Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Van S&OP naar IBP

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze zeer interactieve workshop biedt ondersteuning bij de overgang van S&OP naar IBP.


Sales & Operations Planning (S&OP) en Integrated Business Planning (IBP) staan voor veel organisaties weer op de radar. Organisaties die zijn geïnteresseerd in de overstap naar IBP moeten duidelijke zakelijke drijfveren identificeren. De meest centrale drijfveer is menselijk gedrag en omvat vele complexe sociale interacties. Elke manager heeft bijvoorbeeld een andere stimulans, waardoor bewuste functieverschillen ontstaan, maar we moeten nog steeds naar een gezamenlijk doel toewerken.

As key business processes, S&OP and IBP link strategic planning to daily operations planning. While the fundamentals of S&OP and IBP are easy to understand, implementation means more than getting the technical aspects right. You need a clear understanding of your organisation's status – and its ambitions – to take the journey from S&OP to IBP.

In this highly interactive workshop from RSM Executive Education, you will discover your own unintentional biases. Short lectures give the latest insights and best practices in S&OP/ IBP implementation, and there's hands-on experience in S&OP decision-making during a business simulation that runs throughout the three days of the programme.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 2850 / hele opleiding
2018 Full-time Internationaal € 2850 / hele opleiding

characteristics

Na deze cursus ben je in staat:
* te begrijpen hoe samenwerking wordt gestimuleerd en verhinderd in het S&OP/IBP-proces;
* de fasen van het traject van S&OP naar IBP te begrijpen en herkennen; * daadwerkelijke IBP te herkennen en de voordelen hiervan in te zien;
* KPI's en stimulansen in het S&OP/IBP-proces af te stemmen om de strategie te ondersteunen en de resultaten te verbeteren;
* onbedoelde verschillen herkennen en weten hoe je die kunt vermijden;
* de voordelen van S&OP/IBP voor alle bela

characteristics

After completing the programme, you will be able to:
*understand what drives, and what hinders, collaboration in the S&OP/IBP process
*understand and recognise the phases of the journey from S&OP to IBP
*recognise real IBP and the benefits it offers
*align KPIs and incentives in the S&OP/IBP process to support strategy and improve results
*recognise unintentional biases and know how to avoid them
*identify the benefits of S&OP/ IBP for all stakeholders
*devise an improvement plan for S&OP/IBP de

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420