Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Innovative Dairy Chain Management

Hogeschool Van Hall Larenstein

  • Beschrijving
  • Overzicht

De Master IDCM richt zich op bedrijven die voldoende melk leveren van uitstekende kwaliteit op een winstgevende manier, en zich houden aan de kwaliteits- en veiligheidseisen binnen de keten.


IDCM is geschikt voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in moderne en ver ontwikkelde zuivelketens. De Nederlandse zuivelindustrie wordt als voorbeeld gebruikt voor de innovaties.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verwerken van melk vanuit het oogpunt van de verwerkende bedrijven, waarbij wordt samengewerkt met stakeholders uit de keten of de ondersteunende keten. 'Innovatief' staat voor creativiteit bij het afhandelen van complexe situaties zoals: het ontwikkelen van draaiboeken voor bedrijven en de gehele sector voor onzekerheden, in plaats van de traditionele adviserende rol; het ontwikkelen van strategieën voor veranderde omstandigheden; innovatieve technologie in productie, verwerking en ketenbeheer; en het vestigen van bedrijven in andere landen of nieuwe gebieden.

In een jaar moeten 60 studiepunten behaald worden. Het is ook mogelijk om het programma in deeltijd te volgen, verspreid over twee of drie jaar. In dat geval worden het eerste en tweede trimester afgesloten met een certificaat. Het afstudeeronderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in het thuisland van de student.

IDCM (MSc) is suitable for candidates interested in modern and highly developed dairy chains, and the Netherlands' dairy industry is used as example for innovations. It also focuses on milk processing from the perspective of processing companies, collaborating with stakeholders in the chain or supporting the chain. "Innovative" stands for creativity in dealing with complex situations such as: developing scenarios for farms and the sector as a whole for uncertainties as opposed to traditional advisory services; developing strategies for changing circumstances; innovative technologies in production, processing and in chain governance; and the establishment of farms in new countries or new areas.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 13500 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 13500 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

job perspective

Het programma biedt zowel kans op werk binnen het zuivelproductiebedrijf en innovaties in de keten als de mogelijkheid om veranderprocessen in de internationale zuivelsector in werking te stellen. Beide kwaliteiten zijn essentieel voor de drie beroepen waar deze Master toe opleidt:
1. bedrijfsleider van een melkveehouderij;
2. adviseur in de melkveehouderij;
3. medewerker van een melkveehouderij.
Professionals uit het onderwijs en onderzoekers worden ook uitgenodigd om zich aan te melden.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60