Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Strategisch uitbesteden voor CapEx-projecten

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het uitbesteden van techniek- en constructieprojecten is een complex proces. Deze opleiding biedt je een gestructureerde, op onderzoek gebaseerde en praktische aanpak om het werk te verdelen over cont


Het optimaliseren van de risicoverdeling en het verdelen van werk voor een techniek- of constructieproject kan erg lastig zijn. Ervaring, intuïtie en vuistregels zijn niet genoeg om de ingewikkelde wisselwerking tussen de elementen binnen het project aan te pakken. Voor een geslaagd beheer van een project is zeker een gestructureerde en kwantitatieve aanpak nodig. Stelselmatig een uitbestedingsstrategie ontwikkelen met behulp van inzichten uit de besluitvormingswetenschap voor het beheren van toeleveringsketens vormt het kader van deze twee dagen durende workshop. Dit geeft structuur aan de discussie van het centrale probleem van risicoprijsstelling voor contracten met lange uitvoertermijnen. De aanpak is pragmatisch en interactief en bevat veel voorbeelden.

Hoogleraar Finn Wynstra van RSM en dr. Kees Berends, een ervaren senior contractmanager, gaan ook in op wat er gebeurt nadat de strategie voor kapitaalinvestering is ontwikkeld: kwalificatie, uitnodiging tot inschrijving, onderhandelingen, toekennen, contractbeheer en tot slot claims.

Optimising risk allocation and division of work for an engineering or construction project can be a headache. Experience, intuition and the rule-of-thumb are not enough to address complicated trade-offs between elements within the project. Successfully managing a project definitely requires a more structured and quantitative approach. Methodically developing a contracting strategy – using insights from decision science for managing supply chains – provides the framework for this two-day workshop. This structures the discussion of the central issue of risk pricing for contracts with long execution times. The approach is pragmatic and interactive, with plenty of examples.

RSM's Prof. Finn Wynstra and Dr Kees Berends, an experienced senior contract manager, will also cover what happens after the capital expenditure strategy has been developed – qualification, invitation to tender, negotiation, award, contract management and finally, claims.

characteristics

Na deze cursus:
* ben je in staat technieken voor het optimaliseren van uitbestedingen voor kapitaalprojecten en inkomsten/uitgaven toe te passen;
* heb je nieuwe vaardigheden geleerd om alle aspecten van uitbestedingsstrategieën en sourcing te bekijken en overwegen;
* heb je fundamentele kennis opgedaan over het ontwikkelen van uitbestedingsstrategieën;
* kun je met zelfvertrouwen inschrijfuitnodigingen beoordelen en controleren of de uitnodigingen geschikt zijn;
* beschik je over betere hulp

characteristics

After this programme, you will:
*be able to apply techniques for optimising contracting for capital and revenue expenditure projects;
*have new skills to view and consider contracting strategy and sourcing from every aspect;
*have learned fundamental knowledge for developing contracting strategies; *be confident when assessing invitations to tender and checking whether they are fit for purpose;
*know better tools for assessing financial risks in large-scale (CapEx) contracts.

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat