Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Management & Innovation in maatschappelijke organisaties

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Werkt u in sectoren als zorg en welzijn, maatschappelijke dienstverlening, overheid of onderwijs als manager, projectleider, beleidsmedewerker, -adviseur of stafmedewerker en wilt u uw strategische of tactische managementvaardigheden versterken? Volg dan nu in 2 jaar de Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties.

Volg de Master Management & innovatie

U ontwikkelt zich tot een manager die anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en u vertaalt deze naar een organisatiestrategie. Met andere woorden: u wordt opgeleid tot een creatieve manager die de koers kan verleggen en succesvolle vernieuwingstrajecten weet door te voeren waarbij u uw mensen en afdeling goed weet te leiden en te managen. U kunt de studie in 2 fases doen.

Na het 1e jaar (voorheen Voortgezette Opleiding Management & Innovatie) ontvangt u bij goed gevolg een certificaat. U kunt uitstromen of u volgt direct het 2e jaar. Na succesvolle afronding van dit masterjaar ontvangt u de NVAO-erkende titel Master in Management & Innovatie (MMI).

Fase 2 naast Nijmegen ook in Rotterdam

Het 2e jaar van de Master Management en Innovatie kunt u zowel in Nijmegen (najaar) als in Rotterdam (voorjaar) volgen.

 • Hoe moet u zich als onderwijsorganisatie profileren?
 • Met wie is het interessant samenwerken?
 • Hoe en aan wie legt u verantwoording af en hoe combineert u zorg voor leerlingen en kwaliteit met efficiëntie en kostenbeheersing?

Complexe vraagstukken van bestuur en management vergen meer leiderschapskwaliteiten om strategische beslissingen te nemen en draagvlak te verwerven. Professionals kunnen zich met de Master Management en Innovatie ontwikkelen tot onderwijsmanager op masterniveau. Samen met verandermanagers uit diverse maatschappelijke organisaties ontwikkelt u uw managementvaardigheden, verruimt u uw blik en creativiteit en komt u tot vernieuwing. Met specifieke aan het onderwijs gerelateerde thema's kunt u invulling geven aan de voortrekkersrol die nodig is in het onderwijs.

Voor wie

U heeft een hbo- of wo-opleiding en werkt als manager, stafmedewerker, beleidsmedewerker of projectleider op operationeel/tactisch niveau. Ook afgestudeerden aan de Voortgezette Opleiding Organisatie & Management kunnen met de masteropleiding van start. Voor hen bestaat de mogelijkheid rechtstreeks in te stromen in het 2e jaar van de opleiding.

Erkend door de NVAO

De Master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties is erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).


Ontwikkel nu uw 'extraordinary management skills' op het gebied van strategisch ondernemen, sturen en inrichten, veranderen en implementeren, persoonlijk leiderschap en onderzoeksmethodologie (5 inhoudelijke leerlijnen). Het thema Innovatie is in alle leerlijnen zichtbaar verwerkt.

Programma Master M&I

 • Strategisch ondernemen (richten)
  Ontwikkelingen binnen maatschappelijke organisaties , succes- en faalfactoren bij het uitzetten van de strategische koers, vertalen van innovatieve strategische keuzen naar de organisatie, vraag- en klantgerichte afstemming, marketing en samenwerkingsrelaties aangaan met andere organisaties.
 • Sturen en inrichten (inrichten)
  Ontwerpen en inrichten van de moderne arbeidsorganisatie, in samenhang ontwikkelen van alle bedrijfsaspecten zodat u de organisatiedoelen realiseert en u het innovatie- en leervermogen vergroot.
 • Veranderen en implementeren (verrichten)
  Planmatig, procesmatig en methodologisch verantwoord implementeren van verandering en vernieuwing met aandacht voor effectieve communicatie, monitoren, toetsen en evalueren
 • Persoonlijk leiderschap
  U krijgt inzicht op de ontwikkelingsdynamiek, zowel van de samenleving, als van individuen en organisaties. U werkt aan uw eigen leiderschapsstijl en koppelt dit aan uw eigen werksituatie.
 • Onderzoeksmethodologie
  Goed doordachte onderzoeksopdrachten, lezen en hanteren van onderzoeksgegevens. Deze leerlijn loopt door beide studiejaren heen.

Innovatie

Voor de inhoudelijke leerlijnen ontwikkelt u kennis en vaardigheden op het gebied van innovatie. U leert vernieuwend en creatief te zijn zodat u mogelijkheden ziet die u eerder niet zag. Hiervoor is het nodig om goed te kijken naar de ontwikkelingen in de markt en toepasbare oplossingen te bedenken.

