Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Control Systems Engineering

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Werkt u in de meet- en regeltechniek op hbo-niveau en wilt u de nieuwste theorieën en technieken direct in een industriële omgeving leren toepassen? Volg dan nu in voltijd of deeltijd de als 'zeer goed'-bestempelde en praktijkgerichte Master Control Systems Engineering in deeltijd (3 jaar) of voltijd (1½ jaar).

HAN Master Control Systems Engineering opnieuw topopleiding!

De Master Control Systems Engineering (CSE) bij de HAN is voor het 2e achtereenvolgende jaar als zeer goed beoordeeld volgens de Keuzegids Masters 2014 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).
In de bewoordingen van de Keuzegids: 'In de bewoordingen van de Keuzegids : 'Control Systems wordt zeer gewaardeerd. Inhoud en docenten krijgen veel complimenten en de opleiding slaagt erin ruime aandacht te schenken aan onderzoeks- én praktijkvaardigheden'. Uit de gids valt op te maken dat zowel studenten als experts onder de indruk zijn. Zij zijn over alle facetten van de opleiding goed te spreken zijn, met name over de inhoud, docenten, informatievoorziening en faciliteiten.
Met de Keuzegids Masters 2014 wil het CHOI potentiële studenten objectief en onafhankelijk informeren over het masteraanbod in het Nederlandse hoger onderwijs.

Volg de Master Control Systems Engineering

Complexe industriële processen vragen om geavanceerde meet- en regelsystemen, en juist daar ligt de focus van deze master. Voorbeelden hiervan zijn 'optimal control'- en 'model predictive control'-systemen en multi-variabele, niet-lineaire regelsystemen. Daarnaast leert u ook complexe dynamische systemen modelleren. Met deze Master op zak bent u klaar voor een carrière als Control System Engineer.
Tijdens uw opleiding kunt u zelf kiezen tussen de regeltechniek gericht op de snelle regelsystemen zoals bij mechatronica, de regelsystemen in de energievoorzieningen of de langzamere regelsystemen van de procesindustrie. Op het gebied van Control Systems Engineering (meet- en regeltechniek) zijn industriële bedrijven continu op zoek naar goed opgeleide professionals: bedrijven nemen deze master veelvuldig op in hun opleidingsplan en onze bedrijfscontacten bieden regelmatig vacatures voor onze studenten. Wilt u deze vraag invullen? Volg dan nu de gewaardeerde Master Control Systems Engineering! U kunt de opleiding goed doorlopen (post-hbo-certificaat) of een aanvullend succesvol afstudeerproject uitvoeren waarna u de mastertitel mag voeren. Wanneer u de opleiding goed doorloopt en aanvullend succesvol een afstudeerproject uitvoert mag u de mastertitel voeren (MEng).

Voor wie

 • Technici op hbo-of vergelijkbaar niveau die meer kennis willen opdoen van meet- en regeltechniek
 • Werknemers bij bedrijven op het gebied van Control Systems Engineering (meet- en regeltechniek)

Erkend door de NVAO

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Tijdens de Master Control Systems Engineering (meet- en regeltechniek) verdiept u zich verder in Engineering Mathematics, Instrumentation and Automation en Non-lineair Control. Vooral de connectie met de praktijk is een echte meerwaarde (applied science). Onderstaand programma geeft het deeltijdprogramma weer.

Programma

Het compleet Engelstalige programma bestaat uit 2 jaar van 4 terms per jaar. Ieder jaar begint met met uitsluitend theorievakken. In het 2e term past u de theorie toe in labs. In de 3e term ligt evenveel nadruk op de theorie als op de praktijk. Ook kunt u vanaf deze 3e periode kiezen voor een specialisatie qua toepassingsgebied:

 • Mechatronica
 • Procesindustrie

Naast gastcolleges is het 4e term gewijd aan minorprojecten: in kleine groepjes (max. 4 personen) werkt u mee aan aan toegepast onderzoek gerelateerde thema's uit de procesindustrie of de mechatronica. Het 2e jaar volgt dezelfde opbouw van theorie naar toepassing.

Voltijdstudenten volgen het 1e en 2e jaar parallel, deeltijdstudenten volgen het 1e en 2e jaar na elkaar. Als afsluiting kunt u het majorproject uitvoeren waarin u demonstreert dat u op masterniveau functioneert.

