Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bos- en Natuurbeheer deeltijd

Hogeschool Van Hall Larenstein

  • Beschrijving
  • Overzicht

Natuur en landschap staan in een dichtbevolkt land als Nederland flink onder druk. Gelukkig worden het belang van een duurzame samenleving en een grote biodiversiteit steeds meer onderkend, zowel in N


En dat biedt kansen voor jou. Want bij Bos- en Natuurbeheer leer je helder na te denken over de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Belangrijk is dat je weet hoe het landschap in elkaar zit. En welke processen, zowel natuurlijke als maatschappelijke, daarin plaatsvinden.
Die kennis vormt de basis voor de inrichtings- en beheerplannen die je gaat opstellen. En om ontwikkelingen in de natuur te kunnen monitoren, leer je technieken waarmee je flora en fauna kunt inventariseren. Wat betekent het Europese Natura -2000-beleid voor onze Nederlandse natuurgebieden en hun omgeving? Hoe combineer je natuurontwikkeling met waterberging of kustverdediging in een veranderend klimaat? Hoe kun je het concept Building with Nature toepassen bij de herinrichting van een beek zoals de Drentsche Aa? Complexe opdrachten die vragen om creatieve en integrale oplossingen.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij (HAVO) wiskunde A of wiskunde B
Economie en Maatschappij (HAVO)
Natuur en Gezondheid (HAVO)
Natuur en Techniek (HAVO)
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
MBO niveau 4 Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes worden de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of B op havo-eindexamenniveau ten zeerste aanbevolen.


Kosten
2017 Full-time Institutioneel € 8650 / jaar
2017 Full-time Internationaal € 8650 / jaar
2017 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2006 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 8650 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

job perspective

Je werkt als ecologisch medewerker bij waterschappen, adviseert gemeenten, maar ook particulieren over hoe ze hun terreinen natuurvriendelijker kunnen inrichten en beheren. Verder kun je veldinventarisaties uitvoeren in het kader van de natuurwetgeving, of werken als voorlichter. Maar ook daarbuiten zijn volop mogelijkheden.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 48 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 240