Competenties

 • U beschikt over competenties ofwel 'extraordinary management skills' op het gebied van Strategisch Ondernemen, Sturen en Inrichten en Veranderen en Implementeren.
 • U verstaat de kunst om verschillende rollen te vervullen, op meerdere borden te schaken en snel te schakelen tussen verschillende niveaus.
 • U ziet mogelijkheden waar u eerst onmogelijkheden zag, kijkt naar ontwikkelingen in de markt en zoekt een toepasbare oplossing voor de eigen organisatie.

Toetsing

 • Schriftelijke toets per leerlijn, per jaar (inclusief verandertraject 1e jaar)
 • Masterthese (onderzoek, 2e jaar)
 • De examencommissie beoordeelt de onderdelen op masterniveau, inhoud, relevantie voor uw organisatie en presentatie

Masterthesis

U verricht tijdens de opleiding praktijkgericht onderzoek om een innovatieve bijdrage te leveren aan het oplossen van concrete praktijkproblemen. Samen met uw opdrachtgever en coach bepaalt u het onderwerp. In het 1e jaar geeft u leiding aan een verandertraject. In het 2e jaar verzamelt u kennis over een strategisch relevant thema. In de masterthesis geeft u vervolgens een advies op maat voor strategische innovatie van de organisatie of de dienstverlening.

Werkwijze

De Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties levert u concrete handvatten voor uw beroepsuitoefening via action learning: kennis uit de opleiding past u direct toe op uw eigen praktijk. En vanuit uw praktijk brengt u casuïstiek in. Gaandeweg werkt u toe naar een masterthesis.

Aanpak

U verdiept uw kennis en oefent uw vaardigheden aan de hand van seminars, practica en projecten. De meest actuele ontwikkelingen en visies komen aan bod via best practices. Gastsprekers laten hierbij zien hoe zij een probleem in hun eigen organisatie op een bijzondere manier hebben geanalyseerd en aangepakt. Ook studenten van andere masteropleidingen nemen deel aan deze best practices. Er is dus een grote afwisseling van werkvormen.

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Discussies
 • Workshops
 • Presentaties
 • Consultatie- en intervisiesessies
 • Meerdaagse studiereis
 • Simulatiespelen
 • Best practices

Begeleiding

 • Intervisie
  Tijdens het 1e jaar werken studenten met elkaar in intervisiegroepen van 5-6 studenten met een vaste docentbegeleider. Deze begeleiding vindt deels plaats aan de hand van eigen casuïstiek, deels aan de hand van gerichte opdrachten. Op deze manier wordt middels reflectie en praktische oefening gewerkt aan toetsproducten én aan de eigen leiderschapsontwikkeling.
 • Begeleiding masterthesis
  In het 2e jaar wordt u gedurende uw onderzoek voor de masterthesis begeleid door een ervaren expert. De begeleiding is gericht op uw eigen positie en rol als onderzoeker in de eigen praktijk. De begeleiding vindt plaats in groepen van circa 5 deelnemers, en neemt gemiddeld een dagdeel per maand in beslag.

Gastdocenten

 • Drs. Cees van der Sprong, Organisatieadviesbureau Koerseigen
 • Paul Wouters, Sensation & Reflection
 • Drs. Makkie Metsemakers, ST-groep
 • Dr. Arend Ardon, Holland Consulting Group
 • Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman, TU Eindhoven
 • Prof. Dr. Jan Adriaanse, Turnaround Powerhouse
 • Drs. Steven de Waal, Public Space
 • Dr. Frans de Vijlder, Lector Governance en Innovatiedynamiek in maatschappelijke organisaties
 • Drs. Paul Zuiker, Emergent

Internationale oriëntatie

In het 2e jaar leert u ontwikkelingen te plaatsen in een internationaal perspectief en de internationale ontwikkelingen te koppelen aan uw beleidspraktijk. Tijdens dit 2e jaar maakt u een meerdaagse buitenlandse studiereis.

Na 1 jaar stoppen? Dat kan!

Na 1 jaar (even) stoppen en verder praktijkervaring opdoen? Dat kan! Na succesvolle afsluiting van het 1e jaar ontvangt u een certificaat van de HAN. U kunt aan de slag in de praktijk, ervaring opdoen. En als u dat wilt later alsnog van start met het 2e jaar van de masteropleiding.

