Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Autonome Beeldende Kunst

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Bij de opleiding Autonome Beeldende Kunst wordt je opgeleid tot beeldend kunstenaar. Voor een kunstenaar zijn maken en denken met elkaar verbonden. Dit komt terug in de opbouw van het programma.


Je krijgt les in een breed scala aan vak-inhouden en wordt daarin begeleidt door een grote verscheidenheid aan docenten, die allemaal hun eigen specialiteit en achtergrond hebben. Dat maakt de opleiding zeer gevarieerd. Centraal in het programma staat het werken in de studio, het atelier, en de werkplaatsen. Daarnaast is er een aanvullend programma dat de verbinding legt tussen theorie en praktijk en de voorbereiding op de beroepspraktijk. Het gehele studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
* studio: werken in het atelier, werkplaats of welke (virtuele) omgeving ook
* Studio Support: kennis en vaardigheden binnen alle beeldende domeinen
* Studio Classroom: de relatie tussen theoretisch en praktijkgericht artistiek onderzoek
* Studio Electives: interdisciplinaire beeldende en theoretische keuzevakken
* Theory: kennis van de context van de beeldende kunst, kunstgeschiedenis, beeldanalyse, filosofie en kunsttheorie
* Professional Practises: de beroepspraktijk

During this bachelor's programme you will learn to express your ideas, feelings and fascination in images, using different materials, techniques and media. Each time you ask yourself: what is it I want to say? What do I want the public to feel? You can use any medium you want: paintings, films or photographs, a spatial performance or computer simulation. We will teach you the skills you need to express yourself in whatever way you want. The imagination you need is yours to find.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4
Academische propedeuse
HBO propedeuse


Kosten
2017 Full-time Institutioneel € 3033 / jaar
2017 Full-time Internationaal € 7500 / jaar
2017 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2006 / jaar
2018 Full-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 7700 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

admission

Je schrijft je in voor 1 mei via www.hanze.studielink.nl. Daarna doe je bij ons een toelatingsexamen. Dit examen komt in de plaats van een studiecheck. Je krijgt de uitslag van dit examen per post. Voor de opleidingen in Groningen geldt dat een Toetsingscommissie van docenten en studenten beoordeelt of jij een geschikte kandidaat bent voor de opleiding. Dat doet de commissie op basis van een aantal toelatingsopdrachten, je portfolio en een gesprek. Van belang zijn je beeldend vermogen en je gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Ook let de commissie op je oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid. De vraag is of jij een open houding hebt en nieuwe dingen wilt leren. Doorslaggevend is of jij de potentie toont om uit te groeien tot een autonoom beeldend kunstenaar, vormgever of artiest.

curriculum

Het onderwijs is ingericht rondom het werk in de studio, het atelier. In het studieprogramma staat de ontwikkeling van je eigen beeldend werk centraal. Je leert om op een andere manier naar je eigen werk te kijken en naar dat van anderen. De eerste twee jaar krijg je opdrachten en maak je zelfstandig werk. Vanaf het derde jaar werk je voornamelijk zelfstandig in de studio. Het vierde jaar draait om het definiëren van je eigen kunstenaarschap. Het vierde jaar draait om het definiëren van je eigen kunstenaarschap en de eigenheid en kwaliteit je beeldend werk. Je schrijft een artist statement en een afstudeerscriptie (Graduation Thesis). Je werkt toe naar een gezamenlijke tentoontoonstelling met het werk van alle ecamenkandidaten.

study abroad

In het derde studiejaar kun je een semester lang studeren aan een buitenlandse academie.

study advise

Iedere student ontvangt aan het eind van het eerste schooljaar van inschrijving een Studieadvies, gebaseerd op het dan behaalde totaal aantal studiepunten. Als de studieresultaten aan de voor de opleiding geldende BSA-norm voldoet, krijgt men een positief studieadvies. Als je studieresultaten bij deze norm achterblijven ontvangt men een negatief bindend studieadvies (BSA).

tuition fee

De extra kosten zijn sterk afhankelijk van materiaal- en techniekkeuze en kunnen dan ook lager of hoger uitvallen.

1st year

Each year consists of two semesters of 16 weeks, concluded with a group work review and a project week or excursion week. Central to our curriculum is your own work, made in the studio. You are confronted with a wide variety of approaches to art, concepts, mediums, materials and techniques. You learn to reflect on our own work and that of others. During the first two years you will carry out assignments to gain knowledge and skills and work independently to develop your own artistic process.

admission

All applicants have to prepare a home assignment and hand in a portfolio, consisting of an overview of your work. It should contain originals and give insight in the process of your work, for example by sketches.

curriculum

You will be taught by a variety of tutors, who all have their own specialised professional background. Working in the studio and workshops is a central part of the programme. An additional part will connect theory and practice and prepare you for professional practice. An overview of the programme:
* Studio: working in the studio, workshop or any virtual environment
* Studio Support: knowledge and skills in all visual domains
* Studio Classroom: the relation between theoretical and practice based artistic research
* Studio Electives: interdisciplinary and theoretical electives
* Theory: knowledge of context of the visual arts. Art history, visual analysis, philosophy and art theory
* Professional Practices: preparation for the professional practice

international

September 2011 Academy Minerva starts with an English spoken class for international and Dutch students who would like to expand their professional scope.The program aims to train professional artists. Today's artist is not limited to one specific medium, or technique, but has instead many instruments to bring his or her message across. individually in-depth artistic research.

job perspective

After graduating you will build a practice as an independent artist. To help you prepare we spend a lot of time on all aspects of the professional practice. You learn about the world of government art policy, museums, galleries, art critics and art collectors. You find out what role you can play as an independent artist in the social and cultural field.

objectives

During this bachelor's programme you will learn to express your ideas, feelings and fascination in images, using different materials, techniques and media. Each time you ask yourself: what is it I want to say? What do I want the public to feel? You can use any medium you want: paintings, films or photographs, a spatial performance or computer simulation. We will teach you the skills you need to express yourself in whatever way you want.

tuition fee

Please check www.hanzegroningen.eu/tuitionfees for current tuition fees.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240