Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Digitale analytics

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze cursus biedt je de hulpmiddelen die je nodig hebt om de gigantische hoeveelheid big data te beheren aan de hand van analytics en gaat in op databeheerstrategieën die je kunt inzetten om gebruik t


Je doet grondige kennis op van trends en ontwikkelingen en leert over methoden voor het verzamelen, analyseren en beheren van gegevens. Onze experts op het gebied van data-analytics leren je hoe je managementwerkwijzen voor big data kunt opnemen in je organisatie en hoe je een op data gebaseerde strategie kunt ontwikkelen voor je afdeling of organisatie waarmee data-activa in geld kan worden omgezet of kan worden geoptimaliseerd, zodat groei en innovatie mogelijk worden. Deze cursus gaat in op een reeks onderwerpen die zijn gebaseerd op een strategische kijk op datamanagement. Nadat je de taal van datawetenschappers en -technici machtig bent geworden, leer je hoe je zakelijke kennis, zoals methoden voor gegevensverzameling, digitale analytics en processen voor het opstellen van modellen, kritisch kunt beoordelen en evalueren. Met de professionele begeleiding van de faculteit en van je vakgenoten leer je over experimentele technieken die je direct kunt gebruiken om kansen op het gebied van big data binnen je afdeling of organisatie te identificeren. Onze experts op het gebied van data-analytics leren je hoe je managementwerkwijzen voor big data kunt opnemen in je organisatie en hoe

This three-day workshop provides you with the tools needed to manage the enormity of big data through analytics, and teaches you data management strategies to leverage value-adding opportunities, for example through online marketing. You will build a solid understanding of trends and developments, and learn methods to collect, analyse and manage data.

Our data analytics expert will teach you how to embed big data management practices in your organisation, and to develop a data-driven strategy for your department or organisation that monetizes or optimises data assets for growth and innovation. This programme covers a range of topics based on a strategic view of data management. Armed with the language of data scientists and engineers, you will learn how to critically assess and evaluate business intelligence such as data collection methods, digital analytics, and modelling processes.

With professional guidance from faculty as well as your peers, you will learn experimentation techniques that you can use immediately to identify big data opportunities in your department or organisation.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 3450 / hele opleiding
2018 Full-time Internationaal € 3450 / hele opleiding

characteristics

Na het voltooien van de opleiding ben je in staat:
* de impact en strategische gevolgen van verstorende digitale technologieën binnen jouw industrie te herkennen;
* de uitdagingen te identificeren doordat je begrijpt hoe digitale technologieën van invloed zijn op bedrijfsactiviteiten;
* digitale ecosystemen, elektronische markten en meerzijdige platforms te begrijpen en daarmee om te gaan;
* een verstoring te zien als een kans in plaats van een bedreiging door te experimenteren met digitale in

characteristics

After this RSM Executive Education programme, you will be able to:
*recognise the impact and strategic implications of disruptive digital technologies on your industry
*identify the challenges by understanding how digital technologies influence business functions
*understand and manage digital ecosystems, electronic markets, and multi-sided platforms
*turn disruption from threat into opportunity by experimenting with digital initiatives
*capture new value for your organisation in anticipation of

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420