Toelating

Heeft u een hbo-diploma, werkervaring en de mogelijkheid om bij uw werkgever praktijkopdrachten uit te voeren? Dan is de kans groot dat u toegelaten kunt worden. Hieronder leest u meer over de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • U heeft een getuigschrift Bachelor Management in het domein Ma-nagement, Sociale Studies, Zorg en Welzijn of Economie.
 • U heeft minimaal 2 jaar werkervaring op bachelorniveau als (pro-ces)manager of beleidsadviseur op (operationeel-)tactisch niveau voor tenminste 0,5 fte.
 • U kunt een overeenkomst afsluiten met de werkgever met daarin de garantie dat u de opdrachten van de opleiding in uw praktijk kunt uitvoeren.

Het is mogelijk direct toegelaten te worden tot het 2e jaar van deze opleiding. Hiervoor gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • U heeft niet langer dan 3 jaar geleden het 1e jaar van de Master M&I afgerond en u beschikt over het diploma Voortgezette Opleiding Organisatie & Management of het HAN-certificaat.
 • Of u bent in het bezit van het diploma Voortgezette Opleiding Management & Organisatie van de Transfergroep Rotterdam en u voldoet aan de reguliere voorwaarden van de Master M&I.

Overeenkomst met werkgever

Uw beroepspraktijk vormt een integraal onderdeel van de Master M&I. U maakt met uw werkgever afspraken over de mogelijkheden om de opdrachten van de opleiding in de praktijk te kunnen uitvoeren. U moet gerichte feedback kunnen krijgen in de eigen werksituatie.

Intake

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de oplei-dingscoördinator. In dit gesprek stemmen we wederzijdse verwachtingen af en kijken we of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Leidraad is de vraag of de opleiding succesvol en adequaat voor u zal kunnen zijn en of u het vereiste werk- en denkniveau heeft. Zodra alle afgesproken bewijsstukken zijn ontvangen en akkoord bevonden, ontvangt u een opleidingscontract. Op het moment dat het opleidingscontract ondertekend retour is ontvangen bent u formeel geplaatst voor de opleiding.

Uitzondering

Heeft u een ander bachelor-/hbo- of wo-getuigschrift en/of werkervaring en meent u voor de masteropleiding in aanmerking te komen? Dan vragen we u een portfolio te overleggen waarin uw leer- en werkervaringen en verworven competenties zichtbaar worden gemaakt. In het intakegesprek bekijken we de mogelijkheden en bespreken we welke aanvullende opdrachten voor het portfolio eventueel nodig zijn.

Samenwerking

Kenmerkend voor deze masteropleiding op hbo-niveau is, naast innovatie en betrokkenheid, de directe verbinding met de beroepspraktijk. Er is nauwe samenwerking tussen student, werkveld, lectoraten en de HAN. Cocreatie dus. Verder is één van de speerpunten van HAN Masterprogramma's toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk.

Samenwerken met het werkveld

Naast toegepast onderzoek waarborgt de masteropleiding Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties de kennis en kwaliteit door samenwerkingsverbanden te zoeken met het werkveld. Verandervoorstellen van de studenten worden veelal ingevoerd in de organisatie. Deskundigen uit de praktijk geven feedback door onder meer deel te nemen aan de beroepenveldcommissie.

Direct profijt voor uw werkgever

Samenwerking tussen het werkveld, de opleiding en medestudenten is de basis voor groei en innovatie, ook in uw beroepspraktijk. Uw werkgever heeft er direct baat bij! Vanaf de eerste dag bent u bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. In de masterthesis waarmee u uw opleiding afrondt, werkt u aan een verbetering van de organisatie of dienstverlening van uw organisatie uit. Met als resultaat een op uw organisatie toegesneden beleidsadvies voor een innovatie waarin kwaliteitsverbetering geborgd is. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Beroepenveldcommissie

Deskundigen uit de praktijk geven feedback door deel te nemen aan de beroepenveldcommissie. Zij geven advies over de kwaliteit en de inhoud van het curriculum en signaleren nieuwe ontwikkelingen.

 • De heer P. Bours MSc, Senior Adviseur Health-E Noordhoff Uitgevers b.v.
 • Mevrouw drs. L. van den Brand, directeur Stichting Rijnstad
 • Mevrouw drs. G. Tamminga, gemeentesecretaris Gemeente Oude IJsselstreek
 • De heer W. Venderbos MA, voorzitter Alumnivereniging Metropole
 • Mevrouw drs. R. Roesink, voorzitter Vereniging Managers Patiëntenzorg, Ria Roesink Management & Consultancy BV

Kenniskring

De Master Management en Innovatie is vertegenwoordigd in de kenniskring van het lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en het lectoraat Management van Zorg en Dienstverlening. Met wetenschappelijke inzichten, onderzoek, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen creëren de lectoraten een brug tussen wetenschap en (management)praktijk. De beide lectoren maken deel uit van het kernteam van de opleiding.

Lectoraten

 • Lectoraat Management van Zorg en Dienstverlening, lector dr. Ing. Hub Hamers
 • Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties, lector dr. Frans de Vijlder

Alumni

Alumni geven regelmatig hun mening over de noodzaak en mate van beheersing van de competenties die in de masteropleiding centraal staan. Zo kan de HAN achterhalen wat de student terugkijkend van de opleiding vindt met betrekking tot aspecten als beroepsgerichtheid en de meerwaarde van de opleiding binnen de huidige functie. Waar mogelijk dragen alumni ook actief bij aan het onderwijs.

De opleiding heeft een eigen alumnivereniging Metropole. Deze vereniging organiseert regelmatig activiteiten voor haar leden en levert een bijdrage aan de opleiding. De mastercoördinator voert regelmatig overleg met het bestuur van de vereniging.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals, Master (HBO)
Kosten €23500
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Gelderland
Afronding Diploma
Door de master overstijg je de praktijk van alledag

Professional Geert Schols over de Master Management en Innovatie.

Niet denken: wat is het probleem, wat is de oplossing, hoe meet ik dat? Maar: hoe kunnen we met vernieuwende interventies een verandering teweegbrengen? Dat leerde Geert Schols, beleidsmedewerker bij STEVIG, een behandelkliniek voor mensen met een psychiatrische stoornis en een licht verstandelijke handicap, in de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI). 'Het verteltheater sloeg in als een bom bij de medewerkers.'

Verteltheater

Wat doe je als vrijheid en veiligheid met elkaar botsen? Hoe ga je om met de onmacht en de kwetsbaarheid van cliënten en medewerkers? En wanneer is het echt nodig om onvrijwillige zorg te geven? 'Begeleiders staan vaak voor heftige dilemma's. Je kunt deze mensen, die dag in dag uit met een zeer pittige doelgroep werken, niet een protocol in de hand drukken. Daarvoor zijn de materie en de cliënten te complex.' Het innovatieve verteltheater dat Geert samen met het projectteam tijdens de masteropleiding ontwikkelde maakt de onmacht en de kwetsbaarheid van de cliënt en de begeleider zichtbaar.

De dialoog, daar gaat het om

'Als je gedrag wilt beïnvloeden moet je zorgen dat mensen zich gekend voelen, je moet ze ráken. Kant-en-klare oplossingen zijn er niet: de dialoog, daar gaat het om.' Na de voorstelling volgen de medewerkers trainingssessies zodat de nieuwe inzichten ook doorwerken in de organisatie. 'Zo'n 200 medewerkers hebben de voorstelling inmiddels bekeken en Zicht op autonomie - het verandertraject - wordt uitgerold over20 afdelingen. Het eindproduct: implementatie van een visie op onvrijwillige zorg en de dialoog tussen cliënten, verwanten en medewerkers om samen inzicht te krijgen om op zorgvuldige wijze om te gaan met situaties waarin vrijheid en veiligheid schuren. '

Door de master overstijg je de praktijk van alledag

Wat is er essentieel voor goede zorg? Hoe zorg je dat cliënten gehoord worden? Waar hebben medewerkers behoefte aan? Door de master kreeg Geert beter inzicht in de diversiteit van perspectieven. Organisaties hameren vaak op een snelle oplossing: inventariseer het probleem. Los het op. En geef ons een instrument om de effecten te meten. De opleiding gaf Geert de tools en de methodes om een stapje terug te doen. 'Als je een goede analyse wilt maken moet je kunnen reflecteren, inventariseren, en de tijd nemen om te zien waar je stond als organisatie, waar je nu bent en waar je naartoe gaat. Immers: de praktijk is dynamisch, de aanpak moet dat ook zijn. Door de master overstijg je de praktijk van alledag. Je denkt niet meer: wat gaat er fout? Maar: wat hebben mensen nodig? De methodische aanpak die je je eigen maakt kun je op tal van vraagstukken toepassen. En dat niet alleen: je weet hoe je vernieuwingen kunt doorvoeren en kunt borgen. Door te sparren met medestudenten en de input in de colleges te toetsen aan de praktijk van alledag ontwikkel je echt een visie.'

