Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master of Financial Management and Control (MFMC)

De Haagse Hogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

De Master of Financial Management and Control (MFMC) aan de Haagse Hogeschool is een professional master voor ambitieuze studenten met een neus voor financiële, economische en organisatorische groei.


== Brede en internationale Masteropleiding ==
Met de MFMC leert u alles wat een moderne financial controller nodig heeft. Naast management accounting, financial management en information management staan ook zaken als beroepsethiek, risicomanagement en peoplemanagement op het programma. Het curriculum is breed, getoetst aan de praktijk en optimaal afgestemd op een internationale carrière. De voertaal is Engels en uw medestudenten internationaal. Dankzij deze veelzijdigheid leert u zich staande houden in een uitdagende werkomgeving.

== De MFMC is meer dan cijfers ==
De MFMC vergroot de wereld van inkomsten, uitgaven, leningen, investeringen en beleggingen. Uw werkterrein ontstijgt de financiële aspecten. Controleren, budgetteren, analyseren en adviseren gaan u goed af. U heeft feilloos door hoe bedrijfsprocessen werken en u bent in staat uw kennis van markt, economie en organisatie om te zetten in een goed onderbouwde bedrijfsstrategie. U bent, kortom, het geweten op wie de directie blind vertrouwt. Met een masterdiploma MFMC kunt u zich ontwikkelen tot financieel directeur van een internationale onderneming. U kunt de master in voltijd of deeltijd volgen.

Broad and international

With the MFMC programme, you learn everything that a modern Financial Manager needs to know. Besides management accounting, financial management and information management, subjects such as professional ethics, risk management and people management are also included in the programme. It is a broad curriculum, tested in practice and optimally geared towards an international career. The language of instruction is English and your fellow students are multicultural.

More than numbers

This programme expands the world of earnings, expenditures, loans and investments. Your area of work transcends the financial aspects. Checking, budgeting, analysing and advising come naturally to you. You understand perfectly how business processes work and you are able to translate your knowledge of the market, economy and organisation into a well-founded business strategy. In short, you are the conscience of the company, on whom the management blindly relies. With a MSc degree in Financial Management and Control, you can develop your career to become the Financial Director of an international company. You can follow this Master's programme on a full-time or part-time basis.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 15950 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 15950 / jaar
2018 Part-time Institutioneel € 15950 / jaar
2018 Part-time Internationaal € 15950 / jaar
2019 Full-time Institutioneel € 16750 / jaar
2019 Full-time Internationaal € 16750 / jaar
2019 Part-time Institutioneel € 16750 / jaar
2019 Part-time Internationaal € 16750 / jaar

1st year

De MFMC is opgebouwd uit vier fases. In elke stroming (in de eerste drie fases) introduceren de docenten de relevante theorie door het geven van colleges en het begeleiden groepsdiscussies. Dit wordt aangevuld met de theorie uit de boeken. Daarnaast lees en discussieer je over relevante artikelen en nieuwsitems. Fase 1 maar ook de Professional Skills II en III volgt u samen met studenten van de Master of Business Administration (MBA).

characteristics

Vanuit verschillende invalshoeken kritisch naar bedrijfsprocessen en -resultaten kijken. Dat staat centraal in de MFMC. U verrijkt uw financiële basis met de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn voor een moderne financial controller. Het brede opleidingspakket is gericht op de vier PIOF-gebieden: personeel, informatie, organisatie en financiën. Met deze allround kennis betreedt u de arbeidsmarkt met durf en zelfvertrouwen. Zo haalt u het beste uit uzelf en het bedrijf.

curriculum

Het meest recente curriculum is te vinden op:
https://www.thehagueuniversity.com/programmes/masters/master-of-financial-management-and-control-full-time/during-the-programme

job perspective

De MFMC vormt geen onderdeel van een doorlopende leerlijn. Toch kunt u doorstuderen, bijvoorbeeld om uw accountantstitel te halen. De Engelstalige (online) opleiding ACCA is een serieuze optie voor internationaal georiënteerde studenten. Een afgestudeerd ACCA'er draagt de titel certified chartered accountant. Ook voor het accountantsprogramma van het Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) biedt MFMC een uitstekende basis.

1st year

The MFMC consists of four quarters. For each stream in the first three quarters, the lecturers will introduce relevant theory through lectures and class discussion. These will be supplemented by key chapters in the textbooks. In addition to that, you will read, review and discuss best-of-breed, landmark, and cutting edge articles in the field. Professionals Skills can be given together with students from the Master of Business Administration (MBA) programme.

characteristics

Learning to look critically at business processes and results from different perspectives. That is central to the MFMC programme. You enrich your financial basis with knowledge and skills that are essential for a modern Financial Controller. The comprehensive curriculum is focused on the four PIOF areas: personnel, information, organisation and finances. Equipped with this all-round knowledge, you step into the employment market with boldness and self-confidence.

curriculum

The most recent curriculum you can find on the website:
https://www.thehagueuniversity.com/programmes/masters/master-of-financial-management-and-control-full-time/during-the-programme

instruction modes

Individual and group assignments, individual and group presentations.
Workshops, lectures, research and excursions/company visits.

international

Life at The Hague University of Applied Sciences

What's it really like to study at The Hague University of Applied Sciences ? Here's where you can get a taste of life in our country, our city and our campus. Or find practical information about things like using campus computers, buying food, or getting help with visas and residence permits.
http://www.thehagueuniversity.com/master-studies/life-at-the-hague-university/general

objectives

Learning to look critically at business processes and results from different perspectives. That is central to the MFMC programme. You enrich your financial basis with knowledge and skills that are essential for a modern Financial Controller. The comprehensive curriculum is focused on the four PIOF areas: personnel, information, organisation and finances. Equipped with this all-round knowledge, you step into the employment market with boldness and self-confidence.

tuition fee

The fee can be paid in installments. In that case, the price of the program is € 15,350 and an advance payment of € 3,000 is required.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten €15200
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
Credits 60