Onderwerpen

Identification

 • Theoretic modelling, energy or mass balance, model validation
 • Model estimators, ARMA/ARMAX, FIR models, Kalman filters, nonlinear behaviour

Dynamic models

 • MIMO, model transformations, state space, FIR, transfer functions
 • Model reduction, linearisation, covering delays
 • Simulation models, prediction models

Control theory

 • Classical control, pole placement and root locus techniques
 • Optimal control, cost functions, finite/infinite horizon predictors
 • Nonlinear control, phase plane and bang-bang control, anti-windup
 • Robust control, H2/ H∞ -norm based design
 • Adaptive control, model reference control
 • Fuzzy control

Implementation

 • Sensors and actuators, control valves
 • PLC, SCADA, real-time software engineering
 • Mechatronics: vision and motion, servo control (selection programme)
 • Process Industry: process control, batch control, ISA S88/S95 (selection programme)

Tools

 • English: scientific literature search, report writing, presentation
 • Mathematics: vector algebra, differential equations, frequency behaviour, matrix calculus and singular value decomposition, Laplace and z-transform, homogeneous transformers
 • Software: Matlab/Simulink, LabVIEW, Maple
 • Patent and literature study

Minor projects

 • Mechatronics (selection programme)
 • Process Industry (selection programme)
 • Teamwork, project organisation

Wat ga je leren?

 • Complexe dynamische systemen analyseren
 • Modelleren en simuleren van zowel lineaire als non-lineaire systemen
 • Specificeren van de gewenste functionaliteiten van een te ontwerpen regelsysteem
 • Een regelstrategie ontwerpen met behulp van moderne regeltechniek
 • Complexe regelstrategieën implementeren
 • Systematisch kunnen zoeken, beoordelen en rapporteren van wetenschappelijke literatuur, internetbronnen en patenten
 • Je als professional kunnen gedragen binnen nieuwe of onbekende omstandigheden
 • Creatief kunnen werken en denken voorbij de grenzen van je persoonlijke vakgebied
 • Kunnen werken binnen een internationale, multidisciplinaire en/of multiculturele projectomgeving
 • Kunnen toepassen van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek
 • Het up-to-date kunnen houden, uitbouwen en uitdragen van je professionele expertise
 • Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied van Control Systems Engineering kunnen beoordelen, gebaseerd op eigen inzicht

Toetsing

 • Schriftelijke en mondelinge examens
 • Thuisopdrachten of -examens
 • (Groeps)rapporten, presentaties/demonstraties (minoren)
 • Masterthesis (optioneel)

Masterthesis

Afstuderen voor de mastergraad is optioneel. U kunt een afstudeerproject (masterthesis) uitvoeren nadat u alle curriculumonderdelen succesvol heeft afgesloten. Bij een afstudeerproject past u in 4 maanden de principes uit de meet- en regeltechniek in een reële, industriële situatie toe.

External Examiners

External Examiners beoordelen uw examens (afstuderen). Dit zijn experts uit de meet- en regeltechniek die zelf minimaal een masteropleiding hebben afgerond. Zij representeren zowel de academische wereld als het bedrijfsleven en zijn goed op de hoogte van het toegepast karakter van de opleiding (lees 'applied sciences'). Op basis daarvan kunnen zij studenten beoordelen bij het afstuderen.

Werkwijze

Met deze praktijkgerichte master bouwt u uw kennis van meet- en regeltechniek uit die u eerder heeft opgedaan tijdens een technische hbo-opleiding. U kunt zelf kiezen: volgt u de 3-jarige deeltijdvariant of de voltijdopleiding in 1 1/2 jaar?

Aanpak

 • U bouwt bij aanvang van de opleiding aan uw wiskundekennis en volgt de introductiemodules
 • De opleiding is volledig Engelstalig. De correspondentie, de lessen, tentamens, projecten en presentaties zijn in het Engels en een van de programma-onderdelen is English Report Writing
 • Tijdens de opleiding werkt u zowel aan uw praktische vaardigheden als aan theoretische (onderzoek-georiënteerde) kennis
 • Er zijn verplichte- en keuzevakken: de keuzevakken geven u de mogelijkheid zich te specialiseren in de meet- en regeltechniek van de mechatronica of de procesindustrie
 • U kunt een selectie volgen van minoren gericht op mechatronics, procesindustrie en de papierindustrie
 • U volgt of neemt deel aan colleges, practica, minorprojecten en het afstudeerproject (mastherthesis)

Deeltijd of voltijd

U kunt (een deel van) deze gewaardeerde opleiding volgen in vol- of deeltijd.

