Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Succesvol personeelsbeheer

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Leer meer over hoe je met je dagelijkse uitdagingen als leider kunt omgaan. In de loop van drie dagen leren RSM-experts op het gebied van leiderschap je over de effectiefste vaardigheden voor manageme


Ben je bang om functioneringsgesprekken te voeren? Heb je ooit een slechte keuze gemaakt op het gebied van werving? Klagen je werknemers over hun werklast of salaris? Als je deze situaties moeilijk vindt, of als je bang bent dat je aanpak niet consequent is, dan is deze cursus voor jou.

In de loop van drie dagen leren RSM-experts op het gebied van leiderschap je over de meest effectieve managementaanpakken voor het inzetten van je kwaliteiten als leider voor taken als functieanalyses en -ontwerp, werving, functioneringsbeoordelingen en training. Leer hoe je uitdagende situaties effectief en consequent kunt aanpakken. Doe theoretische kennis op en leer over praktische hulpmiddelen voor omgaan met veelvoorkomende leiderschapssituaties, waarbij je gebruikmaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in managementactiviteiten, en oefen met het ontwikkelen van je vaardigheden tijdens en na de cursus. Ontwikkel interpersoonlijke vaardigheden zodat je benadering van leiderschap consequent is.

Do you dread giving performance evaluations? Have you ever made a bad selection decision? Do your employees complain about their workload or their pay? If you find these situations challenging or if you fear that your approach may be inconsistent, then this programme is for you.

Over three days, RSM's leadership experts will help you to learn the most effective management approaches for using your leadership qualities in tasks including job analysis and design, recruitment, performance management and training. You will learn to effectively and consistently approach challenging situations. You will learn the theoretical knowledge and practical tools to handle common leadership situations using the latest scientific insights into management practices, and practice developing your skills during and after the programme. You will develop interpersonal skills so that your leadership approach is consistent.

characteristics

Na deze cursus ben je in staat:
* best practices op het gebied van leiderschap te begrijpen op basis van empirische kennis;
* verbale en non-verbale strategieën voor uitdagende gesprekken te ontwikkelen;
* een persoonlijk plan op te stellen als richtlijn voor je aanpak van personeelsbeheer;
* veelvoorkomende uitdagingen voor management op het gebied van functieontwerp, selectie, functioneringsbeoordelingen en training en vergoedingen te identificeren;
* je persoonlijke leiderschapsplan uit te v

characteristics

After this programme, you will be able to:
*understand best leadership practices based on empirical knowledge;
*develop verbal and non-verbal strategies for challenging conversations;
*formulate a personal plan to help guide your approach to managing people;
*identify common management challenges in job design, selection, performance management and training, and rewards;
*execute your personal leadership plan;
*achieve consistent and effective people management in common challenging situations;

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat