Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Hogeschool Van Hall Larenstein

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen

Ben je geïnteresseerd in klimaatsverandering, duurzame energiebronnen, waterbeheer, de nieuwe omgevingsvergunning of de inrichting van onze omgeving? En wil je je baan combineren met een praktijkgerichte hbo opleiding? Dan zijn onze deeltijd opleidingen iets voor jou!

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is de grootste 'groene' hogeschool van Nederland. We bieden verschillende hbo-opleidingen en diverse trainingen en cursussen binnen thema's als voeding, dier, milieu, water, groene leefomgeving en internationale handel aan.

Hogeschool Van Hall Larenstein is onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en daarmee één van de grootste natuurgerelateerde kennisinstellingen van ons land.

In deeltijd bieden wij de volgende vierjarige hbo-opleidingen aan:

 • Milieukunde
 • Land- en watermanagement
 • Bos en natuurbeheer
 • Tuin- en landschapsinrichting

Tweejarige opleidingen (Associate Degrees) in deeltijd zijn:

 • Melkveehouderij
 • Ondernemerschap
 • Integrale handhaving omgevingsrecht
 • Duurzame watertechnologie
 • Duurzaam bodembeheer
 • Tuin- en landschapsinrichting

Vierjarige master in deeltijd:

 • Proces- en projectmanagement (in het domein van gebiedsontwikkeling)

Bos en natuurbeheer

Bos en natuurgebieden: je vindt ze overal ter wereld. Sommige liggen dichtbij de stad en worden zeer intensief gebruikt door fietsers, dagjesmensen en omwonenden. Andere liggen diep in de Amazone en worden nooit verstoord. Recreatie, houtproductie, natuur, waterberging, CO2-opslag en biomassaproductie zijn allemaal functies van bos en natuur. Zowel de aard van een bos of natuurgebied als het gebruik verschillen dus sterk. Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor het beheer.

En dan zijn er nog de bekende uitdagingen zoals klimaatverandering, teruglopende natuurlijke hulpbronnen, verstedelijking en een economische crisis. Hier kunnen bossen en natuurgebieden een belangrijke rol spelen. Binnen de steden is er grote behoefte aan een groene leefomgeving, niet alleen vanwege het positieve effect op de gezondheid maar ook voor de opvang van fijnstof. Ontbossing en klimaatverandering vragen om duurzaam bosbeheer en aanleg van nieuwe natuur. En de huidige financiële crisis vraagt om duurzame, groene oplossingen. Allemaal uitdagingen voor de Bos en natuurbeheerder. Je staat straks dus niet alleen midden in de groene buitenruimte, maar ook midden in de samenleving!

Land- en watermanagement

Nederland en water... een combinatie die al eeuwenlang zowel 'gevecht' als 'succes' betekent. We hebben wereldwijd een enorme reputatie in onze omgang met water, en terecht! Maar de tijd staat niet stil. Door de klimaatverandering wordt het gevecht harder maar ook uitdagender, en wordt creativiteit gevraagd. Nog hogere dijken bouwen is niet genoeg, water moet de ruimte krijgen. Hoe combineren we dat met recreatie en natuur? Op andere plekken moeten we juist ten behoeve van de natuur de verdroging tegengaan, maar dan wel zonder de landbouw buiten spel te zetten. En hoe zorgen we voor voldoende goed drinkwater - overal ter wereld? Hoe kunnen we water inzetten als duurzame energiebron?

Steeds nieuwe uitdagingen, die om nieuwe antwoorden vragen. Antwoorden die jij bedenkt en eventueel uitvoert. Overal ter wereld, in allerlei functies en in de meest uiteenlopende organisaties. Eén ding is altijd even belangrijk: je houdt het evenwicht tussen 'people, planet & profit' in de gaten. Want alleen een oplossing waar de mens, de planeet én de portemonnee wat aan heeft, is een écht duurzame oplossing!

Milieukunde

Het milieu is dagelijks in het nieuws. Duurzame energiebronnen, klimaatafspraken, wel of geen kernenergie, bedrijven die duurzaam gaan ondernemen, klimaat neutraal bouwen, technologische uitvindingen. De balans tussen de aarde en onze welvaart is niet in evenwicht. Werken aan het herstellen van het evenwicht op aarde betekent werken op het gebied van klimaatverandering, zorgen voor schoon drinkwater, duurzame energie inzetten en onze natuur beschermen.

Jij kunt bijdragen aan een beter evenwicht tussen mens, aarde en welvaart. Afhankelijk van de invulling van je studie kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt je heel specifiek richten op duurzame energie en klimaat of watertechnologie, maar je kunt je ook breder scholen in het vakgebied milieukunde. Omgevingskwaliteit, schone bodems, of natuurontwikkeling, het heeft allemaal met elkaar te maken. Je opleiding en je baan worden boeiend en gevarieerd. Je werkt binnen en buiten, doet testen en onderzoek en je bent innovatief bezig. In alle gevallen is het belangrijk werk voor de toekomst van deze planeet! De wereld is jouw werkveld.

Tuin- en landschapsinrichting

Overal ter wereld wordt de omgeving constant opnieuw ingericht. Nieuwe parken en pleinen in steden, oude wijken die vernieuwd worden, aanpassingen in het buitengebied... maar ook steeds meer professioneel ontworpen tuinen. De Tuin- en landschapsinrichter levert op deze en nog veel meer terreinen een bijdrage aan een duurzame en prettige leefomgeving.

Je vakgebied is uitdagend, want je werkt aan complexe vraagstukken met veel aspecten en thema's. Bodem, water, natuur, kunst, historie, geografie, gebruik, constructie, materialen, beplantingen, beheer en exploitatie: een heel breed vakgebied, van de cultuurhistorische inpassing via de schep in de modder tot het beheer daarna. De ontwerper maakt een inrichtingsplan, de technisch specialist gaat over de uitvoeringsvoorwaarden en condities (bestek), de ramingen, de calculaties en begrotingen en de verdere materialisatie van het plan, de werkvoorbereiding en eventueel de directievoering tijdens de uitvoering. En dan is er nog de beheerder, manager of beleidsmedewerker openbare ruimte die de ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte in stand houdt en herinrichtingen en renovaties initieert. Allemaal vakbroeders!

Master Project- en procesmanagement (in het domein van gebiedsontwikkeling)

U bent een professional op het gebied van land en water en u wilt uw kennis verder ontwikkelen of u wilt uw vaardigheden op strategisch niveau aanscherpen. Bij deze master wordt techniek op het gebied van land en watermanagement gekoppeld aan project en procesvaardigheden. En dat alles onder intensieve persoonlijke begeleiding. Deelnemers met een hbo-achtergrond volgen de opleiding veelal om een bredere visie op het vakgebied te ontwikkelen en een carrièrestap te maken. Wetenschappelijk geschoolde deelnemers zullen met name hun professionele vaardigheden willen verbeteren om hun invloed op project en proces te vergroten. Kortom, wij leiden u op tot een visionaire manager.

De masteropleiding bestaat uit drie onderdelen waarvan u de eerste twee delen ook afzonderlijk kunt volgen.

» Algemene informatie