Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Ketenregie

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Steeds meer organisaties en concerns zijn onderdeel van een dynamische keten en/of samenwerkingsverband om (maatschappelijke) opgaven aan te pakken. Waar meerdere belangen een rol spelen, is de juiste


De Leergang Ketenregie:

Interactieve kennisoverdracht;
Toepassen van concepten en instrumenten op uw eigen casuïstiek;
Reflectie en training op uw persoonlijke stijl en vaardigheden;
Hét platform voor ketenregisseurs.
De opbouw van de leergang Ketenregie is zo gekozen dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

characteristics

De Leergang Ketenregie bestaat uit zes bijeenkomsten van één dag. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt een kick-off sessie georganiseerd. Deze sessie is gericht op de onderlinge kennismaking en geeft u verdere toelichting op de doelstellingen, aanpak en opbouw van de opleiding. De leergang wordt afgesloten met een beknopt essay, waarin u de stof betrekt op uw eigen opgave, organisatie en/of functioneren. De inhoudelijke certificaatuitreiking vormt de slotdag van de leergang: de academic director en een gastspreker gaan graag met u in gesprek over een ketenregie-breed thema. Tevens wordt een gebundelde versie van alle essays gepresenteerd.

curriculum

De opbouw van de leergang is zo gekozen dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

De thema's van de zes bijeenkomsten:
Strategisch Interveniëren
Waarom werken in Ketens en Netwerken?
Horizontaal leiderschap
Politiek en bestuur
Uitvoering organiseren
Governance in netwerken en ketens

De cursusdagen van de leergang Ketenregie vinden plaats op de volgende vrijdagen van 09:30-17.00 uur in het N

job perspective

Ketenontwikkelaars en -implementatiemanagers van integrale zorg-, onderwijs-, veiligheids-, en woondiensten;
Managers verantwoordelijk voor ketenregie binnen grote organisaties (bijv. ziekenhuizen, ministeries en rijksuitvoeringsorganisaties zoals de politie, rijkswaterstaat, de douane e.d.);
Regisseurs van regionale of gebiedsgerichte samenwerking (bijv. t.a.v. economische structuurversterking, gebiedsontwikkeling of integraal waterbeheer);
Managers wijkteams, Centra Jeugd en Gezin, Zorg-en Veiligheidshuizen, Veilig Thuis, Werkpleinen/bedrijven, e.d.;
Managers van (middel)grote programma's waarin (rijks-, provinciale en gemeentelijke) overheden en belangen- en uitvoeringsorganisaties waarin de partijen hun samenwerking organiseren.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 8 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Geen
Credits 420