Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Ad Human Resource Management (HRM)

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Met een Ad Human Resource Management bent u een geschikte kandidaat voor beroepen als personeelsconsulent, personeelsmedewerker, medewerker personeelsadministratie en medewerker van een uitzendbureau.


Het eerste (oriënterende) jaar is de propedeuse, waarin u kennismaakt met de basisprincipes uit het vakgebied. Het tweede jaar gaat u dieper in op HRM-aspecten en arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, naast meer algemene organisatiekundevakken. Dit tweede jaar sluit u af met een eindassessment Associate degree. Het grootste deel van de opleiding loopt parallel aan het programma van de bachelorroute.

Er wordt volop projectmatig gewerkt. Zelfstandig of met een studieteam werkt u praktijkgerichte opdrachten uit, vaak direct afkomstig uit het bedrijfsleven. Omdat bij deze opdrachten vaak een beroep wordt gedaan op meerdere vakken en competenties, leert u snel hoe de meest uiteenlopende aspecten van het werk samenhangen en invloed uitoefenen op elkaar.

Naast de lessen moet u rekenen op gemiddeld 12 tot 14 uur zelfstudie per week (voorbereiding, schrijven rapporten, tentamens leren e.d.) Het totale programma omvat 120 studiepunten (EC), inclusief het eindassessment. Na het behalen van de opleiding heeft u de graad Associate degree Human Resource Management.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4
Academische propedeuse
HBO propedeuse


Kosten
2017 Part-time Institutioneel € 3033 / jaar
2017 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1805 / jaar
2018 Part-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1854 / jaar

1st year

Het eerste, oriënterende jaar is de propedeuse, waarin u kennismaakt met de basisprincipes uit het vakgebied. De propedeuse komt voleldig overeen met de propedeuse van de hbo HRM bachelor

admission

Als u 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen, kunt u een toelatingstoets afleggen: het 21+ assessment. Hebt u een ander of een buitelands diploma, dan gaat de Hanzehogeschool eerst vaststellen of uw diploma van vergelijkbaar niveau is.

characteristics

Tijdens de opleiding kunt u het diploma Uitzendmedewerker behalen. Deze module is in het lesprogramma ingebouwd en kost dus geen extra studietijd. De kansen op de arbeidsmarkt worden hierdoor vergroot.

job perspective

Als HR-manager stel je jouw kennis ter beschikking aan de organisatie. Je ondersteunt managers zodat ze hun werk beter kunnen doen, je zorgt ervoor dat het bedrijf een aantrekkelijke werkgever is en dat medewerkers tevreden zijn. Je bewaakt de arbeidsverhoudingen, zorgt ervoor dat medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen en dat zij zijn toegerust voor toekomstige taken. Je rapporteert, geeft leiding, adviseert en ondersteunt, bijvoorbeeld bij werving en selectie van nieuw personeel. Zo zorg je dat de juiste mensen op de juiste plek in een organisatie terechtkomen.

Een belangrijke taak is het adviseren en ondersteunen van het management om de organisatiedoelen en het welzijn van medewerkers op elkaar af te stemmen.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 120