Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Marketing en waardecreatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Krijg een uitgebreid beeld van de basisbeginselen van marketing en leer binnen korte tijd hoe je waarde kunt creëren aan de hand van producten, merken en diensten.


Nieuwe bedrijven doen radicaal afwijkende proposities en technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor groei en het sturen van de markt. Als marketeer is het noodzakelijk dat je de kracht van marketing begrijpt, zodat je hier op succesvolle wijze mee om kunt gaan. Deze overtuigende kracht voegt waarde toe aan nieuwe producten en nieuwe markten. Alleen bedrijven die echte waarde creëren en vasthouden kunnen hun posities op de lange termijn opbouwen en behouden.

Deze drie dagen durende workshop van RSM Executive Education geeft je een diepgaand inzicht in cruciale kwesties binnen marketing en het creëren van waarde. Je gaat je richten op interne en externe perspectieven. Marketing wordt vooral gezien als een focus op externe factoren, zoals klanten en concurrentie, maar het opbouwen van een gedeeld begrip van hoe de organisatie waarde creëert voor klanten is uiterst belangrijk voor organisatieprestaties op de lange termijn. Hoe kun je je managementvaardigheden inzetten om de marketingstrategie van je bedrijf te stimuleren?

New businesses are offering radically different propositions, and technological developments are creating new opportunities for growth and driving the market. As a marketeer you must understand the power of marketing to deal with this successfully. This persuasive power adds value to new products and new markets. Only companies that create and capture real value can build and sustain their long-term positions.

This three-day RSM Executive Education workshop provides you with an in-depth view of critical issues in marketing and value creation. You will focus on internal and external perspectives. Marketing is typically understood to focus on external factors such as customers and competition, but in fact building a shared understanding of how the organisation creates value for customers is crucial to longer term organisational performance. So how can your management skills boost your company's marketing strategy?

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 2750 / hele opleiding
2018 Full-time Internationaal € 2750 / hele opleiding

characteristics

Na deze cursus ben je in staat:
* de klant en de rol van marketing in de gehele organisatie te begrijpen;
* taal en hulpmiddelen voor moderne marketing te gebruiken;
* waarde te creëren door middel van producten, merken, diensten en effectief leiderschap;
* producten en diensten op de markt te brengen en inkomsten te genereren;
* in te zien hoe technologie van invloed is op marketing en de zakelijke omgeving.

characteristics

After this programme, you will be able to:
*understand the customer and the role of marketing throughout the organisation
*have the skills to use vocabulary and tools of modern marketing;
*be able to create value through products, brands, services, and effective leadership;
*know how to bring products and services to the market and create revenue;
*recognise how technology affects the marketing and business environment.

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420