Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Docent Muziek

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het Prins Claus Conservatorium is de plek voor muziekvakonderwijs. Je wordt er voorbereid op een loopbaan als uitvoerend musicus, muziekdocent en muziekondernemer.


Het Prins Claus Conservatorium (PCC) is de plek voor muziekvakonderwijs. In een goede mix van professionaliteit en onderling vertrouwen verzorgen toonaangevende docenten uit binnen- en buitenland jouw onderwijs. Als musicus of docent muziek staat muziek centraal in je leven. Je leert zowel het ambachtelijke van het vak te beheersen alsook de theoretische achtergronden ervan. En van muziek je vak maken, vraagt om ondernemerschap. Bijzonder is dat je tijdens je studie meteen op het podium of voor de klas kunt toetsen hoe degenen met wie je werkt erop reageren. Je krijgt een op maat gesneden voorbereiding op de beroepspraktijk. Als student aan het PCC heb je de mogelijkheid om een periode bij een gerenommeerd muziekinstituut in het buitenland te studeren. Er zijn samenwerkingsverbanden met ruim dertig excellente conservatoria in Europa en de Verenigde Staten. Ook worden er internationale projecten en producties georganiseerd en geven veel buitenlandse (gast)docenten bij ons les. Bij de opleiding Docent Muziek werk je enerzijds aan een algemene muzikale basis. Anderzijds krijg je, naast het muziekdeel van de opleiding, les in didactiek, methodiek, algemene psychologie en pedagogiek.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO)
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek


Kosten
2018 Full-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Aangeboden worden muziekpedagogische vakken (het hoofdvak), de algemene vakken en de praktische vakken.
Voor een aantal vakken wordt aan het begin van de studie in aansluiting op het toelatingsexamen reeds aanwezige competenties vastgesteld. Op basis daarvan wordt een individueel studietraject vastgesteld.

admission

kijk voor meer informatie over de toelatingseisen op www.hanze.nl/toelatingpcc

characteristics

Studenten Docent Muziek worden opgeleid tot het beroep van muziekleraar in alle onderwijsgebieden en tot docent in het hele ckv gebied. Dit beroep is dynamisch en veeleisend. Van een docent muziek wordt verwacht dat hij een goede musicus is met een brede belangstelling voor muziek, kunst en cultuur. Maar hij/zij moet ook een pedagoog zijn met affiniteit voor de snel veranderende wereld van kind en jongeren en voor de dynamiek van het Nederlandse onderwijsbestel.

curriculum

Propedeuse
De opleiding staat op twee pijlers: muziek en onderwijs. Enerzijds leiden we je op tot iemand die zijn eigen musiceren in een breed kader kan inzetten. Daarvoor is het zogenaamde eerste musiceervak ingericht waarbij alle aandacht zich richt op muzikale vorming van de student. Studenten krijgen daarnaast practicumlessen in zingen, ensembleleiding en het spelen op gitaar, drums en piano.

Hoofdfase
Een prominent onderdeel is de stage. Deze loopt door alle studiejaren heen. De stageplekken zijn heel divers. Een ander belangrijk onderdeel is het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Nadat je het eerste musiceervak hebt afgesloten, studeer je af op een zelfgekozen onderwerp waar je een artikel over schrijft. Dat presenteer je tijdens een openbare bijeenkomst aan de commissie die je eindexamen afneemt. In het KEN (Kunst Educatie Noord-Nederland), een samenwerking van de kunstvak docentenopleidingen van de Hanzehogeschool met de NHL Leeuwarden, wordt voor elk studiejaar een samenwerkingsproject gerealiseerd voor studenten uit de docentenopleidingen beeldend, muziek en drama.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240