Geert Schols (Beleidsmedewerker), STEVIG, een behandelkliniek voor mensen met een psychiatrische stoornis en een licht verstandelijke handicap
Master in opleiding aan het woord: Ton van Bakel

De HAN investeert de komende jaren stevig in docenten die een masteropleiding willen volgen. Binnen Instituut Sociale Studies is de belangstelling groot. 35 collega's zijn bezig of beginnen binnenkort met een master. In de ISS-nieuwsmail laten we deze leergierige medewerkers aan het woord over de master die zij volgen en hoe het bevalt. Dit keer het verhaal van SPH-teamleider Ton van Bakel.

Ik volg bij HAN Masterprogramma's de tweejarige masteropleiding 'Management en innovatie in maatschappelijke organisaties'. Ik ben vorig jaar begonnen en door mijn vorige verwante opleidingen en ervaring mocht ik het eerste jaar verkort doen. Hiervoor moest ik wel de gehele literatuurlijst van het eerste jaar doornemen en hierover een essay schrijven. Een pittige klus. Management en organisatiekunde heeft altijd al mijn interesse gehad. En nu als teamleider is managen een van mijn hoofdtaken. Als docent had ik helaas nooit een master gehaald.

Voldoende redenen om aan deze master te beginnen. Inmiddels is dus het tweede jaar begonnen. De opleiding leert je om meer innovatief in het management te staan. Hoe word je die creatieve manager die de koers kan verleggen en succesvol verandertrajecten weet door te voeren? In het tweede jaar staat de masterthesis centraal. Bij mij gaat deze over het deeltijdonderwijs van het Instituut Sociale Studies (ISS).

Het College van Bestuur wil dat ISS een kwaliteitsslag maakt door één brede sociale deeltijdopleiding aan te bieden. Hoe richt je zo'n opleiding in? Hoe zorg je voor samenwerking en een geslaagde fusie? Dat is mijn opdracht. Ik ben projectleider van dit vraagstuk en gebruik dus hetzelfde onderwerp voor mijn studie. Dit heeft een mooie wisselwerking, want ik pluk de vruchten van de studie direct in mijn werk. Als projectleider heb ik veel profijt van de bredere kennis waarmee ik dit onderwerp kan benaderen. Gemiddeld ben ik zo'n twee dagen per week met mijn studie bezig. Eén dag ben ik op mijn werk hiervoor vrij gepland, maar dat betekent dat ik de andere dag vaak in het weekend bezig ben. Goed organiseren is een must bij het volgen van een master. Het is lastig, maar daar tegenover staat dat ik het leuk vind om weer in de klas te zitten. Vooral de 'good practices' van gastdocenten spreken mij aan. En ik vind het heerlijk om meer te weten te komen over onderzoeksmethoden. Ik raad het anderen zeker aan.

Bron: HAN nieuwsbrief ISS

Ton van Bakel (SPH-teamleider)
Anja van Baardewijk-Joosten, manager Staf en Bedrijfsvoering, Swon het seniorennetwerk in Nijmegen

Soms valt alles op zijn plek: het gevoel dat je meer wilt en de keuze voor een opleiding die je klaarstoomt voor de functie die straks vrij gaat komen. 'Maar dat wist ik toen nog niet,' zegt Anja van Baardewijk. Zij is Master in Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties. Ze werkte bij Swon het seniorennetwerk in Nijmegen toen ze in 2008 aan de opleiding begon. En ze werkt er nog steeds. Inmiddels is ze manager Staf en Bedrijfsvoering. Dankzij de opleiding? 'Zeker,' zegt Anja.

Anja was al om zich heen aan het kijken naar een andere baan, omdat ze het tijd vond voor een nieuwe stap in haar carrière. Haar bestuurder Caroline Kooij, stelde toen een opleiding voor, zodat ze daar uitdaging in zou vinden. Anja: 'Natuurlijk snap je dan dat je nog een paar jaar bij die werkgever gaat blijven, omdat die in je investeert. Maar ik heb wel heel bewust gekozen voor Management en Innovatie, omdat ik breder opgeleid wilde worden. Ik had me tot dat moment met mijn werk altijd gericht op ouderen, maar wilde graag mijn horizon verbreden naar andere terreinen'.

