, the disruptive innovation model, the business model canvas, the market learning model, the lean innovation approach, and team structures.

curriculum

Business Model Innovation is a highly interactive programme that combines short lectures with case discussions, brief assignments and plenary discussions. You will have access to a website with all the information and techniques you need to successfully develop new business models. You will develop your own business case, and discuss it with faculty members during the programme. An online follow-up meeting will help you implement your new knowledge.

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420