Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Ketenregie in de Zorg

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement.


Tijdens de opleiding Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leert u uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

De resultaten in het kort:
U kunt partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen te verbinden;
U hebt persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren,
U leert uw interventierepertoire te verbreden;
U kunt regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht;
U kunt met gezag en slimme interventies sturen op resultaat;
U hebt een analyse gemaakt van uw eigen keten of netwerk(organisatie);
U hebt de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw eigen praktijk.

Kosten

2018 Part-time Institutioneel € 5950 / hele opleiding
2018 Part-time Internationaal € 5950 / hele opleiding

characteristics

De Leergang Ketenregie in de Zorg is een verbijzondering van de succesvolle Leergang Ketenregie, waaraan al meer dan 200 regisseurs, ook uit de zorg, met grote tevredenheid aan hebben deelgenomen.

De Leergang Ketenregie in de Zorg is ontwikkeld in samenwerking met het instituut Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

curriculum

De Leergang Ketenregie in de Zorg is interessant voor regisseurs, projectleiders, lijnmanagers of stafmedewerkers van strategische samenwerking die het proces op bestuurlijk-strategisch niveau verankeren en tot op het operationele niveau organiseren.

Hierbij kunt u denken aan regisseurs werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, Inspecties of kwaliteitsinstituten.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 8 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420