 • 1 jaar voltijd
 • 2 jaar in deeltijd
 • Aansluitende (optionele) afstudeeropdracht/masterthesis
 • Aparte modules

Toelating

Bent u een hbo-professional uit de meet- en regeltechniek en wilt u uw kennis verdiepen en verbreden? Dan past deze masteropleiding perfect bij u. U moet echter aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen om in te stromen.

Toelatingsvoorwaarden

 • U heeft een technisch hbo- of bachelordiploma of een vergelijkbaar niveau en u wil meer kennis opdoen van meet- en regeltechniek
 • Uw kennis van de Engelse taal moet goed genoeg zijn (voldoende TOEFL- of IELTS-scores, Cambridge Certificate)
 • U werkt bij een bedrijf in de Control Systems Engineering (Meet- en Regeltechniek)

Wiskunde

Wiskundekennis kunt u met speciaal beschikbare zelfstudiemodules thuis opfrissen voor aanvang van de opleiding.

Vrijstellingen

Voor sommige onderdelen van de opleiding kunt u vrijstelling aanvragen. Geef op het inschrijfformulier aan of u denkt hiervoor in aanmerking te komen.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding op hbo-niveau is, naast innovatie en betrokkenheid, de uitstekende verbinding met de beroepspraktijk. Er is een hechte cocreatie door student, werkgever, lector en de HAN. Verder is één van de speerpunten van HAN Masterprogramma's toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.

Samenwerken met het werkveld

Naast toegepast onderzoek en cocreatie waarborgt de masteropleiding Control Systems Engineering de kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met het werkveld. Verandervoorstellen van de studenten worden veelal ingevoerd in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie.

Direct profijt voor de werkgever

Samenwerking met het werkveld, de opleiding en medestudenten is de basis voor groei en innovatie, ook in uw beroepspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag bent u bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. In de masterthese waarmee u uw opleiding afrondt, werkt u een verbetering van meet- en regelprocessen in uw organisatie uit of ontwikkelt u een totaal nieuw control system. Met als resultaat een op uw organisatie toegesneden implementatieplan voor een innovatie waarin de kwaliteitsverbetering geborgd is. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Adviescommissie

 • Ir. J. Berkien, AKZO-Nobel, Arnhem
 • Prof. dr. ir. A.C.P.M. Backx, decaan Elektrotechniek, Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. Georgo Z. Angelis, Philips Applied Technologies
 • Ir. H.J. Jansma, Shell

Lectoraat

 • Lectoraat Meet- en Regeltechniek

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €13000
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Afronding Diploma
We kunnen projecten nu veel zorgvuldiger aanvliegen

Professional Arthur Rondeel over de Master Control Systems Engineering

'Hoe kun je mensen en klein materieel via een brug of kraan veilig vanaf een schip verplaatsen naar een windmolen op zee, ook als de golven stevig tegen dat schip aan slaan? Dat kan door de bewegingen die de zee maakt te compenseren.' Aan het woord is Arthur Rondeel van Hycom BV uit Apeldoorn. Dit bedrijf maakt hydraulische systemen en de bijbehorende besturing voor allerlei grote installaties. Arthur volgde de masteropleiding Control Systems Engineering en studeerde af op een nieuwe techniek waarmee grote zeebewegingen gecompenseerd worden.

Kostenbesparende techniek

'Zeebeweging compenseren is op zich niet nieuw. Maar de techniek en uitvoering in dit project is wel nieuw. We kunnen grotere golven compenseren en zowel mensen als materieel overzetten. Dat betekent dat je ook bij ruwer weer kunt werken en een duur gehuurd schip niet aan de wal hoeft te blijven als het slecht weer is,' vertelt Arthur. Hij was voorheen system developer bij Hycom, maar inmiddels is hij behalve Master of Control Systems Engineering ook Head of Engineering and Projectmanagement.

