Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Design thinking in het publieke domein

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Design Thinking is een creatieve manier om te innoveren en nieuwe oplossingen en ideeën realiseren.


In de opleiding Design Thinking binnen het publieke domein staat het vergroten van het vermogen om zich in te leven in én samen te werken met de eindklant (ofwel cliënt, inwoner, samenwerkingspartner, probleemeigenaar, stakeholder, etc.) centraal. We brengen mensen, organisaties en overheden (woningcorporaties, Gemeenten, Waterschappen etc.) rond maatschappelijke uitdagingen (omgevingsvisies & participatie, aan doe-democratie, aan transities in water & infra, aan zorg, wonen etc.) samen en faciliteren het proces van gezamenlijk ontwerpen en co-creëren van oplossingen, diensten en beleid. Na afloop van onze opleiding heb je ruim inzicht in de uitgangspunten en technieken van Design Thinking. Je doet ervaring op met de toepassing van Design Thinking en leert hoe je co-creatie een vaste plek kunt geven binnen uw eigen werkprocessen/werkpraktijk.

characteristics

In deze opleiding leert u niet alleen hoe design thinking werkt, maar maakt u ook kennis met Probing, een methode om mogelijke toekomstscenario's in kaart te brengen. Probing maakt uw organisatie meer toekomstbestendig. Het kan gaan om radicaal nieuwe producten of diensten, maar ook om een ontwrichtende en bedreigende ontwikkelingen.

Design thinking is een methode van:
* Duurzame innovatie en klantgerichte oplossingen;
* Experimenteren en testen van prototypen;
* Waarde creëren voor gebruikers, met gebruikers;
* Creatieve co-productie.

curriculum

Dag 1 (woensdag 16 mei):
Inleiding in het model en het proces van Design Thinking:
waarom is DT waardevol en hoe kan het gebruikt worden? Maar
ook: hoe kan deze methode van experimenteren en prototypen
ingezet worden in de (bestuurlijke) wereld van vergadering en
papieren plannen maken.

Dag 2 (donderdag 17 mei):
Tijdens dag 2 vindt een verdieping op de DT methode plaats en
gaan de deelnemers in op Design Driven Social Intervention.
Daarnaast gaat men aan de slag met een reality case waarvoor
zi

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Geen
Credits 420