Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Msc in Datascience for Life Sciences

Hanzehogeschool

  • Beschrijving
  • Overzicht

Bij de Master Data Science for Life Sciences combineer je kennis van life sciences met data science. Je werkt als professional mee aan nieuwe technologieën om data te kunnen bewerken en zo een bijdrag


Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 3115 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 7700 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Semester 1: Quantified self
Prepcourse Datascience en/of Programming en/of Omics (5 EC)
Data Science I (5 EC)
Programming I (5 EC)
Omics ** project: Quantified self (10 EC)
Research & Professional skills (5 EC)

Semester 2: Integromics
Data Science II (5 EC)
Data Science III (5 EC)
Programming II (5 EC)
Omics project: Integromics (10 EC)
Research & Professional skills (5 EC)

characteristics

De focus van de master is praktijkgericht. Je doet bijvoorbeeld rechtstreeks ervaring op en komt tot waardevolle inzichten door het doen van opdrachten en projecten in groepsverband voor onderzoekscentra en het bedrijfsleven gedurende het eerste jaar van de opleiding.

curriculum

De master is ingedeeld in drie semesters waarbij het eerste en
het tweede semester algemene en verdiepende vaardigheden
en kennis op het gebied van data science, programmeren,
professionele vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en
life science worden aangeboden. Je kunt je specialiseren
door te kiezen uit praktijkprojecten waarbij zowel
biowetenschappelijke als ook praktijkprojecten uit de life
science industrie worden aangeboden. In het derde semester
voer je een afstudeeropdracht uit binnen je

job perspective

De master bereidt afgestudeerden voor op een carrière in:
** Medische research
** Medische diagnostiek
** Adviseur van beleidsmakers
** Research & Development Life Science industrie
** MKB Health & Health business
** Programming business

tuition fee

Voor instroom februari betaal je € 1030,- aan collegegeld.

1st year

Projects, courses, research & professional skills

admission

Admissions are dealt with by an admission committee. You may be asked to take an additional test or tests and/or modules in the field of statistics or programming

characteristics

* Curriculum focus on pratices based projects:
The focus of the master is practice-based. During the first year of the programme, for example, you will gain direct experience and acquire valuable insights by carrying out group assignments and projects for research centres and industry. Your final project, which is worth 30 credits, will be a practice-based research project, which you will carry out independently and on an individual basis.
* International learning environment:
The programme aims

curriculum

The master programme is divided into three semesters, with the first and second semesters focusing on general and advanced skills and knowledge in the field of data science, programming, professional skills, research skills and life sciences. You can specialise by choosing from practicebased projects, which include both bioscience projects and practice-based projects from the life science industry. In the third semester, you will undertake a graduation project within your specialisation.

job perspective

Graduates of the master programme will find jobs within a wide range of fields, including ones in scientific research, industry and policymaking, such as:
** Senior scientist
** Big data engineer
** Bio-statistican
** Scientist
** Research Scientist
** Scientific programmer

objectives

The master programme is divided into three semesters, with the first and second semesters focusing on general and advanced skills and knowledge in the field of data science, programming, professional skills, research skills and life sciences. You can specialise by choosing from practicebased projects, which include both bioscience projects and practice-based projects from the life science industry. In the third semester, you will undertake a graduation project within your specialisation.

tuition fee

Tuition fee starting date February: € 1030,-

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 18 maanden
Type Academic Master (WO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 90