Voorop blijven lopen

Hycom is met enige regelmaat partner in grotere projecten waarbij hydrauliek een rol speelt. In dit geval ging het om een samenwerking met onder andere het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland: ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland). Ingenieursbureau Z-technologies is initiatiefnemer van het project (zie www.tki-windopzee.nl/project/z-bridge). Arthur: 'Zij wilden weten hoe de kosten van het beheer van zo'n offshore windmolenpark nog lager kunnen. Wij zijn erbij gevraagd vanwege onze kennis op het gebied van hydrauliek. Dit project diende zich op precies het juiste moment aan, dus ik heb het dankbaar aangegrepen als onderwerp voor mijn masterthesis.' Hycom bouwt van de meeste van zijn installaties maar één exemplaar. Toch is modelvorming en simulatie pas sinds het afstuderen van Arthur onderdeel van het bedrijfsproces geworden. 'Dat willen we nu ook verder ontwikkelen. Want door simulatie wordt al in een vroeg stadium duidelijk of je de juiste hydraulische componenten gekozen hebt. Het is voor ons een manier om in deze specialistische markt voorop te blijven lopen.'

Direct toepasbaar

Merkte je dat je na je afstuderen anders in je werk stond? 'Nee,' antwoordt Arthur. 'Dat gebeurde al veel eerder. Eigenlijk begin je direct na de eerste lessen al anders te denken en anders tegen problemen aan te kijken. In mijn dagelijkse werk deed ik veel aannames over het gedrag van onze systemen. Toen ik met de opleiding bezig was, dacht ik steeds vaker: daar kan ik wel eens een modelletje voor maken. Ik ging projecten doorrekenen zoals ik dat op de opleiding leerde. Het was allemaal direct toepasbaar, waardoor we hier in ons bedrijf projecten steeds zorgvuldiger aan konden vliegen. En uiteindelijk kwam in mijn afstudeeropdracht alle stof bij elkaar. Ik had alle vakken nodig: de wiskunde, de modelvorming en het simuleren, het ontwerpen van besturing, het zat allemaal in het eindproject. Dat zegt genoeg over de samenhang van het programma dat de opleiding biedt.'

Grotere rol door meer technische inhoud

Gevraagd naar het belangrijkste resultaat van de opleiding antwoordt Arthur dat hij op het gebied van de technische inhoud sterk gegroeid is. 'Ik kan nu meepraten over moeilijke projecten, omdat ik de technische inhoud beter beheers. Ook ben ik nu in staat om over het principe achter een systeem kritisch en analytisch na te denken. Ik heb geleerd het gedrag van het systeem te bekijken en te bedenken hoe je het vervolgens het best kunt controleren. Omdat je merkt dat je de stof beheerst, sta je vanzelf ook steviger in je schoenen. Nu schuif ik bijvoorbeeld aan bij onze programmeurs om vanuit mijn theoretische kennis ook de software te optimaliseren. En in gesprekken met leveranciers en klanten kan ik nu een grotere rol spelen.'

'Het niveau is behoorlijk hoog'

Arthur is lovend over het niveau van de opleiding: 'Ze hebben de beste mensen aangetrokken, vanuit universiteiten, maar ook uit de praktijk. Het niveau was voor mij en mijn medestudenten behoorlijk hoog. Het vraagt veel tijd om de stof allemaal te volgen en te verwerken, maar iedereen stak die tijd erin. Je hebt ook echt iets aan je collega-studenten. Ook al was er niemand uit de hydrauliek, ik had toch veel interessante discussies die mij verder hebben geholpen.'

Arthur Rondeel, Hycom BV uit Apeldoorn
Master CSE regelt stoomdistributienetwerk van DSM

Professionals Pascal Janssen en Erik Debie over de meerwaarde van de Master Control Systems Engineering.

EdeA staat voor 'Essent DSM energie Alliantie', een joint venture die 15 jaar geleden werd opgericht door Essent en DSM. Het is eigenlijk het 'NUTS-bedrijf' voor alle fabrieken op het immense bedrijventerrein aan de A2. EdeA levert stoom, stroom, water en lucht en zorgt voor de doorvoer van aardgas. Het stoomdistributienetwerk van EdeA bestaat uit 600 kilometer leidingen. In dat netwerk zijn 4 installaties verantwoordelijk voor het opvangen van onregelmatigheden door pieken en dalen in de energiebehoefte van alle bedrijven op het terrein. Die installaties, daar gaat het om in de afstudeeropdracht van Pascal Janssen.

