Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Management van activiteiten en toeleveringsketen

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Leer hoe je om moet gaan met de operationele uitdagingen en kansen van je bedrijf. Effectief en succesvol concurreren doe je door de rol en impact van de toeleveringsketen en activiteiten binnen je or


Hoe ga je om met de operationele uitdagingen en kansen van je bedrijf? Niet alleen deskundigen krijgen met dit domein te maken: ook managers op alle afdelingen van een organisatie kunnen hun leiderschapsvaardigheden gebruiken om de rol en impact van de toeleveringsketen en activiteiten te beïnvloeden.

Globalisering heeft invloed op de productie, toeleveringsketen, inkoop, distributie, R&D en technische functies. Dit betekent dat er steeds meer integratie in de volledige organisatorische waardeketen nodig is. Deze drie dagen durende workshop van RSM Executive Education biedt je de hulpmiddelen en inzichten die je nodig hebt om om te gaan met deze operationele uitdagingen en om deze in een bedrijfsvoordeel om te zetten.

Management van activiteiten is vaak de voornaamste reden voor het slagen of falen van een organisatie. Je gaat je richten op de fundamentele rol van activiteiten en de toeleveringsketen terwijl wij je helpen een beter begrip te krijgen van de context van operationele uitdagingen en hoe je die op een positieve manier kunt beïnvloeden. Je leert ook wat en wie je obstakels zijn en gaat wetenschappelijke inzichten en bedrijfscasussen uit de praktijk verkennen om het pro

How are you coping with your company's operational challenges and opportunities? Not only specialists deal with this domain; managers in all departments of an organisation can use their leadership skills to influence the role and impact of supply chain and operations.

Globalisation affects production, supply chain, procurement, distribution, R&D and engineering functions. This means you need more and more integration throughout the organisational value chain. This three-day RSM Executive Education workshop will provide you with tools and insights to deal with your operational challenges effectively and turn them into a business advantage.

Operations management is often a primary reason for success or failure in organisations. You will focus on the fundamental role of operations and supply chain while we help you to better understand the context of operational challenges, and how you can influence them in a positive way. You will also learn what and who your barriers are, and explore research insights and real-life business cases to make the process more transparent.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 2750 / hele opleiding
2018 Full-time Internationaal € 2750 / hele opleiding

characteristics

Na deze cursus ben je in staat:
* te identificeren hoe jouw rol en managementvaardigheden kunnen bijdragen aan het algemene succes van een organisatie door middel van activiteiten en toeleveringsketens;
* gegronde theoretische concepten toe te passen op je eigen zakelijke uitdagingen;
* succes en mislukking binnen management van activiteiten en toeleveringsketens te herkennen;
* best practices uit verschillende industrieën en functies binnen je eigen organisatie te implementeren;
* bij te drage

characteristics

After this programme, you will be able to:
*identify how your role and management skills can aid the overall success of an organisation through operations and supply chains;
*apply grounded theoretical concepts to your own business challenges;
*recognise success and failure within operations and supply chain management;
*translate and implement best practices from various industries and functions within your own organisation;
*contribute to the operational success of your organisation within you

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 14 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420