Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Duurzame financiering

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze drie dagen durende cursus gaat in op het waarom, wat en hoe van duurzame financiering, geeft je praktische hulpmiddelen voor het implementeren van duurzaam investeren en lenen.


Hoe kan de financiële sector bijdragen aan de transitie van bedrijven naar het creëren van waarde op de lange termijn binnen een duurzame economie, of dit proces zelfs versnellen? Als dit inhoudt dat financiële, sociale en milieuwaarden moeten worden gecombineerd, welke manieren en uitdagingen zijn er dan voor duurzaam investeren en lenen?

De voornaamste uitdaging is het plannen van de langetermijnintegratie van de financiële, sociale en milieuaspecten. Het waarom, wat en hoe van geïntegreerde en duurzame financiën komen aan bod tijdens deze drie dagen durende cursus van RSM Executive Education. Tijdens de workshopsessies leer je over praktische hulpmiddelen voor het implementeren van duurzaam investeren en lenen en ga je de onderliggende problemen op het gebied van veranderingsmanagement verkennen.

De beste academici van RSM en vooraanstaande experts op het gebied van activamanagement en de bankensector laten je zien hoe sociale aspecten en milieuaspecten kunnen worden geïntegreerd zonder negatieve invloed op de winst. Na de opleiding ben je in staat bij te dragen aan een financiële sector die zijn rol in de maatschappij vervult door financiële middelen toe te kennen aan duurzam

How can the financial sector contribute, or even speed up, businesses' transition to long-term value creation within a sustainable economy? If it means combining financial, social and environmental values, what pathways and challenges are there for sustainable investing and lending?

The key challenge is to plan for a long term integration of the financial, social and environmental dimensions. The why, what and how of integrated and sustainable finance are addressed in this three-day RSM Executive Education programme. During workshop sessions you will learn practical tools for implementing sustainable investing and lending, and explore the change management issues that put it in motion.

RSM's world-class academics and leading experts in asset management and banking will show you how social and environmental dimensions can be integrated without sacrificing returns. After the course you will be able to contribute to a financial sector which fulfils its role in society by allocating funds towards sustainable companies and projects.

The Sustainable Finance programme will show you the newest skills and methods for sustainable investing and lending, which you can adopt in your own busi

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 2950 / hele opleiding
2018 Full-time Internationaal € 2950 / hele opleiding

characteristics

Tijdens deze cursus:
* leer je hoe je financiën aan duurzaamheidsvraagstukken kunt koppelen;
* krijg je inzicht in de overstap van de wereldwijde economie naar duurzaamheid;
* leer je hoe bedrijven en financiële instellingen zich kunnen aanpassen aan een duurzamer economisch model;
* doe je kennis op over de nieuwste aanpakken op het gebied van duurzaam investeren en lenen;
* leer je hoe je actief in gesprek kunt gaan met bedrijven om betrokkenheid te creëren;
* ontdek je praktische hulpmidde

characteristics

By participating in this programme, you will:
*learn how to link finance to sustainability challenges
*understand the sustainability transition of the global economy
*learn how companies and financial institutions can adapt to a more sustainable economic model
*gain knowledge about the newest approaches in sustainable investing and lending
*learn how to set up an active dialogue and engage with companies
*discover practical tools to implement sustainable investing and lending in your organisatio

curriculum

The programme combines academic knowledge with practical insights, using interactive teaching and solving cases in small groups. You will work on your own business case. Guest
speakers will highlight the global trends in sustainable finance and the transformation of the financial system.

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420