Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Management of Education

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de tweejarige opleiding staan innovaties en strategische samenwerkingsrelaties van de onderwijsorganisatie centraal en hoe u daar als Manager of Education mee omgaat.


Directeuren, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en adviseurs in het onderwijsveld die zich verder willen professionaliseren in onderwijsmanagement. In een aantal gevallen kunt u ook deelnemen aan de opleiding als u binnen uw organisatie op korte termijn uitzicht heeft op een dergelijke functie. Als deelnemer aan de opleiding realiseert u zich dat het in onderwijsorganisaties steeds meer gaat om het vermogen om te (blijven) leren, zodat mensen initiatieven nemen voor vernieuwingen die ze weten uit te bouwen en te integreren in hun eigen leef- en werksituatie. Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen die zelfverantwoordelijk zijn, die willen samenwerken, inspirerend zijn, herkenbaar willen zijn binnen en buiten de school en die sturing kunnen geven. Zij willen zichzelf en de school als lerende organisatie verder ontwikkelen evenals het lerend netwerk waar hun school deel van uitmaakt. Zij vinden dat belangrijk in hun werk en willen dus ook in de Master Management of Education zo werken en zo benaderd worden.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Academische bachelor
Academische master
Bachelor

1st year

Het leertraject is opgebouwd rond de dynamische driehoek deelnemer, werkplek en opleiding. In de oriëntatieperiode reflecteert u op uw werkveld en uw functioneren in de praktijk. U stelt vast welke professionele en persoonlijke kwaliteiten u gaat ontwikkelen. Daarbij zijn de professionele kwaliteiten in samenspraak met het werkveld afgeleid van de eisen die aan Managers of Education worden gesteld: conceptuele, onderzoekende, lerende, management, sociaalcommunicatieve en creatieve kwaliteiten.

admission

Wil je deze opleiding volgen maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? En ben je 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor het toelatingsonderzoek 21+. Kijk voor meer informatie op www.toelatingsonderzoek.hu.nl

after 1st year

Daarna start u met de ontwikkeling van uw kwaliteiten. U professionaliseert zich inhoudelijk vanuit de vier perspectieven. Elk van de perspectieven bekijkt het werkterrein van een Manager of Education vanuit een andere invalshoek. Het leren binnen een perspectief vindt voor een belangrijk deel plaats op uw werkplek. Problemen en situaties worden door u of onder uw regie geanalyseerd; acties worden door u of onder uw regie uitgevoerd en geëvalueerd. De kwaliteit van de werkplek is dus essentieel

tuition fee

Meer informatie over het collegegeldtarief waaronder de opleiding valt is te vinden in de HU collegegeldmeter, zie www.collegegeldmeter.hu.nl.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type Academic Master (WO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
Credits 60