Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Veranderingsmanagement

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Leer hoe je tijdens verandering een effectieve leider kunt zijn op basis van een theoretische achtergrond en praktische knowhow om complexe veranderingsprocessen op transparante wijze te plannen, impl


Veranderingen kosten vaak meer, duren vaak langer en leveren vaak minder op dan gehoopt. Met deze cursus leren managers hoe je tijdens verandering een effectieve leider kunt zijn door de theoretische achtergrond en praktische knowhow te bieden om complexe veranderingsprocessen op transparante wijze te plannen, implementeren en evalueren.

De druk om te veranderen is bijna voortdurend aanwezig. Organisaties worden opnieuw ingedeeld, prioriteiten veranderen en er moeten nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Een personeelsbestand dat in staat is zich aan te passen aan onzekere omstandigheden, kan je organisatie een voordeel geven. Effectief leiderschap is bij dergelijke onzekerheid een goed hulpmiddel en helpt personeel zich aan te passen aan veranderingen.

Tijdens deze workshop, die wordt gegeven door experts van RSM Executive Education op het gebied van verandering, doe je praktische kennis op over het plannen, implementeren, beheren en evalueren van complexe veranderingsprocessen. Naast kennis over praktische hulpmiddelen en theoretische basisbeginselen biedt deze cursus en een manier om best practices te delen met andere deelnemers.

Change initiatives often cost more, take longer and achieve less than originally intended. This programme trains managers to lead change successfully by providing the theoretical background and the practical know-how to transparently plan, implement and evaluate complex change processes.

There is a nearly constant pressure to change. Organisations are restructuring, priorities are changing, and new products and services need to be developed. Having a workforce able to adjust to uncertain environments can give your organisation the edge. Effective leadership can help manage such uncertainty and facilitate staff to adapt to change.

This workshop, led by change experts at RSM Executive Education, offers you a hands-on knowledge on how to plan, implement, manage and evaluate complex change processes. It provides practical tools and theoretical foundations, as well as a forum for you to share and learn best practices with fellow participants.

Kosten

2018 Part-time Institutioneel € 4500 / hele opleiding
2018 Part-time Internationaal € 4500 / hele opleiding

characteristics

Na deze cursus ben je in staat:
* verandering op een realistische manier te plannen en beheren;
* verschillende belanghebbenden te identificeren en met hen om te gaan;
* strategieën te implementeren om met weerstand om te gaan;
* modellen voor veranderingsmanagement te begrijpen en op te stellen;
* hulpmiddelen voor veranderingsmanagement toe te passen binnen je organisatie;
* een plan te maken voor de systemische evaluatie van verandering;
* een concreet plan uit te voeren voor een proces voor

characteristics

After this programme, you will be able to:
*plan and manage change realistically;
*identify, and know how to deal with, diverse stakeholders;
*implement strategies to deal with resistance;
*understand and create change management models;
*apply change management tools to your organisation;
*plan for systematic evaluation of change;
*execute a concrete plan for a change management process in your own organisation.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 4 dagen
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 420