'We moeten die olifanten in het gareel krijgen'

Pascal: 'Door een buis van 300 mm gaat 300 ton stoom per uur. Dat geeft een druk van 140 bar, vergelijkbaar met 35 olifanten op één vierkante meter. Die olifanten moeten we in het gareel krijgen, want als de druk te hoog wordt, beschadigt de installatie, wat per dag 1 miljoen euro kan kosten. Aan ons de taak om dat te beheersen. Mocht hier iets 'trippen' (uitvallen, red.), dan moeten wij dat zo snel mogelijk oplossen. Het beter opvangen van onregelmatigheden is onderwerp geworden van mijn afstudeeropdracht. Daar werk ik samen met Erik aan.' Erik Debie is process control engineer voor Sitech Services, de vroegere centrale stafafdeling van DSM, tegenwoordig het technisch servicebedrijf voor veel bedrijven op het terrein. Erik is Pascals afstudeerbegeleider. Hij is ingehuurd door EdeA om dit project samen met Pascal in goede banen te leiden. Erik: 'De directie wilde een oplossing voor de onregelmatigheden in de stoomdistributie en Pascal had een afstudeeropdracht nodig. Dat kwam mooi samen.'

'Hoe kun je een voorstel 'verkopen'

Pascal: 'De opdracht die we kregen vanuit het bedrijf was dus vrij algemeen: 'regel het netwerk, zorg dat er zo weinig mogelijk onregelmatigheden zijn'. Wij zijn uiteindelijk uitgekomen op een oplossing die inhoudt dat op elk van de vier regelinstallaties een MPC-controller nodig is. Maar die oplossing werd niet zonder slag of stoot aangenomen, want het betekende wel een flinke investering.' Erik: 'Gelukkig leert Pascal op de opleiding ook hoe je een voorstel kunt 'verkopen'. Dat heeft hier intern best wat tijd en missiewerk gekost, maar met behulp van simulatie kon hij laten zien wat het effect ging zijn van de oplossing. Dat heeft ze over de streep getrokken.' Pascal geeft aan dat het overtuigen van de technologen in het bedrijf het lastigst was: 'De technologen weten ontzettend veel van de installaties, maar wisten niets van de theorie die ten grondslag lag aan mijn voorstel. Ik kwam met iets onbekends en heb echt heel duidelijk moeten uitleggen wat ik ging doen en waarom. Als je dan al langer bij een bedrijf werkt, zoals ik, heb je al wat draagvlak, dus lukte het uiteindelijk wel om iedereen mee te krijgen.' Erik is blij dat de business case zulke positieve resultaten liet zien: 'Het MT heeft dit project nu prioriteit gegeven.'

Wetenschappelijk onderbouwd

Pascal moest wel wennen aan de wetenschappelijke literatuur: 'Voor mijn onderzoek lees ik veel wetenschappelijke artikelen. Dat is wel even wennen in het begin. Erik ziet daar een duidelijke meerwaarde: 'Het is verfrissend als ik zie waar Pascal mee komt en heel prettig dat hij weet waar hij dat allemaal kan vinden. Waar wij meestal pragmatisch tot iets komen, kan hij nu de echte onderbouwing vinden en uitleggen waarom iets werkt zoals het werkt.' Na wat twijfels in het begin is Pascal heel blij dat hij de opleiding toch is gaan doen: 'Ik heb nu het gevoel dat ik meer aandurf. Nu weet ik wat het inhoudt. En dan nog is het afstuderen spannend, want we hebben hoge verwachtingen gewekt.' Erik: 'Maar die gaan we ook waarmaken. Pascal wordt zo ook klaargestoomd om dit soort projecten vaker te doen. Omdat overal winst te halen valt.'

Pascal Janssen
'Geen simulaties maar real stuff'

Professional Eko Harsono over de meerwaarde van de Master of Control Systems Engineering.

