Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Begeleidingskunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Beschrijving
  • Overzicht

De enige erkende in Nederland!

De Master Begeleidingskunde (Master Human & Organizational Behavior) leidt u op tot professioneel begeleider op alle niveaus. U balanceert in het spanningsveld van complexe organisatieveranderingen.

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Hoge werkdruk, fusies, marktwerking: nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijke veranderingen vragen veel van organisaties en hun mensen. Soms wordt het doorvoeren van veranderingen belemmerd. Door gedrag van medewerkers of afdelingen, maar ook door de context van de organisatie waarbinnen wordt gewerkt. Hoe verloopt de onderlinge samenwerking, wat zijn de knelpunten, hoe bevinden de verschillende spelers zich in het organisatorische krachtenveld? De begeleidingskundige speelt een sleutelrol in de afstemming tussen een mensgerichte benadering en een bedrijfsmatige aansturing van organiseren.

Kerntaak begeleidingskundige

De begeleidingskundige problematiseert belemmeringen in de professionele speelruimte en het krachtenveld van de organisatie teneinde missie en doelstellingen voor alle partijen optimaal te realiseren. Dit doet hij of zij door de belemmeringen te herkaderen als complexe verandervraagstukken binnen organisaties. Dat gebeurt in de vorm van analyse, coaching, supervisie en intervisie. Ook het met elkaar in gesprek brengen van betrokken partijen bij belemmeringen (één-op-één of met meerdere partijen) speelt een belangrijke rol in de aanpak. De begeleidingskundige begeleidt zowel individuele medewerkers en managers, als teams en afdelingen. Hij/zij richt zich op wenselijke veranderingen binnen de werksituatie van een medewerker, creëert nieuwe mogelijkheden en houdt daarbij rekening met het maatschappelijk veld waarin de organisatie opereert.

Doelgroep

De opleiding richt zich op in de praktijk werkzame 'begeleiders' die complexe begeleidingsvraagstukken zowel programmatisch (d.w.z. operationeel, tactisch en strategisch) als op individueel, groeps- en organisatieniveau kunnen beschouwen, analyseren en uitwerken. Dit kunnen adviseurs, managers, begeleidingskundigen, coaches of supervisors of zijn. De opleiding is ook geschikt voor professionals die zich willen bekwamen en willen doorgroeien naar een functie van senior begeleider of senior adviseur.


Inhoud

Fase 1 richt zich specifiek op supervisie en uw ontwikkeling als onderzoekende professional. Er wordt veel aandacht besteed aan uw onderzoekshouding als supervisor.
Fase 2 richt zich op coaching en het bredere terrein van begeleidingskunde. Binnen deze fase van de opleiding speelt het praktijkonderzoek vanuit begeleidingskundig perspectief en de coachingsopdracht een belangrijke rol.
Fase 3 is de afsluitingsfase van de master en richt zich op de verdere ontwikkeling als begeleidingskundige, waarin het praktijkwetenschappelijke debat over begeleiden in maatschappij, organisatie en instelling een belangrijk uitgangspunt is.

Fase 1 en 2 vormen de VO Supervisie & Coaching
Fase 1, 2 en 3 vormen de Master Begeleidingskunde

De verschillende fasen, onderdelen en bijbehorende eindkwalificaties staan uitgebreid beschreven in de brochure Master Begeleidingskunde, die u kosteloos kunt aanvragen.

Werkwijze en docenten

De opleiding is gebaseerd op het werken aan eindkwalificaties. De opleidingsonderdelen vormen samen met de praktijk de bouwstenen om deze eindkwalificaties te bereiken. U wordt opgeleid tot begeleidingskundige en u maakt kennis met verschillende vormen van begeleiding in de context van organisatie en maatschappelijke ontwikkelingen met drie niveaus in het doen van onderzoek: zelfonderzoek, praktijkonderzoek en praktijkwetenschappelijk onderzoek.

In de eerste fase van de Master Begeleidingskundige ligt de nadruk op het methodisch leren te structureren van begeleiding en context. In de tweede fase staan de relaties binnen de begeleiding en de relaties tussen begeleiding en context centraal. De derde fase is gericht op het competent inzetten van verschillende begeleidingsmethoden in afstemming op de complexiteit van begeleidingsvraagstukken, door ze vanuit wisselende perspectieven te kunnen verhelderen en methodologisch verantwoord aan te pakken. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van werkvormen zoals hoorcolleges, werkgroepen en de werkplaats.

Docenten: Inge Hoogeveen, Robbert ten Bruggen, Jacolien Lambregtse, Marjo de Bot, Albert Meijerink, Bert Coenen, Heidi Muijen, Rombout van den Nieuwenhof, Kitlyn Tjin A Djie, Marianne Banning-Mul, Annette Perino, Claudia Krivec, Twie Tjoa, Inge Witsiers, René Brohm, Meino Terwel.

Toelatingseisen

Er zijn 3 mogelijkheden om Master Begeleidingskunde te worden:

  1. U volgt de volledige opleiding die is opgebouwd in drie fasen. Als toelatingsvoorwaarde geldt een afgeronde hbo- of wo-opleiding en minstens vier jaar werkervaring op hbo-niveau (minimaal 20 uur uitvoerend). In de afgelopen vier jaar heeft u een supervisiecyclus van tien zittingen gevolgd bij een supervisor die bij de LVSC geregistreerd is.
  2. Om voor de verkorte variant (fase 2 en fase 3) in aanmerking te komen, beschikt u over een afgeronde hbo-/wo-opleiding en over ruime werkervaring op hbo-niveau. Tevens beschikt u over een afgeronde opleiding op het gebied van supervisie en/of coaching. Een portfoliogesprek over EVC (Eerder Verworven Competenties) op basis van een portfolio bepalen uw toelating tot het verkorte traject.
  3. U volgt alleen fase 3. Deze variant geldt alleen voor deelnemers die vanaf 2008 de VO Supervisie & Coaching hebben gevolgd. U wordt toegelaten tot fase 3, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven bij fase 1.

Registerpunten, accreditatie en diploma

Deelname aan deze opleiding levert 30 registerpunten op voor het opleidingstraject in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers en agogen.

Erkend getuigschrift

De opleiding Master Begeleidingskunde is erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en is onderdeel van het kenniscentrum Levenslang Leren en Sociale Kwaliteit - Begeleidingskunde. Na het behalen van het getuigschrift heeft u de titel MBK (Master Begeleidingskunde) en/of MHOB (Master Human & Organizational Behavior). Hogeschool Rotterdam Transfergroep heeft de erkende accreditatie van de NVAO in Nederland.

Als u fase 1, 2 en 3 heeft gevolgd, ontvangt u een getuigschrift voor bijdrage tot registratie voor supervisor en erkend coach bij de LVSC/ST!R.

Crohonummer: 70063
HR-nummer: 220 J

Samenwerking Hogeschool Rotterdam en HAN (Nijmegen)

De Master Begeleidingskunde is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam Transfergroep en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) waarbij Hogeschool Rotterdam de licentiehouder van het masterprogramma is. De inhoud van de Rotterdamse en Nijmeegse master is identiek. De docenten zijn merendeels hetzelfde en werken intensief samen. Formeel bent u op beide plekken ingeschreven als student van Hogeschool Rotterdam. Vanzelfsprekend zijn beide masters volledig geaccrediteerd.

De administratie en coördinatie van beide masters vindt plaats in Rotterdam, bij het Transfergroep Service Centre. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 30 maanden
Type Master (HBO-universitair), Master (HBO)
Kosten €24200
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Afronding Diploma
Credits 66