Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Neuromarketing

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Leer van inzichten uit neuromarketing om meer zakelijke kansen te vinden en verminder de verspilling van marketingmiddelen terwijl je de effectiviteit en het succes van je marketing vergroot.


Wetenschap kan zakendoen een zetje in de rug geven dankzij nieuwe kennis over consumenten. Er zijn nieuwe ontdekkingen gedaan over neurologische processen die de grondslag vormen voor beslissingen van een klant en reacties op marketingacties en technologie maakt het mogelijk om deze vaak impliciete processen te meten. Dit alles betekent kansen om je besluitvorming op het gebied van marketing te verbeteren en te actualiseren, zodat er betere beslissingen worden genomen en je prestaties tegelijkertijd worden verbeterd. Deze twee dagen durende cursus van RSM Executive Education is bedoeld voor marketingprofessionals die tijd willen besteden aan het vergroten van hun kennis en begrip van dit veld, de huidige status ervan en de toekomstige mogelijkheden. Je krijgt les van marketingacademici die de voorhoede vormen van neurowetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden als EEG, fMRI, vastleggen van oogbeweging en lezen van gezichten. Je leert over de verschillende toepassingen van neurowetenschap en bent in staat meer waarde te halen uit het inzetten van bedrijven die onderzoek doen naar neuromarketing.

Science can help boost business by giving you new knowledge about consumers. New discoveries about neural processes that underlie the decision of a customer and reaction to marketing actions
have been made – and technology makes it possible to measure these, often implicit, processes. All of this offers opportunities for improving your marketing decision-making, bringing it up to
date for better marketing decisions, and at the same time improving your performance. This two-day programme from RSM Executive Education is for marketing professionals who want to invest in their knowledge and understanding of this new field, its current state and its prospects. You will learn from marketing academics at the forefront of neuroscience research using methods including EEG, fMRI, eye-tracking and face reading. You will understand the different uses for neuroscience, and get more value from your use of neuromarketing research firms.

characteristics

Na het voltooien van de opleiding:
* heb je een basisbegrip van neurowetenschappen en het potentiële effect daarvan op marketing;
* ben je in staat de belangrijkste neurologische processen die de grondslag vormen van consumentengedrag te herkennen;
* begrijp je hoe emotionele reacties en voorkeuren van klanten onopvallend kunnen worden gemeten;
* zie je in hoe neuromarketing (digitale) productontwikkeling en marketingcommunicatie, de effectiviteit van advertenties en klantervaringen zou kunnen

characteristics

"After this programme, you will be able to:
*understand the basics of neuroscience and its potential effect on marketing
*recognise the key neural processes underlying consumer behaviour
*understand how customer emotional responses and preferences are measured unobtrusively
*appreciate how neuromarketing could improve (digital) product development and marketing communication, and increase advertising effectiveness and customer experience
*understand the limitations of neuromarketing and ethical

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat