Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bouwkunde

De Haagse Hogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare ingrepen uit aan nieuwe en bestaande bouw. Ben jij een kritische, creatieve, zelf denkende doener? Dan is Bouwkunde jouw opleiding!


Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare bouwkundige ingrepen uit. Vaak in bestaande gebouwen in de stad, in binnen- en buitenland. Het gaat dan om kantoren die leegstaan, maar ook om gebouwen met monumentale of cultuurhistorische waarde, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zoals scholen, ziekenhuizen, kerken en industriële gebouwen. Omdat je meestal met bestaand vastgoed werkt, vraagt dat veel creativiteit. Je werkt een bouwkundig ontwerp uit en maakt bouwkundige visualisaties. Je onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid. Je coördineert de planning van de uitvoering, bewaakt de kosten en zorgt voor de tijdige aanvoer van materialen. Je moet goed kunnen samenwerken met vastgoedbeheerders, gemeenten, woningcorporaties, installateurs, energiespecialisten, architecten en aannemers. Dit leer je allemaal tijdens onze opleiding Bouwkunde.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Economie en Maatschappij (HAVO) Wiskunde B en natuurkunde
Natuur en Gezondheid (HAVO) Natuurkunde of natuur, leven en technologie
Natuur en Techniek (HAVO)
Economie en Maatschappij natuurkunde
Natuur en Gezondheid Natuurkunde of natuur, leven en technologie
Natuur en Techniek
MBO niveau 4 Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding


Kosten
2017 Full-time Institutioneel € 7900 / jaar
2017 Full-time Internationaal € 7900 / jaar
2017 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2006 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

In het propedeusejaar van de opleiding maak je kennis met zowel de technische kant als het management van het bouwproces. Hiervoor gebruiken we verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en vaardigheidstrainingen die de praktijkopdrachten ondersteunen. We besteden extra aandacht aan wiskunde en Nederlands. Je werkt met instructiefilms op YouTube, interactieve werkboeken en we laten je ervaren wat je met verschillende materialen kunt doen. Je maakt kennis met 3D-tekenen.

curriculum

De opleiding Bouwkunde bestaat uit een propedeuse (1 jaar) en een hoofdfase (3 jaar). De hoofdfase is onderverdeeld in de verdiepingsfase (1,5 jaar) en de profileringsfase (1,5 jaar). Elk jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Ieder blok heeft een eigen thema. In de 'major' zijn dit verplichte bouwkundige thema's, zoals aanbesteden, herbestemmen, stage en afstuderen. In de 'minor' kan je zelf het thema bepalen. Hierbij kun je kiezen voor een specialisatie binnen de bachelor Bouwkunde, een ande

instruction modes

Het programma van de bachelor Bouwkunde bestaat voor een groot deel uit projecten en praktijkopdrachten, aangevuld met hoorcolleges, werkcolleges en vaardigheidstrainingen. De lesvormen zijn aangepast aan het onderwerp. Wij zorgen dat de onderwijsvormen goed op elkaar aansluiten en als je actief aan de slag gaat, wordt de samenhang vanzelf duidelijk.

job perspective

Door je studiekeuzes heb je zelf je carrière al een bepaalde richting op gestuurd. Misschien kun je aan de slag bij een projectontwikkelaar of gemeente of vind je een baan als technisch tekenaar bij een architectenbureau. Aannemers hebben vaak vacatures voor werkvoorbereiders en assistent-projectleiders voor nieuwbouw en renovatieprojecten.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240