De testopstellingen van dit bedrijf zijn uniek in de wereld, zowel qua schaal als qua technische mogelijkheden. 'Hier doe ik eigenlijk het ene afstudeeronderzoek na het andere: je bedenkt en bouwt geavanceerde testopstellingen en bijbehorende regelsystemen. Vervolgens voer je tests uit en maak je een wetenschappelijke analyse van de resultaten voor de klanten.'

'Process engineers met verantwoordelijkheid voor totaal project'

Dat in het hele bedrijf continu nieuwe technologie wordt getest en technische uitdagingen van klanten worden onderzocht, is precies de aantrekkingskracht van deze baan voor Eko: 'Er zijn hier geen routineklussen. Mijn collega's zijn stuk voor stuk zelfstandige process engineers met verantwoordelijkheid voor een totaal project. Iedereen is ontzettend gedreven en we voelen ons allemaal uitgedaagd om de problemen van onze klanten op te lossen: welke flow kan een installatie aan? Hoe haal je zoveel mogelijk olie uit bestaande bronnen met compacte apparatuur en zo min mogelijk belasting van het milieu?'

Het succes van een professional master

ProLabNL begon in 2009 met een kleine testfaciliteit. In de afgelopen jaren groeide het bedrijf explosief en inmiddels zijn meerdere 'flowloops' operationeel in een grote bedrijfshal. Buiten staat zelfs een 'real scale' flowloop opgesteld. Deze testopstelling kan nauwkeurig processen nabootsen zoals je die ook vindt op olieplatforms. Eko: 'Het gat in de markt waar dit bedrijf ingedoken is, is precies het gat tussen theoretische onderzoekers en technische ingenieurs. We hebben de wetenschap nodig en moeten er ook regelmatig diep in duiken, maar we passen het ook direct toe. Je merkt dat hier in de markt enorm behoefte aan is en dat verklaart ook direct het succes van dit bedrijf.'

Het grote plaatje

Als buitenlands student helpt de opleiding je meestal aan een afstudeeropdracht. In het geval van Eko had het lectoraat Meet- en Regeltechniek een mooie uitdaging liggen. Eko: 'Helaas is mijn onderzoeksrapport vertrouwelijk en kan ik er niet veel over vertellen. Ik kan ook het bedrijf niet noemen waarvoor we het onderzoek hebben uitgevoerd. Maar dat betekent natuurlijk vooral dat we voor dat bedrijf iets heel waardevols hebben gedaan. Wat ik wel graag wil vertellen is dat ik heel vrij werd gelaten. Er was al veel onderzoek gedaan voor deze klant, maar de resultaten waren niet goed genoeg. Ik moest bij het grote plaatje beginnen.

Methode

Ik heb toen een 5-tal methodes met elkaar vergeleken en ben daar echt diep ingedoken. Uiteindelijk vond ik een veelbelovende methode. Omdat ik maar 5 maanden de tijd had, zijn we toen met die methode verder gegaan. Je kunt immers niet eeuwig in de theorie blijven hangen. De study case was heel interessant voor de klant en zij kunnen nu met die methode een stap verder gaan en het eindeloos toepassen.'

Praktisch

Eko Harsono is in Nederland sinds 2008. Toen kwam hij uit Indonesië samen met zijn vriendin, die Human Genetics onderzoek ging doen aan de Radboud Universiteit. Eko was chemical engineer en besloot zich aan de HAN te bekwamen in Control Systems Engineering. Hij koos heel bewust voor deze masteropleiding: 'Als je Control Systems Engineering wilt doen, heb je meerdere opties in Nederland. Maar dit is de enige 'applied' masteropleiding. Dat past het beste bij mij, want ik ben een heel praktisch persoon. Ik wilde niet in de simulaties blijven hangen, maar kijken wat er in 'the real world' gebeurt; in de laboratoria en de echte installaties. Ik wilde direct naar de toepassing. In die echte wereld sta je ook altijd onder tijdsdruk en moet je dus niet te lang blijven hangen in de theorie, maar keuzes maken en je bevindingen in de praktijk brengen. Ik help nu ook die praktijk dicht bij de nieuwe studenten te brengen, door gastlessen te geven. De opleiding houdt haar alumni graag dichtbij, om zo bovenop de nieuwste ontwikkelingen te zitten.'

Eko Harsono