Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bachelor in de architectuur (Gent)

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

o De opleiding tot architect is een academische opleiding met een artistiek-exploratieve invalshoek.

o De opleiding omvat alles wat te maken heeft met de gebouwde ruimte en met de praktijk van ontwerpen, plannen, bouwen, managen en wonen.

o De basisopleiding omvat vier grote kennisdomeinen:   
  - Geschiedenis en theorie: onderbouwt het proces dat tot een   creatie leidt cultuurtheoretisch.
  - Bouwtechnieken en de exacte wetenschappen die daarbij   nodig   zijn, genereren een technisch inzicht en een   instrumentarium   dat toelaat een gepaste, op stabiliteit   gerichte structuur te   ontwerpen en conceptueel te   dimensioneren.      
  - Mixed media en ontwerpen heeft als doel een uniek,   persoonseigen beeldend vermogen te ontwikkelen.   
  - Management en ondernemen introduceert je in het management   van een professionele praktijk of van een architecturaal of   stedelijk project.

o De helft van de vakken zijn praktijkgericht, een kwart zijn bouwtechnisch en een kwart zijn geschiedenis en theorie. Alle vakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd en staan uiteindelijk allemaal ten dienste van het einddoel: het ontwerpen zelf.

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Geen
Credits 180