Aanbevelen en uitvoeren

De gemeente heeft in 2009 aan Swon gevraagd de mantelzorgondersteuning in Nijmegen te gaan coördineren. Swon was als seniorennetwerk misschien niet direct een logische partij vanwege de brede doelgroep, maar heeft de opdracht aanvaard. Voor Anja betekende dat meteen dat ze een afstudeeropdracht had: 'Voor Swon was de regie van mantelzorgondersteuning een nieuwe tak van sport:

 • Welke behoeften hebben mantelzorgers?

 • Wat is nodig binnen om die regierol in te vullen?

Het paste allemaal precies in het kader van Management en Innovatie. In juni was ik klaar met mijn masterthese en in juli zijn we meteen begonnen met het coördinatiepunt.' Inmiddels put Swon twee jaar later nog steeds uit het onderzoek van Anja: 'Het is allemaal nog heel actueel. Als ik mijn aanbevelingen teruglees, zie ik wel dat we het grootste deel hebben opgepakt, maar er staan nog punten in waar we mee aan de slag kunnen. Ik vind de aanbeveling om te zoeken naar 'social return on investment' heel interessant. Daar ga ik zeker nog iets mee doen.'

Nieuwe strategische functie

Toen kwam de functie van manager Staf en Bedrijfsvoering vrij en Anja wist dat ze dat aankon: 'Ik was al manager Informatie en Advies, maar ik wilde afdelingsoverstijgend, strategisch bezig zijn. Met deze nieuwe functie viel alles dus prachtig op zijn plek. Anja is ook een tijdje waarnemend bestuurder geweest. 'Dankzij de opleiding had ik ook daar genoeg bagage voor.' Ze benadrukt dat van de lessen die ze leerde er ook een paar heel persoonlijk waren: 'Je komt ook jezelf tegen hoor. Ik leerde bijvoorbeeld dat ik behoorlijk rechtlijnig van probleem naar oplossing kan gaan. Terwijl het vaak beter is om tijd te nemen voor analyse en voor het zoeken naar meerdere oplossingen.' 'Daar ben ik me nu van bewust, wat me een geduldigere manager maakt,' lacht ze.

Waardevolle contacten

Tijdens de opleiding deed Anja waardevolle contacten op onder haar medestudenten. Anja: 'Ik vond het heel verfrissend dat mensen vanuit verschillende sectoren deze opleiding doen. Dat zorgt voor nieuwe perspectieven van waaruit je kunt kijken naar een probleem.' Tijdens de opleiding komen de studenten regelmatig bij elkaar voor intervisie en na afloop van de studie besluiten Anja en haar jaargenoten om dit in aangepaste vorm te blijven doen, maar nu op eigen initiatief. 'En dat doen we nu nog steeds. Je spreekt dezelfde taal en kunt op een bepaalde manier naar een vraagstuk kijken. We begrijpen elkaar en kunnen goed met elkaar discussiëren over een onderwerp. Iedereen vanuit zijn eigen invalshoek, zodat je jouw vraag vanuit al die invalshoeken belicht krijgt. Ik vind het heel waardevol dat we nog steeds regelmatig contact hebben met elkaar.'

Gedreven, leergierig, perfectionistisch…

'… ja, ik geloof dat ik dat inderdaad allemaal wel ben,' is Anja's reactie op de beschrijving die Bouwe Smeding van haar geeft. Bouwe Smeding is docent aan de masteropleiding en begeleidde Anja bij haar afstuderen. Anja: 'Ik heb ervaren dat er allerlei deuren voor je opengaan als je vanuit een gedreven houding met je masteropleiding bezig bent. Maar dat gold voor al mijn studiegenoten hoor. Mijn perfectionisme kreeg ook alle ruimte. Bijvoorbeeld toen ik de methode voor mijn onderzoek ging bepalen. Ik deed kwalitatief onderzoek en zou daarvoor veel verschillende mensen interviewen. De methodes die voorhanden waren deden naar mijn mening onvoldoende recht aan de input uit die interviews. Ik wilde het verhaal van de respondenten overeind houden en er meer uit halen. Toen ben ik naar het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief gegaan. Met de methode voor narratieve vraaganalyse van dr. Martha van Biene had Swon in het samenwerkingsverband 'stichting Maat' immers al ervaring opgedaan. Met die methode blijft niet alleen overeind wát iemand zegt, maar ook hoe het gezegd wordt en door wie. En dat is wat ik wilde.'

Anja van Baardewijk-Joosten (Manager Staf en Bedrijfsvoering), Swon het seniorennetwerk in Nijmegen